wrapper

آخرین اخبار

مسیحیت کلیسا و نظریه تکامل !!!

کلیسای کاتولیک ونظریه تکامل

احمد الحسن در فصل اول کتاب توهم بی خدایی می نویسد :
کلیسای کاتولیک به مدت چندین دهه نظریه ی تکامل را رد کرده بود؛ ولی احتمالأ نه هیچ بیانیه ی رسمی در این خصوص صادر نموده، و نه هیچ اظهار نظری در تأیید مفاد نظریه ی تکامل ابراز داشته است. این در حالی است که نظریه ی تکامل با یکی از مهمترین دغدغه های دینی که ماجرای آفرینش است، ارتباط بسیار تنگاتنگی دارد؛ چرا که نظریه ی تکامل با داستان آفرینش در تورات کاملا ناسازگار می باشد.
تقریباً همین موضع گیری را از دیگر مذاهب کلیسایی نیز پیش گرفتند؛ یعنی آنها نیز نظریه ی تکامل را رد می کنند ولی به صراحت اعلام نمی کنند. شاید علت آن واضح باشد: اکنون زمانه عوض شده، دادگاه های تفتیش عقاید برچیده شده و امکان بریدن زبان داروین -همان طور که با جوردانو برونو چنین کردند- یا به زندان انداختن و شکنجه نمودن - آن گونه که با گالیله کردند- وجود ندارد؛ بنابراین سکوت اختیار کرده اند.
اخیراً هنگامی که دریافتند شواهد نظریه ی تکامل به ویژه پس از پیشرفت علم ژنتیک بسیار متعدد و فراوان شده است، کلیسای کاتولیک سرانجام چاره ای جز پذیرش این نظریه ندید و کشیشان کلیسای کاتولیک نیز مدعی شدند که آنها هیچ گاه ضد نظریه ی تکامل یا داروین موضع گیری نکرده اند.
در حقیقت آنها زبان داروین را قطع نکرده و او را زنده نسوزانده اند؛ دلیل آن نیز بسیار ساده است: اینکه دوران تسلط آنها بر اروپا پایان یافته بود. امروزه آنها مجبور شده اند موافقت خود را با نظریه ی تکامل ابراز دارند؛ زیرا دلایلی که در این خصوص ارایه شده، جای هیج بحث و جدلی باقی نگذاشته است، مگر برای برخی افراد نادان که از درک تکامل و چگونگی آن عاجزند؛ با اینکه موافقت آنها با نظریه ی تکامل مانند صدور حکم اعدام برای دین مسیحیت کلیسایی می باشد؛ چرا که نظریه ی تکامل به همان صورت که توسط داروین مطرح شد، دست نخورده باقی نمانده است و چه بسا از آنچه داروین مطرح کرده، فقط یک ایده ی کلی بر جای مانده باشد و امروزه با پیشرفت علم و پژوهش، تفصیل این نظریه، شیوه ی پردازش آن و دلایل و شیوه های اثباتش، لباسی کاملا نو بر تن کرده است. امروزه هواداران تکامل میگویند این نظریه رساله ی کاملی است که داستان آفرینش را به شیوه ای علمی توضیح میدهد و در این خصوص، به وجود هیچ قدرت فوق العاده ای که برای به پایان رساندن و یا حتی شروع این کار دخالت داشته باشد، نیاز نیست.
از این رو امروزه از نظریه ی تکامل به عنوان نظریه ای یاد می شود که دین و وجود خدا را نقض می کند.
بنابراین کسی نمی تواند بگوید هم نظریه ی تکامل و هم دین را قبول دارد، بدون اینکه تناقض ناشی از به بار آمدن پذیرش این دو گفته را برطرف سازد؛ تناقضی که وی را ملزم به پذیرش یکی از این دو گفته می نماید! نظریه ی تکامل آن گونه که امروزه مطرح می شود و آن گونه که زیست شناسان تکاملی آن را درک می کنند و بیان میدارند، میگوید: تکامل هیچ هدف بلندمدتی ندارد و به همین دلیل با دین قابل جمع شدن نیست.
بنابراین کسی نمی تواند بگوید: بله، من هر آنچه را نظریه ی تکامل بیان می دارد و نیز نتایج ناشی از آن -از جمله اینکه تکامل در بلندمدت هدفمند نیست- را صد در صد می پذیرم و در عین حال دین را هم قبول دارم! این سخن دارای تضاد و تعارض بسیار آشکاری است و هیچ دانشمند عاقلی به چنین چیزی معتقد نیست، مگر اینکه با رفع تناقض مزبور، سخنش درست، مقبول و منطقی گردد.
به همین دلیل من گفته ام: اینکه کلیسا مجبور به پذیرش نظریه ی تکامل شد، در حالی که از برطرف نمودن این تضاد و تناقض ناتوان بود و نتوانست ثابت کند که تکامل در بلندمدت هدفمند است، به مثابه صدور حکم اعدام برای مسیحیت کلیسا به شمار میرود. البته آنها این موضوع را درک نمی کنند؛ چرا که متأسفانه بسیاری از علمای دین اصولاً نمیدانند تکامل چیست و اکنون این نظریه چگونه مطرح می شود! "
احمد الحسن ، کتاب توهم بی خدایی ، ص 35 - 36
ادامه مطلب...

