چاپ کردن این صفحه

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت سوم

در دو بخش پیشین دریافتیم که سنگی که معماران آن را رد کردند، در امتی خارج از امت بنی اسراییل قرار دارد. چنانکه احمدالحسن از طریق انجیل آن را اثبات نمودند و همچنین سنگ در ظاهر در بیت‌الله در مکه قرار دارد و در زاویه‌ای است که ذاتاً در رکن عراقی می‌باشد و آن به قضیه منجی که از سوی عراق می‌آید، اشاره دارد.

احمدالحسن همچنین فرمود:

(برای تأکید بیشتر بر اینکه مراد از سنگ زاویه در تورات و انجیل، همان منجی است که در آخر زمان در عراق می‌آید و او قائم به‌حق است. این رؤیا که پادشاه عراق در زمان دانیال نبی (ع) دیده و دانیال نبی (ع) آن را تفسیر کرده است، می‌آورم. این تقریباً به توضیح نیاز ندارد: و این قول دانیال نبی (ع) به پادشاه عراق می‌باشد، و او را از رؤیایش و تفسیر آن باخبر می‌کند همان‌طوری که در تورات موجود است...).([1])

رؤیای پادشاه بابل که در (دانیال باب 2) آمده است مربوط به ‌ایام آخر است چنانکه احمدالحسن به آن اشاره نمود بنابراین بخشی از آن ‌را خواهیم آورد:

(28 لیکن خدایی در آسمان هست که کاشف اسرار می‌باشد و او نَبوْکدْنَصَّر پادشاه را ازآنچه در ایام آخر واقع خواهد شد اعلام نموده است. خواب تو رؤیای سرت که در بِسترت دیده‌ای این است: ۲۹ ای پادشاه فکرهای تو بر بِسترت درباره آنچه بعدازاین واقع خواهد شد به خاطرت آمد و کاشف الاسرار، تو را ازآنچه واقع خواهد شد مخبر ساخته است. ۳۰ و امّا این راز بر من از حکمتی که من بیشتر از سایر زندگان دارم مکشوف نشده است، بلکه تا تعبیر بر پادشاه معلوم شود و فکرهای خاطر خود را بدانی. ۳۱ تو ای پادشاه می‌دیدی و اینک تمثال عظیمی بود و این تمثال بزرگ که درخشندگی آن بی‌نهایت و منظر آن هولناک بود پیش روی تو برپا شد. ۳۲ سر این تمثال از طلای خالص و سینه و بازوهایش از نقره و شکم و ران‌هایش از برنج بود. ۳۳ و ساق‌هایش از آهن و پای‌هایش قدری از آهن و قدری از گِل بود. ۳۴ و مشاهده می‌نمودی تا سنگی بدون دست‌ها جداشده، پای‌های آهنین و گلین آن تمثال را زد و آن‌ها را خرد ساخت. ۳۵ آنگاه آهن و گِل و برنج و نقره و طلا باهم خرد شد و مثل کاهِ خرمن تابستانی گردیده، باد آن‌ها را چنان برد که جایی به جهت آن‌ها یافت نشد. و آن سنگ که تمثال را زده بود کوه عظیمی گردید و تمامی جهان را پر ساخت. ۳۶ خواب همین است و تعبیرش را برای پادشاه بیان خواهیم نمود...).


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، ص 218.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co