چاپ کردن این صفحه

مکاشفه یوحنا باب دوازده، بخش دوم

احمدالحسن در رد تفسیر برخی مفسرین مسیحی در ارتباط با آیات باب 12 از کتاب مکاشفه یوحنا بیان نمودند:

(اولاً: تفسیر زن که او همان کلیسا بوده، همان‌گونه که مسیحیان به‌طوری عادی تفسیر می‌کنند، باطل بودنش آشکار است، پس چگونه آن‌ها تفسیر می‌کنند که پسرش عیسی (ع) است، درحالی‌که عیسی (ع) متولد و مبعوث شد و به آسمان عروج کرد قبل از این‌که کلیسا متولد شود و برای آن وجودی باشد!!

و این‌چنین برداشتی از تفسیر آن برای مریم (س) غیر صحیح است. و کسی جویای حقیقت باشد باید توجه کند که: اگر زن، مریم (س) باشد، پس پسرش چه کسی است؟ و دوازده ستاره و خورشید و ماه چه کسانی هستند؟ پس اگر آن‌ها گفتند که آن زن در رؤیا مریم (س) است، به پانزده شخصیت دیگری برای تفسیر رؤیا به‌صورت صحیح نیاز دارند).([1])

و همچنین فرمودند:

(و همچنین هنگامی‌که رؤیا حوادثی را بیان می‌کند، در حقیقت به‌طور عادی امور غیبی که در آینده به وقوع می‌پیوندند را بیان می‌کند، در غیر این صورت دیدن آنچه در دیروز روی‌داده تا آن را به مردم خبر دهیم معنی ندارد و در اصل ما می‌دانیم، و خبر کردن مردم نسبت به آن رویداد چه فایده‌ای خواهد داشت؟ و رؤیای یوحنا بعد از ولادت عیسی به‌وسیله مریم (س) در مدت‌زمان طولانی حاصل شد، بلکه حتی بعد از بعثت عیسی و بعد از اتمام رسالت او رفع است.

حال، رؤیای یوحنا از امر غیبی سخن خواهد گفت، و از امر تاریخی‌ای که حاصل‌شده و تمام‌شده است، نیست؛ همان‌طوری که بعضی‌ها این‌چنین تفسیر می‌کنند و می‌گویند: همانا آن زن مریم (س) است. آنچه تقدیم کردیم از اموری که روشن بوده و مسئله‌ی آن زن که همان مریم (س) باشد را نقض می‌کند).([2])


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صص 122 - 125.

[2]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صص 126 و 128.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co