نظریات بزرگان دین درباره ی نظریه ی تکامل

احمد الحسن می نویسند :
" متأسفانه بیشتر فقهای ادیان سه گانه ی ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) با نظریه ی داروین همان برخوردی را داشتند که با سلف وی، گالیله داشتند.
با گذشت زمان، صحت نظریه ی گردش زمین گالیله ثابت شد و فرجامی دردناک برای آن دسته از فقهای دینی که با آن جنگیدند و خون دانشمندان را بر زمین ریختند، رقم خورد. دلایل انبوهی برای چرخش زمین اقامه شد، تا اینکه سرانجام تصاویری از فضا که چرخش زمین را نشان میداد موضوع را فیصله داد.
در حال حاضر و با گذشت زمان، دلایل علمی تکامل - نظیر دلایل ژنتیکی - به حدی زیاد شده است که انکار تئوری تکامل کاری نابخردانه و لجاجتی نفرت انگیز به شمار میرود، ولی تا کنون متأسفانه بسیاری از فقهای دین که پیروان و شنوندگان خود را به جهل سوق می دهند سر خود را به علامت انکار بالا می برند و به تکامل، شواهد ژنتیکی، شواهد کالبدشناسی تطبیقی، دلایلی که از حیوانات کشف شده و نتایجی که از بررسیهای صورت گرفته بر آنها به دست آمده است، «نه» میگویند. بالاتر از همه ی اینها زنجیره ی سنگواره هایی هستند، که سرانجام ما را به موجوداتی می رسانند که در طول میلیون ها سال، راست قامت بوده و فقط بر روی دو پای خود راه می رفته اند.
تمامی این دلایل برای زیست شناسان برای اثبات نظریه ی تکامل بیشتر از کافی هستند. اکنون این نظریه یک واقعیت علمی است که در مدارس و دانشگاه ها تدریس می شود. در حال حاضر زیست شناسان به دنبال دلایل اثبات تکامل نیستند؛ بلکه در جستوجوی سازوکارها و پیشینه ی تاریخی آن می باشند. با این حال هنوز که هنوز است، بسیاری از فقهای دین بدون هیچ دلیل یا مدرک علمی، تکامل را رد می کنند؛ و ای کاش به این کار بسنده می کردند؛ چرا که برخی از آنها، معتقدان به تکامل را کافر و مهدورالدم به شمار میآورند!
به طور کلی، ما موضوع تکامل و دلایل آن را به اختصار بیان خواهیم کرد؛ ولی ای کاش کسی که خود را عالم دینی می نامد، وقتی تکامل را رد میکند، یک نظریه ی جایگزین ارایه نماید که با حقایق علمی ثابت شده در ژنتیک، کالبدشناسی تطبیقی و فسیل شناسی همخوانی داشته باشد. و ای کاش این افراد نگاهی به ماهی های ششدار و ماهیهای دو زیست بیندازند و به ما بگویند: آیا این ماهی ها از ماهی های آبزی تکامل یافته اند یا خیر؛ و دلیل آنها بر گفته شان چیست؟ همچنین آنها باید مدت زمان زندگانی بشر از زمان خلق آدم علیه السلام تا کنون را مشخص سازند چرا که این موضوعی بسیار مهم است و البته تاریخی که اعلام می کنند باید با نظریه های آنها در رد تکامل و نیز واقعیت های علمی کشف شده از تاریخ انسان های اولیه ی روی زمین (تاریخ هومو) سازگار باشد. امروزه از نظر علمی ثابت شده است که بی هیچ تردیدی انسانهای امروزی همان هوموساپینس[1] ها می باشند. مبداء و خاستگاه هوموساپینس ها و تاریخ مهاجرتشان به خارج از آفریقا و مسیر مهاجرتشان نیز کاملا مشخص است.
بنابراین منکران تکامل باید حداقل تاریخی تقریبی از زمان خلقت آدم به ما ارایه کنند و نیز مکان زندگی اولیه ی او را مشخص نمایند؛ حتی اگر این مکان، تقریبی باشد، اشکالی ندارد. البته تاریخ های ارایه شده ی آنان باید مستند باشد به آن دسته از متون دینی که مدعی اند بر خلاف تکامل است. در این هنگام خواهند دید که خودشان هر چه بافته بودند رشته کرده اند و متوجه می گردند که هیچ دلیل و برهانی ندارند؛ مگر برانگیختن احساسات و خشم و نفرت انسان با گفته هایی چون «نظریه ی تکامل میگوید جد انسان میمون است»."
احمد الحسن ، کتاب توهم بی خدایی ، ص 34 - 37
 
