چاپ کردن این صفحه

مکاشفه یوحنا باب دوازدهم؛ قسمت پنجم

با توجه به آنچه پیشتر ارائه شد، سعی خواهیم نمود تا جواب‌هایی را به شبهات احتمالی کسانی که می‌خواهند به تفسیر احمدالحسن در ارتباط با مکاشفه باب 12 ایراد وارد نمایند، ارائه نماییم؛ پس آن را به چند بخش تقسیم خواهیم نمود:

1: اگر شخصی با توجه به آنچه که در مکاشفه باب 12 آمده است مدعی شود که اگر (پسر نرینه) از آن (زن: نرجس خاتون) متولد شود پس امام دوازدهم فرزند مستقیم آن زن است! پس شما چگونه می‌گویید که مهدی اول فرزند آن زن می‌باشد درحالی‌که او مستقیماً فرزند آن زن نمی‌باشد؟!

 در جواب به او خواهیم گفت:

اولاً: (پسر نرینه) همان (بره) می‌باشد چنانکه در (مکاشفه یوحنا باب 12/ قسمت سوم) اثبات نمودیم و (بره) نمی‌تواند امام دوازدهم باشد چنانکه آن را در (روشنگری دوم از قضیه بره) با دلایل مختلف تشریح نمودیم.

دوما: برای مثال وقتی در کتاب مقدس بیان می‌شود بنی (فرزندان) اسراییل (یعقوب)، لزوماً بدین معنی نیست که آن قوم فرزندانِ مستقیم اسراییل (یعقوب) هستند، بلکه منظور این است که از نسل او می‌باشند. پس معادله همان معادله است و در مورد آن زن و پسر نرینه نیز بدین ترتیب خواهد بود.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co