پاسخ به شبهات تکامل حیات

پاسخ به شبهات تکامل

پاسخ به شبهات علمای ادیان پیرامون نظریه تکامل :

- سؤالاتی علمی برای مناقشه از مدعیان علم

- نظریات بزرگان دین درباره ی نظریه تکامل (به قلم احمد الحسن)

- مسیحیت کلیسا و نظریه تکامل

 - نقد نظرات کاردینال جورج پل در مورد نظریه تکامل (سر اسقف شهر سیدنی در استرالیا)

- نقد آراء ادوین صالح (مدیر شبکه تلویزیونی مسیحی ICnet)

- نقد نظرات عبدالعزیز بن باز در مورد نظریه تکامل (از علمای وهابی)

نقد نظرات عمر بن سليمان الأشقر در مورد نظریه تکامل (از علمای اهل سنت)

- نقد نظرات سید علی سیستانی در مورد نظریه تکامل (از مراجع شیعه)

- نقد نظرات شیخ جعفر سبحانی در مورد نظریه تکامل (از مراجع شیعه)

- نقد نظرات سید محمد شیرازی در مورد نظریه تکامل (از مراجع شیعه)

- نقد آراء شیخ علی کورانی در مورد تکامل حیات (از علمای شیعه)

 

پاسخ به شبهات پیرامون نظریه تکامل :

- شبهه 1 : شواهد نظریه تکامل چیست؟

- شبهه 2 : آیا اجداد ما میمون های امروزی بوده اند؟

- شبهه 3 : آیا اصل انسان میمون بوده است؟

- شبهه 4 : آیا قانون دوم ترمودینامیک (آنتروپی) با نظریه تکامل تعارض دارد؟

- شبهه 5 : آیا نظریه فرگشت (تکامل) چارلز داروین صحیح می‌باشد؟

- شبهه 6 : شما چگونه تنوع فسیل های دوره کامبرین را توضیح می دهید؟