چاپ کردن این صفحه

پسر انسان کیست؟ ( قسمت دوم)

تحلیل موقعیت جغرافیایی: عیسای مسیح هنگامی‌که بر روی «کوه زیتـــــون» مستقر گشت، خبر از اتفاقاتی داد که قرار بود در زمان‌های آخر روی دهد (متی 24: 3)؛ او بر طبق (متی 24: 27) حتی در سخنانش موقعیت جغرافیایی ظهور پسر انسان را نیز بیان نمود:

(زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع‌شده تا به مغرب ظاهر می‌شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد).

کشیش ارتدوکس مسیحی (تادرس البخومی) بیان نمود:

(زمانی که ارباب صعود کرد به آسمان، او به طرف مشرق صعود کرد و او بر خواهد گشت به سوی ما از مشرق، و این می‌تواند فهمیده بشود به وسیله ربط‌دادن آیات (متی 24: 27)، (اعمال 1: 11) و (زکریا 14: 4) با یکدیگر).([1])

پس اگر عیسای مسیح بر کوه زیتون آن بشارت را بیان نمود، پس موقعیت مشرق نسبت به مکان وی کدام سرزمین می‌باشد؟!

احمدالحسن بیان نمود:

(مهم این است كه وی در آغاز ظهورش از مشرق به سمت مغرب حركت می‌كند و مشرق نسبت به مكان عیسی در آن زمان عراق مى‌باشد، و نوری كه از مشرق خارج‌شده و در مغرب ظاهرشده ابراهیم است كه از عراق خارج و در سرزمین مقدس ظاهرشده است).([2])

و از مطالبی که در بخش پیشین اشاره شد آن‌ است که آن‌کسی که در زمان‌های آخر خواهد آمد می‌تواند (شبیه پسر انسان) یا (شبیه عیسی) ‌باشد، و قضیه او می‌تواند به قضیه یحیای نبی و ایلیای نبی شباهت داشته باشد و در این قسمت مشخص گردید که آن شخص از سرزمینی واقع در مشرق کوه زیتون ظهور خواهد نمود؛ یعنی (عراق).


[1]-Ritual Theology 1 / صفحه 63.

[2]- احمدالحسن، پاسخ‌های روشنگرانه، جزء اول، ص ۲۹.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co