پی نوشت :

[1] Homo sapiens

ادامه مطلب...

آیا قانون دوم ترمودینامیک با نظریه تکامل در تناقض است؟

آیا قانون دوم ترمودینامیک با نظریه تکامل در تناقض است؟

پاسخ : قبل از پاسخ به این شبهه به بررسی آنتروپی و انواع سیستم می پردازیم.
ترمودینامیک به معنای مطالعه درباره انرژی، تبدیل انرژی به حالت های گوناگون و توانایی انرژی برای انجام کار است.
در ترمودینامیک[1] به میزان گرمایی که در یک دمای معین به جسم یا از جسم منتقل می شود، آنتروپی(Entropy) گفته می شود. و به عبارتی آنتروپی (S) کمیتی ترمودینامیکی است که اندازه‌ای برای درجهٔ بی‌نظمی در هر سیستم[2] است. هر چه درجهٔ بی‌نظمی بالاتر باشد، آنتروپی بیشتر است؛
بنابراین برای یک مادهٔ معین در حالت تعادل درونی کامل در هر حالت:
آنتروپی جامد<  آنتروپی مایع < آنتروپی گاز
 یک خاصیت کلی سیستم های بسته این است که، تمایل دارند تا به سمت افزایش آنتروپی یا به عبارت دیگر بی نظمی بیشتر، هدایت شوند. این تمایل به آن دلیل رخ می دهد که برای بخش های یک سیستم تعداد چیدمان های نامنظم بسیار بیشتر از تعداد چیدمان های منظم است. به طور مثال هنگامی که یک جعبه ی پر از سکه ی به صورت ردیفی مرتب شده تکان داده می شود، سکه ها با الگوی نامنظمی قرار خواهند گرفت زیرا که تعداد خیلی زیادی موقعیت قرارگیری تصادفی برای سکه ها وجود دارد.
هرچه آنتروپی در سیستم بیشتر شود بی نظمی نیز بیشتر می شود.
از آنجا که آنتروپی کمیتی ترمودینامیکی است که اندازه‌ای برای درجهٔ بی‌نظمی در هر سیستم است ، انواع سیستم ها را بررسی کنیم.
  • سیستم باز : سيستمي است كه بتواند با دنياي محیط خود هم انرژي و هم ماده مبادله كند. مقداري آب كه در يك بالن در باز بر روي يك شعله در حال جوشيدن است يك سيستم باز شمرده مي شود.
  • سیستم بسته : سیستمی است كه امكان مبادله ماده ميان آن و محیط فراهم نيست، اما انتقال انرژي از سيستم به محیط و به عكس ممكن است؛ آب و بخار آب موجود در ظرف داخل حمام بسته، يك سيستم بسته است. زیرا آب و بخار آن مي تواند از دنياي دور و برش انرژي بگيرد و يا به آن پس بدهد.
  • سیستم ایزوله (منزوی) : سيستمي است كه با محیط هيچ برهمكنشي نداشته باشد، به بيان ديگر، يك سيستم منزوي آن است كه با محیط نه انرژي مبادله كند و نه ماده را.
و به طور کلی سیستم باز، سیستمی است كه با محیط خود مرتبط است. با محیط خود ماده ، انرژی یا اطلاعات مبادله می کند ، یعنی ، با محیط خود کنش و واکنش متقابل دارد .
در ادامه به بررسی آنتروپی در جهان و کره زمین و رابطه آن با تکامل حیات می پردازیم.
