چاپ کردن این صفحه

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت اول

یکی دیگر از اوصاف منجی آخرالزمان، این است که او به سنگ تشبیه شده است، و این اوصاف را در (مزامیر 118: 22) و (متی 21: 42 - 44) می‌توانیم مشاهده نماییم؛ به‌عنوان‌مثال در (متی 21: 42 - 44) آمده است:

(۴۲ عیسی بدیشان گفت: مگر در کتب هرگز نخوانده‌اید این‌که سنگی را که معمارانش رد نمودند، همان سر زاویه شده است. این از جانب خدا آمد و در نظر ما عجیب است. ۴۳ ازاین‌جهت شمارا می‌گویم که ملکوت خدا از شما گرفته‌شده، به امتی که میوه‌‌اش را بیاورند، عطا خواهد شد. ۴۴ و هر که بر آن سنگ افتد، منکسر شود و اگر آن بر کسی افتد، نرمش سازد).

احمدالحسن در تفسیر آیه (متی 21: 42 - 44) فرمود:

(سنگی که حضرت عیسی (ع) در امتش دربارۀ آن سخن گفته مربوط به امتی غیر از امتش می‌باشد و ملکوت از امتی که عیسی (ع) آن را مورد خطاب قرار داده گرفته می‌شود و آن‌ها همان بنی اسراییل‌اند که به عیسی (ع) ایمان آوردند -زیرا او داشت دانش‌آموزان و نیز بقیۀ مردمی که به او ایمان آوردند را مورد خطاب قرار می‌داد- و به امتی که با سنگ ارتباط دارند و به ثمره‌های ملکوت عمل می‌کنند داده می‌شود و کلام عیسی (ع) در فضل سنگ زاویه بسیار واضح و روشن است و درنهایت ملکوت از کسانی که ادعای پیروی از عیسی (ع) دارند گرفته می‌شود و به امت سنگ سیاه داده می‌شود و آن‌ها امت محمد و آل محمد (ص) هستند. پس عیسى (ع) با حکمت بین سنگ و امتی که درنهایت ملکوت به آن داده می‌شود، ربط داده است.

و همچنین این امت را با بنی اسراییل، و آن‌کسانی که ادعا دارند از آن تبعیت می‌کنند مقایسه نمود، پس عیسی سنگ را علت اعطای ملکوت به امتی غیر از آنان که ادعای تبعیت از موسی (ع) و عیسی (ع) دارند قرار داد، یعنی کسانی که سنگ برای آن‌ها به ازای عهد و میثاقی که داشتند شهادت می‌دهد و کسانی که او را یاری دادند همان‌هایی که ملکوت را به ارث می‌برند، خواه در این زمین با اقامت حاکمیت خدا یا در آسمان‌ها هنگامی‌که خدا ملکوتش را برای آن‌ها آشکار کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد که در آن بنگرند، یا این‌که درنهایت خدا آن‌ها در بهشت‌های ملکوتش سکنی گزیند.

و هر که بخواهد این کلام را به‌صورت دیگر تفسیر کند و بگوید: که منظور عیسی (ع) در این کلام خودش باشد و بر این سخن اصرار کند، او در اشتباه و مغالطه است و به دنبال شناخت حقیقت نیست و الا اصل قول حضرت داوود (ع) را در مزامیر بخواند، ممکن است یهودیان نیز بگویند: که داوود (ع) منظورش خودش باشد و این‌چنین جدل تمامی ندارد. ولی در حقیقت داوود (ع) و عیسى (ع) خواستار منجی به اسم پروردگار که در آخر زمان می‌آید بودند، و به تحقیق عیسی (ع) درجاهای دیگر در انجیل به آمدنش بشارت داده و او را تسلی‌دهنده و غلام حکیم نامید و در اینجا او را سنگ زاویه نامید).([1])

 


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، ص 213.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co