wrapper

آخرین اخبار

روشنگری ششم از قضیه بره در مکاشفه یوحنا

روشنگری ششم از قضیه بره در مکاشفه یوحنا

تا اینجا دریافتیم که بره‌ای که غالب می‌آید رمزی است برای یکی از آن 24 شیخ و همچنین او یاران پدرش را جمع خواهد کرد.

همچنین در (مکاشفه 21: 5 - 7) آمده است:

(۵ و آن تخت‌نشین گفت: «الحال همه‌ چیز را نو می‌سازم». و گفت: «بنویس، زیرا که‌ این کلام امین و راست است». ۶ باز مرا گفت: «تمام شد! من الف و یا و ابتدا و انتها هستم. من به هر که تشنه باشد، از چشمه آب حیات، مفت خواهم داد». ۷ و هر که غالب آید، وارث همه‌ چیز خواهد شد، و او را خداخواهم بود و او مرا پسر خواهد بود).

برای درک شخصیت تخت‌نشین در این آیه ما به سراغ سایر آیات کتاب مقدس خواهیم رفت؛ در (مکاشفه 4: 2 - 4) آمده است:

(۲ فی‌الفور در روح شدم و دیدم که تختی در آسمان قائم است و بر آن تخت‌نشیننده‌ای. ۳ و آن نشیننده، در صورت، مانند سنگ یشم و عقیق است و قوس قزحی در گرد تخت که به منظر شباهت به زمرد دارد ۴ و گرداگرد تخت، بیست‌وچهار تخت است؛ و بر آن تخت‌ها بیست‌وچهار شیخ که جامه‌ای سفید در بر دارند نشسته دیدم و بر سر ایشان تاج‌های زرین).

بنابراین تمامی آن 25 شخصیت بر روی تخت نشسته بودند؛ احمدالحسن در تفسیر آیات بالا فرمودند:

(امام مهدی (ع) الف و یاء و آغاز و نهایت است، اما کسی که غالب می‌شود او خودش شیری است که غالب می‌شود در اول رؤیا، و او مهدی اول و یمانی است)([1])

و همچنین شخصیت شیر همان شخصیت بره می‌باشد چنانکه با رجوع به (مکاشفه 5: 5 - 7) به آن اشاره‌شده است.

نکته دیگری که در ارتباط با (مکاشفه 21) می‌توان بیان نمود این است که آن با وقایعی که دانیال نبی آن را در رؤیا دیده است، پیوستگی بسیار زیادی دارد؛ برای نمونه هنگامی‌که به (دانیال 7) رجوع می‌نماییم، باشخصیت (تخت‌نشین) و شخصیت (شبیه پسر انسان) روبرو می‌شویم؛ تخت‌نشین در آنجا با وصف «قدیم‌الایام» ذکر می‌شود که دارای لباسی سپید است (دانیال 7: 9) و ما با رجوع به (مکاشفه 4: 4) متوجه می‌شویم که 24 شیخ همگی دارای «لباسی سفید» هستند؛ و این اوصاف بی‌دلیل در کتاب مقدس ذکر نشده است؛ و همچنین وصفِ «قدیم‌الایام» برای آن تخت‌نشین که امام مهدی است، بی‌دلیل نیامده است؛ احمدالحسن دلیل آن را توضیح داده است و بیان نمود: (و نام‌گذاری می‌شود در آن به «قدیم‌الایام» برای طول عمرش([2]) و تنها امام دوازدهم در وصیت حضرت محمد است، که دارای عمری طولانی است.

بنابراین تخت‌نشینی که در (دانیال 7) وجود دارد همان تخت‌نشین (مکاشفه 21) می‌باشد؛ و همچنین هم چنانکه در (مکاشفه 21: 7) به وارث شدن شخصی که غالب آید، اشاره می‌شود، در (دانیال 7: 13 - 14) نیز همان وصف در ارتباط با وارث شدن (شبیه پسر انسان) بیان می‌شود که‌ این‌چنین بیان‌شده است:

(۱۳ و در رؤیای شب نگریستم و اینک شبیه پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم‌الایام رسید و او را به حضور وی آوردند. ۱۴ و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قوم‌ها و امّت‌ها و زبان‌ها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بی‌زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد).

درنتیجه: تخت‌نشین در مکاشفه باب 21 همان شخصیت قدیم‌الایام است که در دانیال باب 7 روی تخت نشسته است، و همان‌کسی که در وصیت حضرت محمد ذکرش آمده است؛ و فرزندش وارث او می‌باشد، یعنی بره یا همان (شبیهِ پسرِ انسان: شبیه «عیسی») که در مباحث بعدی، بیشتر حول آن خواهیم پرداخت.

