چاپ کردن این صفحه

روشنگری سوم از قضیه بره در مکاشفه یوحنا

در رد آنچه مسیحیان معتقدند که بره، رمزی است برای عیسای مسیح دلایلی را ارائه خواهیم نمود و آن نگاهی است گذرا و بسیار خلاصه‌شده از مباحثی که در آینده برای شما ترتیب داده خواهد شد.

یحیی، نبی‌ای بود که پیش از واقعه صلیب به شهادت رسید، او گمان می‌برد که عیسای مسیح همان‌کسی است که بر روی صلیب کشته خواهد شد و به همین جهت او را «بره خدا» خواند.([1]) ذکر این نکته ضروری است که بعد از شهادت یحیی و قبل از واقعه صلیب،عیسی به‌شدت در دعا از خدا درخواست نمود که قضیۀ صلیب از وی برداشته شود؛ به روایت لوقا عرق او مثل قطرات خون بر روی زمین می‌ریخت.([2])

یادآور شوید که عیسی پیش از آن وعده نمود هر آنچه باایمان به دعا طلب کنید، خواهید یافت.([3]) او حتی اشاره نمود اگر به‌اندازه خردلی ایمان داشته باشید به کوه می‌گفتید منتقل شو آن منتقل می‌شد و هیچ امری محال نبود.([4])

می‌گوییم با توجه به‌ این موارد، محال است که دعای عیسای مسیح در آخرین لحظات مستجاب نگردیده باشد چراکه او باایمان دعا می‌نمود و عدم استجابت دعای وی به معنی نداشتنِ حداقلِ ایمان می‌باشد و این مورد با آنچه مسیحیان به آن اعتقاددارند مغایر است و همچنین در (یوحنا 8: 29) عیسی می‌گوید:

(و او که مرا فرستاد، با من است و پدر مرا تنها نگذارده است زیرا که من همیشه کارهای پسندیده او را به‌جا می‌آورم).

و آیا پدر (خدا) دعای وی را نشنید و او را رها کرد؟! درحالی‌که او با شدت دعا می‌نمود و عرقش بر زمین می‌ریخت؟! به مسیحیان خواهیم گفت که‌ این با کدام‌یک از اعتقادات شما منطبق است؟! پس مسیحیان چاره‌ای ندارند جز آنکه به عدم مصلوب شدن عیسای مسیح اقرار نمایند و همچنین هنگامی‌که ثابت شد عیسای مسیح شخصیت مصلوب نیست، در راستای آن اثبات می‌شود که درواقع «بره» شخصی به‌غیراز عیسای مسیح است.

 

[1]- یوحنا 1: 29.

[2]- لوقا ۲۲: ۴2 – ۴4.

[3]- متی ۲۱: ۲۲.

[4]- متی ۱۷: ۲۰.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co