چاپ کردن این صفحه

مکاشفه یوحنا باب دوازدهم، قسمت سوم

در قسمت پیشین احمدالحسن معروف‌ترین تفاسیر مسیحیان را حول معنی (زن) و (فرزند زن) در (مکاشفه 12) بیان و آن را با دلایل محکم رد نمود، همچنین ما قصد داریم تفاسیر دیگر مفسرین مسیحی را نیز آورده و بطلان آن را نشان دهیم، مفسرین مسیحی زن و پسر نرینه را به یکی از 4 شکل زیر تفسیر می‌نمایند و ما رد برخی از آن تفاسیر را مقابل آن بیان خواهیم نمود.

1: (زن: کلیسا/ پسر نرینه: عیسی): احمدالحسن این تفسیر را به‌صورت علمی و دقیق رد نمودند برای اطلاع از آن به مطلب پیشین رجوع نمایید.

2: (زن: کلیسا/ پسر نرینه: ایمان‌داران مسیحی): در رد آن دسته از مسیحیان که زن را به کلیسا تفسیر می‌نمایند و چاره‌ای نمی‌یابند جز اینکه پسر نرینه را ایمان‌داران مسیحی در نظرگیرند، خواهیم گفت که در مورد پسر نرینه در (مکاشفه 12: 5) آمده است: (همه امّت‌های زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد) و این از اوصاف بره است چنانچه ‌این وصف در (مکاشفه 19: 15) در ارتباط با بره اشاره‌شده است و ما در قسمت‌های پیشین اثبات نمودیم که بره درواقع مهدی اول (احمد) در وصیت حضرت محمد می‌باشد و نه عیسای مسیح و نه‌ ایمان‌داران مسیحی؛ پس بطلان این تفسیر نیز واضح می‌باشد.

3: (زن: مریم مقدس/ پسر نرینه: عیسی): این تفسیر نیز که موردعلاقه کلیسای کاتولیک می‌باشد، توسط احمدالحسن رد شد، برای اطلاع از آن به مبحث پیشین رجوع نمایید.

4: (زن: اسراییل/ پسر نرینه: عیسی): این تفسیر نیز طبق آنچه که احمدالحسن در رد دو تفسیر دیگر تشریح نمودند رد می‌شود؛ و علت اصلی رد تفسیر برخی مسیحیان مبنی بر اینکه زن اسراییل می‌باشد و 12 ستاره به اسباط اسراییل و خورشید و ماه به یعقوب و همسر وی اشاره دارد، بحث نبوتی بودن آیه می‌باشد چراکه در (مکاشفه 1: 1 - 3) و در (مکاشفه 22: 7 - 8) به‌وضوح اشاره‌شده است که‌ این اخبار پیشگویی‌هایی برای آینده می‌باشند و به‌عنوان‌مثال در باب آخر کتاب مکاشفه و در (مکاشفه 22: 10) آمده است:

(و مرا گفت: «کلام نبوت (προφητείας) این کتاب را مهر مکن زیرا که وقت نزدیک است»).

عبارت προφητείας در آیه 10 معادل نبوت و پیشگویی یا prophecy می‌باشد.

نتیجه: پس به هر صورت بطلان تفسیر مفسرین مسیحی اثبات می‌شود.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co