 


[1]- احمدالحسن، نامۀ هدایت، صفحه 18.

[2]- احمدالحسن، سرگردانی یا راه به‌سوی خدا، ص ۶۷.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

روشنگری چهارم از قضیه بره در مکاشفه یوحنا

روشنگری چهارم از قضیه بره در مکاشفه یوحنا

در ادامۀ آنچه قرار بود در رد تفسیر مسیحیان از شخصیت بره ارائه گردد، به مبحث دیگری خواهیم پرداخت:

در پاسخ به مسیحیان خواهیم گفت که در (مکاشفه 19: 11) در مورد آن اسب‌سوار که همان بره می‌باشد([1]) چنین گفته‌شده است: (به عدل داوری و جنگ می‌نماید) و اگر کل باب را بخوانیم مشخص می‌شود که جنگ او علیه وحش و گنه‌کاران است.([2]) پس او با عدالت داوری کرده و گنه‌کاران را توبیخ می‌نماید.

 همچنین در یوحنا در ارتباط با تسلی‌دهنده آمده است:

(و چون او آید، جهان را برای گناه و برای عدالت و برای داوری محکوم خواهد نمود).([3])

با تدبر در اوصاف این دو شخصیت درمی‌یابیم که درواقع آن‌ها شخصیت واحدی می‌باشند و تسلی‌دهنده‌ای که عیسای مسیح بشارت آمدن وی را می‌دهد شخصی به‌غیراز خود او است، چنانکه در مباحثی که در آینده بیان خواهند شد به‌صورت مفصل ثابت خواهیم نمود که درواقع او انسانی است که صاحب روح‌القدس می‌باشد.

همچنین اوصاف و خصوصیات آن اسب‌سوار آمده است: (...اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد...)([4]) بنابراین اسب‌سوار، هم امین است و هم حق؛ و در جای دیگر عیسای مسیح در ارتباط با آن غلام امین که در زمان آخر خواهد آمد، سخنی را بیان می‌نماید که ما آن را در متی می‌توانیم مشاهده نماییم که می‌گوید:

(پس آن غلام امین و دانا کیست که آقایش او را بر اهل خانه خود بگمارد تا ایشان را در وقت معین خوراک دهد؟)([5])

و ما این آیه را در طی دو قسمت مجزا در بخش‌های آینده به برکت علم احمدالحسن، توضیح بیشتر خواهیم داد و همچنین برای اطلاع بیشتر خوانندگان، احمدالحسن در تفسیر اسب‌سوار فرمود:

(و این کسی که در این رؤیا اسب‌سواری می‌کند او مهدی اول یمانی است)؛([6])

که با دلایل بسیار این نکته که احمدالحسن آن را بیان نموده‌اند، ثابت‌شده است.

و نتیجه آن است که بره شخصیتی به‌جز عیسای مسیح می‌باشد.

 

[1]- اسب سوار در (مکاشفه 19: 11) بره می‌باشد چراکه اندکی بعد در (مکاشفه 19: 16) وی به عنوان «پادشاه پادشاهان و رب الارباب» توصیف شده است؛ این نکته به صورت صریح در (مکاشفه 17: 14) بیان شده است که بره، «پادشاه پادشاهان و رب الارباب» می‌باشد.

[2]- مکاشفه 19: 19 - 21.

[3]- یوحنا: 16: 8.

[4]- مکاشفه 19: 11.

[5]- متی 24: 45.

[6]- احمدالحسن، نامۀ هدایت، صفحه 17.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

 

ادامه مطلب...

روشنگری سوم از قضیه بره در مکاشفه یوحنا

روشنگری سوم از قضیه بره در مکاشفه یوحنا

در رد آنچه مسیحیان معتقدند که بره، رمزی است برای عیسای مسیح دلایلی را ارائه خواهیم نمود و آن نگاهی است گذرا و بسیار خلاصه‌شده از مباحثی که در آینده برای شما ترتیب داده خواهد شد.

