wrapper

آخرین اخبار

نکات مهم (قسمت اول)
 در دو قسمتی که ارائه گردید، به دو آیه بشارتی مربوط به محمد نبی (ص) در کتاب مقدس اشاره کردیم و همچنین سعی نمودیم تا بسیاری از نکات مورد نیاز در بحث‌ها را بیان نماییم.
نبوتی که ابتدا در حدود 1400 سال پیش از میلاد توسط موسی نبی بیان گردید [تثنیه33: 2] و حدود 800 سال بعد از آن دوباره به زبان حبقوق جاری شد [حبقوق3:3تا حجتی بر همگان باشد که این آیات خبر از ظهور شخصی می‌دهند که قرار است در آینده ظهور نماید، و مربوط به اتفاقاتی که در سال‌های زندگانی موسی نبی رخ داده است، نمی‌باشد.
و مسیحیان بخوبی می‌دانند که بعد از حبقوق کسی از فاران مورد نظر آنان (که در سینا می‌باشد) ظهور نکرده است که آمدنش، آمدنِ خداوند تلقی شود و هیچ اتفاق خاصی از فاران مد‌ نظر آنان به‌ وقوع نپیوست؛ بدین ترتیب آن‌ها هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای در اختیار ندارند تا با آن به رد سخنان ما بپردازند.
همچنین آنان چاره‌ای ندارند جز آن‌که به فاران دیگری معتقد باشند که در سرزمین دیگری قرار داشته است. به‌عنوان مثال:
یاقوت حموی جغرافی‌ دان و تاریخ نویس مشهور قرن هفتم هجری: فاران نام سه جایگاه است. یکی: دهكده‌اى است در سغد سمرقند. از منسوبان بدان: ابو منصور محمد پسر بكر پسر اسماعيل سمرقندى فارانى. دوم –به نقل از ابو عبد اللّه قضاعى-: بلوكی از بلوك‌هاى روبروی مصر است. سوم: -به نقل از ابن ماكولا-: من شنیده‌ام كه: ابوبکر نصر پسر قاسم پسر قضاعه قضاعى فارانى اسكندرانى منسوب به همين كوه‌هاى فاران است كه كوه‌هاى حجاز است. (الحموی، شهاب‌الدین ابی‌عبدالله یاقوت، معجم‌البلدان، ج‏4، ص 225).
اما مسیحیان ممکن است بگویند که ما منابع اسلامی را نمی‌پذیریم و برای ما ارزشی ندارد:
پاسخ آن‌ها را این‌گونه می‌دهیم:
اولا: معنای نبوت حبقوق را به صورت صحیح بیان نمایند و به ما نشان دهند که بعد از حبقوق کدام قدوس از فاران آمده است؟
ثانیا: لازم است به آن‌ها بگوییم: شما که منابع غیر را قبول نمی‌کنید، پس به این سوالات توجه نمائید:
اگر شما مسیحیان به آیه‌ای در عهد قدیم یعنی اشعیا 7: 14 احتجاج می‌نمائید تا مریم را مصداق آن باکره معرفی نمائید، ابتدا باکره بودن مریم را از عهد قدیم اثبات نمائید؛ چراکه اناجیل در دید یهودیان بی‌ارزش است. همچنین در تلمود بابلی متعلق به یهودیان، سخنانی البته در مورد او بیان شده است که مخالف عقیده شما می‌باشد. پس بر شماست که ابتدا این موارد را فقط و فقط از عهد قدیم اثبات نمائید نه از منابع مسیحی.
و همچنین مثال دیگر: به انجیل متی 10:27-9 رجوع نمائید که ادعا شده است که قضیه سی پاره نقره، پیشگویی مربوط به ارمیای نبی می‌باشد. اما چنین چیزی در کتاب ارمیا مکتوب نیست. بلکه شبیه به آن در زکریا مکتوب است که اتفاقا آن جملات اصلا نبوت نمی‌باشند. بلکه مربوط به عمل و مزد زکریای نبی‌ست؛ و برخی از مسیحیان در پاسخ به این اشکال اساسی، مدعی هستند که نام دیگر زکریا، ارمیا بوده است! و یا نظر دیگری می‌دهند مبنی بر اینکه عهد قدیم زمانی به کتاب ارمیا معروف بوده است. از مسیحیان می‌خواهیم که فقط و فقط از عهد قدیم برای اثبات درستی نظرشان و رفع اشکال از انجیلشان استفاده نمایند.
اگر نتوانید این امور را اثبات نمائید، پس هیچ حقی ندارید تا بر حجیت داشتن منابع اسلامی ایراد وارد نمائید:
متی 5:7
ای ریاکار، اول چوب را از چشم خود بیرون کن، آن‌گاه نیک خواهی دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنی.
پس تدبر نمائید که چگونه مسیحیان با هر شبهه‌ای که همچون یهودیان طرح می‌نمایند در باتلاق شبهات خویش غرق می‌شوند و اساس اعتقادی خودشان را زیر سوال می‌برند.
 متی 7: 17-18
همچنین هر درخت نیکو، میوه نیکو می‌آورد و درخت بد، میوه بد می‌آورد. نمی‌تواند درخت خوب میوه بد آورد، و نه درخت بد میوه نیکو آورد.
 و ثالثا: به آیات زیر دقت نمائید:
یوحنا 8: 16-18
و اگر من حکم دهم، حکم من راست است؛ از آن‌رو که تنها نیستم. بلکه من و پدری که مرا فرستاد. و نیز درشریعت شما مکتوب است که شهادت دو کس حق است. من بر خود شهادت می‌دهم و پدری که مرا فرستاد نیز برای من شهادت می‌دهد».
 متی 18: 16
و اگر نشنود، یک یا دو نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد، هر سخنی ثابت شود.
 بر مسیحیان است که این قاعده کلی را بپذیرند که شهادت دو یا سه نفر برای اثبات هر ادعایی کافی‌ست، و عیسی مسیح نیز از این قاعده به‌جهت اثبات حقانیت خویش استفاده نموده است. نتیجه آن‌ست که منابع متعدد اسلامی بر طبق قاعده کتاب مقدسی، به این دلیل که از زبان چندین شاهد بیان شده‌اند، غیر قابل رد می‌باشند.
نکات مهم (قسمت دوم)
 در ادامه قسمت قبل، نکات مهم دیگری را بیان می‌کنیم.
یکی از شبهات احتمالی مسیحیان این است که: «فاران» مورد ادعای شما مسلمانان، بعدها پس از فارانی که در سینا قرار داشت، نامگذاری شده است و اعتباری ندارد.
در جواب می‌گوییم: اگر حتی این فرضیه درست باشد، مسیحیان نمی‌توانند ما را محکوم نمایند. علت را به اختصار شرح می‌دهیم:
به عنوان مثال در کتاب مقدس، بخش عهد قدیم و در کتاب منسوب به اشعیای نبی، نام کورش (شاه فارس) در حالی ذکر شده بود که وی در آن زمان وجود نداشت؛ و حدود صد و اندی سال بعد، شخصی در سرزمین کهن ایران به دنیا آمد و کورش نام نهاده شد.
پس آیا عاقلی از مسیحیان هم‌اکنون وجود دارد که معتقد باشد، صِدق این پیشگویی بر کورش، شاه فارس غلط است؛ به‌این دلیل که او آن زمان وجود نداشت و بعدها به‌ دنیا آمد و بدان نام شناخته شد؟
پس معادله، همان معادله است. اگر در زمان آن بشارت، فارانی در شبه جزیره عربستان وجود نداشت و بعدها این نام به بخشی از مناطق این سرزمین (مکه کنونی و اطراف آن) اطلاق گردیده است، نمی‌توان اعتراضی بر آن از لحاظ صدق آیه وارد نمود. همچنین لازم به یادآوری‌ست که صدق آیه بر فارانی که مورد نظر مسیحیان است و در صحرای سینا قرار دارد، منتفی‌ست؛ چنان‌که در قسمت‌های قبلی نیز آن‌را به تفصیل بیان نمودیم.
 