این ادعا که - فرگشت با قانون دوم ترمودینامیک در تناقض است- همواره توسط برخی از عوام مطرح می‌شود. آنها بر این باورند که با استناد به قانون دوم ترمودینامیک، پدیده فرگشت از نظر فیزیکی «غیر ممکن» و محال است. دلیل اصلی این امر، برداشت اشتباه از قانون دوم ترمودینامیک است. فرگشت با هیچ یک از قوانینی که تا به امروز در علم فیزیک مطرح شده در تناقض نیست. تناقض فرگشت با قانون دوم ترمودینامیک یکی از پیش پا افتاده‌ترین بدفهمی‌های رایج در لیست ادله مخالفان برای اثبات نادرستی فرگشت است، که پاسخ بسیار ساده‌ای دارد.
احمد الحسن می نویسند :
"در حقیقت دکتر هنری موريس[3] اولين کسی است که این اشکال را مطرح نمودہ است. وی بیان می دارد:
قانون دوم ترمودینامیک می گوید همه چیز به سمت آشفتگی و بی نظمی میل می کند؛ که فرایند تکامل را غیرممکن میسازد.
The second law of thermodynamics says that everything tends toward disorder, making evolutionary development impossible.
برخی مسیحیان متدین در آمریکا و اروپا این مطلب را برای رد نظریه ی تکامل دستاویز قرار دادند و برخی عربها نیز پس از ترجمه های خود، همین مسیر را پیمودند." [4]
اما باید توجه داشت که در تعریفی ساده، طبق قانون دوم ترمودینامیک «آنتروپی در سیستم‌های بسته همواره با گذر زمان تمایل به زیاد شدن دارد» نکته‌ای که به آن توجه نمی‌کنند اینست که این قانون تنها در سیستم‌های بسته صادق است و این در حالی است که جهان و کره زمین دارای سیستم های باز می باشند نه بسته. پس در نتیجه اساسا قانون دوم ترمودینامیک بر زمین و حیات زمینی صدق نمی کند.
که احمد الحسن می نویسند :
به هر حال، این اشکال، یک اشکال بی اهمیت و ناقص محسوب می شود و از دیدگاه علمی نیز نادرست به شمار میرود. هرچند در بخش های بعدی این کتاب اشاره خواهد شد که نتیجه ی مشاهدات و بررسی ها که علم نیز آن را پذیرفته و به ویژه اکنون تأیید کرده است، آن است که جهان مسطح و باز بوده و به سرعت در حال گسترش است؛ ولی کوتاه می آییم و همراه این افراد، فرض می کنیم عالم جسمانی سیستمی بسته باشد و قانون دوم ترمودینامیک بر آن صدق می کند. از آنجا که در یک سیستم بسته، آنتروپی نمی تواند رو به کاهش باشد، و با فرض اینکه آنتروپی در هستی در حال افزایش است، این به آن معنا نیست که تمام اجزای موجود در هستی در این مسیر یعنی افزایش آنتروپی حرکت می کنند؛ چرا که هیچ مانعی وجود ندارد که بخش هایی از هستی (سیستم بسته، طبق فرض) مانند