چاپ کردن این صفحه

عیسی در نگاه یهود قسمت دوم

در انجیل (متی 4: 12 - 17) آمده است:

(و چون عیسی شنید که یحیی گرفتارشده است، به جلیل روانه شد، و ناصره را ترک کرده، آمد و به کفرناحوم، به کناره دریا در حدود زبولون و نفتالیم ساکن شد. تا تمام گردد آنچه به زبان اشعیای نبی گفته‌شده بود که «زمین زبولون و زمین نفتالیم، راه دریـا آن‌طرف اُرْدُن، جلیلِ امّت‌ها؛ قومی که در ظلمت ساکن بودند، نوری عظیم دیدند و برنشینندگان دیار موت و سایه آن نوری تابید.» از آن هنگام عیسی به موعظه شروع کرد و گفت: «توبه کنید زیـرا ملکوت آسمان نزدیک است»).

درواقع آیات بالا تفسیری ست ازآنچه که دریکی از کتب انبیا یعنی (اشعیا 9: 2) آمده است:

(قومی که در تاریکی سالک می‌بودند، نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد).

ربی راشی مفسر بزرگ یهود اشاره می‌نماید:

(قومی که در تاریکی سالک می‌بودند: ساکنان اورشلیمی که در تاریکی بودند به‌وسیله نگرانی‌هایشان از لشکر سنخاریب، با چیزی که حزقیا گفت: امروز یک روز غم و جدل و توهین به مقدسات است. نور عظیمی خواهند دید: با سقوط سنخاریب).([1])

بله آن‌ها در مقابل هر تفسیر و تأویل در انجیلی که مسیحیان به آن ایمان‌دارند، تفسیرات و نظرات دیگری دارند.

 

 


[1]- https://goo.gl/qTyO4G

 

 

 
ادامه مطالب این بخش :
 
سبک بشارت های کتاب مقدس
تاریخ را چگونه درک کرده‌ایم؟

عیسی در نگاه یهود
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم

یحیی در نگاه یهود 
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
تا اینجا چه آموختیم؟
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط لجنه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co