نکات مهم (قسمت سوم)
 مقدمه: در حبقوق 3:3 آمده است: «خدا از تیمن خواهد آمد و قدّوس از جبلِ فاران، سِله. جلال او آسمانها را پوشانید و زمین از تسبیح او مملّو گردید».
احمدالحسن در ارتباط با تفسیر حبقوق3:3 بیان نمودند: «بلکه کسی که می‌آید، عبدالله (بنده الله) محمد (ص) و خاندانش (ع) بعد از او هستند، بدین طریق که آنان از مکه، و محمد و آل محمد نیز یمانی هستند…» (سیزدهمین حواری، صفحه ۶۶)
یکی از اشکالاتی که ممکن است حول تفسیر احمدالحسن بیان شود، این است که چگونه یک عبارت مفرد در آیه، بر جمع تفسیر شده است؟
در پاسخ می‌گوییم کسی که با سبک بشارات کتاب مقدس آشنا باشد، هرگز نمی‌تواند به این تفسیر اشکالی وارد کند. و برای آن مثالی ذکر می‌کنیم:
در عهد قدیم و در کتاب ارمیا 31: 15 با آن‌که سال‌ها از فوت «راحیل» گذشته بود، پیشگویی‌ای بیان می‌شود که جای تأمل دارد: «خداوند چنین می‌گوید: آوازی در رامه شنیده شد. ماتم و گریه بسیار تلخ که "راحیل" برای فرزندان خود گریه می‌کند و برای فرزندان خود تسلی نمی‌پذیرد؛ زیرا که نیستند».
اما در انجیل متی2: 16-18 می‌بینیم که این آیه در کنار یک واقعه تأویل شده است: «چون هیرودیس دید که مجوسیان او را سخریه نموده‌اند، بسیارغضبناک شده، فرستاد و جمیع اطفالی را که در بیت لحم و تمام نواحی آن بودند، از دو ساله و کمتر موافق وقتی که از مجوسیان تحقیق نموده بود، به قتل رسانید. آنگاه کلامی که به زبان ارمیای نبی گفته شده بود، تمام شد: آوازی در رامه شنیده شد، گریه و زاری و ماتم عظیم که راحیل برای فرزندان خود گریه می‌کند و تسلی نمی‌پذیرد زیرا که نیستند».
در تفسیر کاربردی عهد جدید که تحت نظر سازمان مسیحی David C. cook و به وسیله توماس هیل و استیفان تورسون نوشته شده است، در ارتباط با عبارت «راحیل» در این آیه، در صفحه 141 آمده است:
«راحیل یک نماد برای همه مادران اسرائیل است که در از دست دادن پسرانشان سوگوار بودند».
بنابراین گاهی کلمه‌ای را در کتاب مقدس مشاهده می‌کنیم که ظاهری مفرد دارد، اما مفهوم آن بر یک جمعیت تطبیق پیدا می‌کند و از این لحاظ نمی‌توان هیچ ایرادی بر تفسیر احمدالحسن بر آیه حبقوق3:3 وارد کرد.
 