یحیی، نبی‌ای بود که پیش از واقعه صلیب به شهادت رسید، او گمان می‌برد که عیسای مسیح همان‌کسی است که بر روی صلیب کشته خواهد شد و به همین جهت او را «بره خدا» خواند.([1]) ذکر این نکته ضروری است که بعد از شهادت یحیی و قبل از واقعه صلیب،عیسی به‌شدت در دعا از خدا درخواست نمود که قضیۀ صلیب از وی برداشته شود؛ به روایت لوقا عرق او مثل قطرات خون بر روی زمین می‌ریخت.([2])

یادآور شوید که عیسی پیش از آن وعده نمود هر آنچه باایمان به دعا طلب کنید، خواهید یافت.([3]) او حتی اشاره نمود اگر به‌اندازه خردلی ایمان داشته باشید به کوه می‌گفتید منتقل شو آن منتقل می‌شد و هیچ امری محال نبود.([4])

می‌گوییم با توجه به‌ این موارد، محال است که دعای عیسای مسیح در آخرین لحظات مستجاب نگردیده باشد چراکه او باایمان دعا می‌نمود و عدم استجابت دعای وی به معنی نداشتنِ حداقلِ ایمان می‌باشد و این مورد با آنچه مسیحیان به آن اعتقاددارند مغایر است و همچنین در (یوحنا 8: 29) عیسی می‌گوید:

(و او که مرا فرستاد، با من است و پدر مرا تنها نگذارده است زیرا که من همیشه کارهای پسندیده او را به‌جا می‌آورم).

و آیا پدر (خدا) دعای وی را نشنید و او را رها کرد؟! درحالی‌که او با شدت دعا می‌نمود و عرقش بر زمین می‌ریخت؟! به مسیحیان خواهیم گفت که‌ این با کدام‌یک از اعتقادات شما منطبق است؟! پس مسیحیان چاره‌ای ندارند جز آنکه به عدم مصلوب شدن عیسای مسیح اقرار نمایند و همچنین هنگامی‌که ثابت شد عیسای مسیح شخصیت مصلوب نیست، در راستای آن اثبات می‌شود که درواقع «بره» شخصی به‌غیراز عیسای مسیح است.

 

[1]- یوحنا 1: 29.

[2]- لوقا ۲۲: ۴2 – ۴4.

[3]- متی ۲۱: ۲۲.

[4]- متی ۱۷: ۲۰.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

روشنگری اول از قضیه بره در مکاشفه یوحنا

روشنگری اول از قضیه بره در مکاشفه یوحنا

برگرفته از کتاب سیزدهمین حواری: ([1])

(از طریق کتاب مکاشفه باب‌های 4 و 5 مشخص می‌شود که تخت‌نشین ازلحاظ مقام از همه حضار برتر می‌باشد و همچنین 24 شیخ که نزدیک او نشسته‌اند، نزدیک‌ترین جایگاه‌ها را به او دارند.

پس برۀ ذبح‌شده برتر از تخت‌نشین و 24 شیخ نمی‌باشد، پس بیاندیشید که آن بره چگونه استحقاق باز کردن آن مُهرها را پیدا کرد درحالی‌که 24 شیخ بیش از او استحقاق آن را داشتند تا مُهرها را بگشایند؟! چاره‌ای نیست جز آنکه قبول نماییم که بره درواقع رمزی برای یکی از آن 24 شیخ می‌باشد، اما آیا در عالم رؤیا این امکان وجود دارد؟!

 در (مکاشفه 5: 5 - 7) آمده است:

(و یکی از آن پیران به من می‌گوید: گریان مباش! اینک آن شیری که از سبط یهودا و ریشه داوود است، غالب آمده است تا کتاب و هفت مهرش را بگشاید * و دیدم در میان تخت و چهار حیوان و در وسط پیران، بره‌ای چون ذبح‌شده ‌ایستاده است و هفت شاخ و هفت چشم دارد که هفت روح خدایند که به‌تمامی جهان فرستاده می‌شوند * پس آمد و کتاب را از دست راست تخت‌نشین گرفته است).

از این آیات مشخص می‌شود که شیر همان بره می‌باشد و در اصل به یک شخصیت واحد اشاره دارند و درواقع رمزی برای یک شخص می‌باشند، اگرچه در تفکر و تصور جسمانی شیر و بره دو شخصیت مجزا می‌باشند، بنابراین حوادثی که در عالم رؤیا رخ می‌دهد ممکن است در تضاد با آن دسته از پردازش‌های ذهنی‌ای باشند که محدودشده در ابعاد عالم جسمانی است، برای مثال می‌توان به قضیه راحیل و مادران داغدار در قضیه کشتار هیرودیوس رجوع نمود.([2])

و 24 شیخ نزد رمز بره آمدند ([3]) یعنی برای عمل او زمینه‌سازی کردند و ایمان آورنده به نتیجه هستند؛ که همان برقراری حاکمیت خدا بر روی زمین است.

 


[1]- احمدالحسن، ص 132 - 130.

[2]- ارمیا 31: 15 و متی 2: 16 - 18.

[3]- مکاشفه 5: 8.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف