چاپ کردن این صفحه

تا اینجا چه آموختیم؟

در بخش (تسلی‌دهنده قسمت اول) مشخص شد که شخصیت (تسلی‌دهنده) همان (بره) می‌باشد و بره همانی است که از (بصره) خواهد آمد.

و در بخش‌های بعدی به اشکال اساسی مسیحیان حول آیات (یوحنا 14: 16-17) و (یوحنا 15: 26 - 27) پرداختیم و به بررسی بخشی از اسامی و ضمایر مرتبط با (تسلی‌دهنده) پرداختیم و مشخص شد که عبارت تسلی‌دهنده، جنسیتی مذکر دارد و همچنین ضمایری که در ارتباط با این واژه به‌کاررفته است نیز (نرینه / مذکر) بودن این شخصیت را اثبات می‌نمایند؛ همچنین به نظرات برخی مفسرین و الهیات‌دان‌های مسیحی پرداختیم.

سپس بر طبق آیه (یوحنا 14: 16) اثبات گردید که حداقل با 2 تسلی‌دهنده روبرو هستیم، و اگر یکی را بر طبق (لوقا 2: 25 - 31)، عیسای مسیح فرض نماییم، تسلی‌دهنده دیگر شخصیتی شبیه به او می‌باشد چنانکه در کتاب دانیال و مکاشفه به شخصیت (شبیه پسر انسان) اشاره‌شده است.

همچنین به بررسی «همیشه ماندنِ تسلی‌دهنده» در (یوحنا 14: 16) پرداختیم و مثالی را در ارتباط با داوود آوردیم و بر طبق آن اثبات نمودیم که عبارات و جمله‌ها همواره معنای ظاهری ندارند بلکه عبارات می‌توانند مفهومی فراتر ازآنچه که در ظاهر بیان می‌شود در ورای خود داشته باشند.

و در بخش انتهایی بر طبق سخن احمدالحسن از تطابق شخصیتی (قدیم‌الایام) در (دانیال 7) و (رئیس این جهان) در (یوحنا 16: 11) گفتیم و اثبات شد که آن‌ها درواقع یک شخصیت می‌باشند و آن (امام مهدی) ست.

تمام این نکات و مواردی که بیان‌شده است به‌وضوح بهم‌تنیدگی آیات را برای ما آشکار می‌نمایند و هر آیه می‌تواند چندین تصویر از چند شخصیت را از زوایای مختلف در خود نهفته دارد، و باید یادآور شویم که رسیدن به رموز و باز شدن معانی بدون داشتن معلمی چون (احمدالحسن) غیرممکن است.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co