نکات مهم (قسمت چهارم)
 یکی از شبهات احتمالی از قسمت دوم بخش «محمد نبی (ص) در عهدین» به این‌صورت است: منظور از تیمن یا تیمان، منطقه‌ای ست در ادوم، و نه یمن!
و اما پاسخ:
ا): اول آنکه بعد از حبقوق هیچ اتفاقی از تیمن مورد نظر مسیحیان به‌وقوع نپیوست تا بتوان از آن، به آمدنِ خداوند تعبیر کرد. توجه داشته باشید که حالت فعل در آیه حبقوق3:3، آینده می‌باشد و نه گذشته؛ و دلیل آن، وجود حرف «י» در ابتدای فعل می‌باشد: יבוא: י+בוא.
هنگامی که (پیشوند عبری [י]) مقابل ریشه فعل می‌آید، سوم شخص و زمان آینده را نشان می‌دهد. https://goo.gl/GmkGT7
و معنای صحیح آن‌را احمدالحسن بیان نمود و مشخص کرد که مکه از تهامه بود و تهامه از یمن، و محمد و خاندان او همگی یمنی یا یمانی هستند و ریشه در آنجا دارند. [تهامه در زمان‌های دور همچون نواری بخش‌های غربی عربستان سعودی امروزی را در بر می‌گرفت و آن بخشی از یمن بود و مکه جزو آن بود].
 2): به سخن احمدالحسن در این‌باره دقت نمائید: «و این که تیمان همان یمن است حتی در انجیل بر زبان عیسی (ع) ذکر شده است، وقتی که ملکه یمن را ملکه تیمن و یا تیمان خوانید:  انجیل متی: (۴۲- ملکه تیمن در روز داوری با این نسل بر خواهد خواست و محکومشان خواهد کرد؛ زیرا از آن سوی دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و حال آنکه کسی بزرگ ‌تر از سلیمان اینجاست). انجیل متی باب ۱۲». (سیزدهمین حواری، صفحه ۶۶ – ۶۸)
 اما شاید شخصی بگوید: در ترجمه‌ی یونانیِ انجیل متی اصلا عبارت تیمن وجود ندارد و اصل اناجیل به یونانی نوشته شده است  و در آن عبارت «νοτου» وجود دارد که به معنی جنوب است و نه تیمن!
در جواب می‌گوییم اصلِ انجیل متی در رابطه با یهودیان نوشته شده بود؛ همچنان‌که بزرگان مسیحی می‌دانند و برخی نیز معتقدند که اصل آن عبری است، اما معتقدند که اصل آن موجود نمی‌باشد. در نسخه‌ی عبری متی و همچنین عربی که مسیحیان آن‌را ارائه می‌نمایند، دقیقا عبارت תימן (تیمن) و التیمن آمده است؛ می‌توانید به لینک زیر و آیه 42 رجوع نمایید:
https://goo.gl/gfSqgh
3): همچنین لازم به یادآوری است هنگامی که سایت‌ها و نقشه‌های یهودیان را می‎نگریم، یمن را به صورت (תימן) می‌نویسند و می‌خوانند. پس این نکات در کنار یکدیگر این حقیقت را می‌رساند که تیمن در عبری به سرزمین یمن نیز اطلاق شده است.
با دقت به عبارتی که در سایت یهودی بر نقشه کشور یمن نوشته شده است بنگرید. مشاهده می‌کنید که «תימן : تیمن» نوشته شده است.  https://goo.gl/G5SvWG
پس با توجه به نکاتی که بیان گردید، ضعف اشکال مطرح شده ثابت می‌گردد.
برچسب‌ها
انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co

نظر دادن

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف