چاپ کردن این صفحه

منجی از بصره کیست؟ (قسمت دوم)

در بخش پیشین آیات (اشعیا 63: 1 - 6) آورده شد؛ در آیه 1 سخن از شخصی به میان آمده است که از بصره خواهد آمد.

מי־זה ׀ בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה זה הדור בלבושו צעה ברב כחו אני מדבר בצדקה רב להושיע׃ (בצרה)؛

تجزیۀ عبارت (בצרה) که در متن آیه آمده است، بدین شکل است: ב = ب،  צ = ص،  ר = ر،  ה = ه.

او همان (بره) می‌باشد چنانکه مفسرین مسیحی نیز به آن اذعان می‌نمایند؛ سرخی لباس وی ما را به یاد سرخی لباس بره می‌اندازد (مکاشفه 19: 13) و عدالت‌خواهی وی ما را به یاد عدالت بره می‌اندازد (مکاشفه 19: 11) و کشتار وی ما را به یاد کشتار بره می‌اندازد (مکاشفه 19: 19 - 21).

و در بخش‌های پیشین بر طبق آنچه که احمدالحسن به ما آموخت مشخص شد که (بره) همان مهدی اول در وصیت حضرت محمد می‌باشد و نام او (احمد) است.

پس آن منجی که از (بصره) خواهد آمد، درواقع (احمد) می‌باشد.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co