چاپ کردن این صفحه

غلام امین کیست؟ (قسمت دوم)

در بخش پیشین دریافتیم که غلام امین نماینده آقایش می‌باشد و همچنین وظیفه خوراک را بر عهده دارد و منظور خوراک روحانی و علم و حکمت الهی است نه خوراک جسم (تثنیه 8: 3).

اما نکته مهم آن است که شخصیت (غلام امین) مطابق است باشخصیت (تسلی‌دهنده)، ازآنجاکه تسلی‌دهنده نیز دقیقاً به تعلیم خواهد پرداخت و در (یوحنا 14: 26) در ارتباط با تسلی‌دهنده آمده است:

(او همه‌چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد).

و نکته دیگر آن است که شخصیت (آقا) که سرور و رئیس (غلام امین) است، ما را به یاد شخصیت واحد (رئیس این جهان) و (قدیم‌الایام) می‌اندازد و با دقت می‌نگریم که‌ این دو شخصیت یعنی (بره و پدرش یا تسلی‌دهنده و رئیس این جهان یا شبیه پسر انسان و قدیم‌الایام) در جای‌جای کتاب مقدس با اوصاف مختلف در کنار یکدیگر قرارگرفته‌اند و هر صفت درواقع گویای بخشی از وجه شخصیتی آنان می‌باشد.

و همچنین نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره نمود بحث مالکیتی (غلام امین) می‌باشد که در (متی 24: 47) اشاره‌شده است که (سرور او) او را صاحب تمام مایملک خود، خواهد کرد هم‌ چنانکه‌ این اوصاف را حتی در ارتباط باشخصیت (شبیه پسر انسان) در (دانیال 7: 14) نظاره می‌نماییم،آنجا که آمده است:

(و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قوم‌ها و امّت‌ها و زبان‌ها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بی‌زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد).

اما یکی از راه‌های شناخت (غلام امین)، (علم و حکمت) می‌باشد چنانکه او به نشر آن اقدام خواهد نمود، و در بخش (علم و حکمت) درخواهیم یافت که (حکمت) یکی از راه‌های شناخت فرستادگان خدا می‌باشد که از طریق آن می‌توان به حقانیت آنان پی برد همچنین با قرار دادن تمام بخش‌ها در کنار یکدیگر مشخص می‌شود که (غلام امین) همان (بره) می‌باشد چنانکه پیشتر مشخص شد که (تسلی‌دهنده) همان (بره) می‌باشد؛

و (بره) وصی سیزدهم حضرت محمد می‌باشد و او (احمد) است، پس درنتیجه مشخص می‌شود که (غلام امین) همان (احمد) می‌باشد.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co