ادله دعوت برای خداناباوران

توهم بی خدایی,دلایل سید احمدالحسن برای اثبات وجود خداوند (ادله دعوت برای خداناباوران)

دلایل سید احمدالحسن برای اثبات وجود خداوند (ادله دعوت برای خداناباوران):

احمد الحسن در کتاب توهم بی خدایی با استدلال های صحیح منطقی و ارائه شواهد علمی، وجود خداوند را اثبات می کند.

تکامل (فرگشت) هدفمند می باشد و در نتیجه موثر آن وجودی آگاه و هدفدار (خدا) است زیرا صفت اثر دلالت بر صفت موثر دارد.

 

معرفی کتاب توهم‌بی‌خدایی (نشانه‌های پروردگار در هستی):

کتاب توهم بی خدایی


مقالات مرتبط با کتاب توهم‌بی‌خدایی:


دانلود کلیپ های معرفی کتاب توهم بی خدایی(وهم الالحاد):