زمین، روزی روزگاری به سمت ساخت یافتگی و نظم بیشتر حرکت کند؛ هرچند که بخش های دیگر آن به سمت افزایش آنتروپی گام بر می دارد. مهم این است که سیستم به عنوان یک مجموعه ی کامل، قانون دوم ترمودینامیک را نقض نمی کند. از اینجا معلوم میشود اشکالی که بر زمین گرفته شده، منطقی نبوده است و از درک سطحی قانون دوم ترمودینامیک سرچشمه می گیرد.
این در حالی است که ما میدانیم زمین به خودی خود یک سیستم بسته نیست؛ زیرا بیش از یک سیستم برای تبادل انرژی در زمین و با زمین وجود دارد. خورشید به زمین گرما و نور می بخشد. بخشهای زمین نیز پی در پی با شب و روز مواجه می شوند و اینها زمین را به سامانه های مختلفی تقسیم می کنند، که در آن تبادل انرژی به صورت متغیر و دایمی در حال رخ دادن است؛ چرا که زمین دارای چندین سیستم است و سیستمی یکتا نیست. درون زمین که شامل ماگما میباشد، داغ است بنابراین بین درون زمین با پوسته و جو آن، یک سری عملیات تبادل انرژی به صورت بی قاعده جریان دارد.
فضای اطراف زمین نیز خود یک سیستم است و بین آن و زمین تبادل انرژی برقرار می باشد.
ماه نیز با جاذبه اش بر زمین اثر می گذارد؛ البته تأثیرات ماه بر زمین با زمان تغییر می کند زیرا ماه به طور مداوم در حال دور شدن می باشد. [5]
بنابراین بر اساس وضعیتهای زمین ما که پیشتر شرح آن رفت، قانون ترمودینامیک در بین دو سیستم به این صورت می باشد: «هنگامی که بین دو سیستم انرژی گرمایی مبادله شود، آنتروپی کلی دو سیستم کاهش نمییابد» و این به این مفهوم است که افزایش نظم در زمین، شدنی است؛ چرا که زمین با جهان پیرامون خود به تبادل انرژی میپردازد. افزایش نظم در برخی قسمتهای زمین نیز امکان پذیر است؛ زیرا در زمین سیستم های متعددی وجود دارد که تبادل انرژی بین آنها برقرار میباشد. مهم این است که اولا آنتروپی کلی برای این دو سیستم کاهش نمییابد و ثانیا آنتروپی فقط به یکی از این دو سیستم تعلق ندارد.
زمین، نه یک سیستم بسته است و نه فقط یک سیستم یکتا، بلکه سیستم های متعددی در آن وجود دارد و هیچ مانعی نیست که آنتروپی در بخشی از زمین افزایش یابد و در جایی دیگر از آن رو به کاهش نهد. همچنین مانعی نیست که حیات رو به زوال یا ویرانی نهد و زلزله و سیل در بخشی از زمین رخ دهد، در حالی که همزمان، سازندگی و رشد و پیشرفت در بخش دیگری از آن حادث گردد؛ و این چیزی است که ما همه روزه شاهد آن هستیم و قانون دوم ترمودینامیک را نقض نمی کند. [6]
بنابراین اساسا زمین و جهان سیستم بسته ای نیست و اگر هم به فرض منکران تکامل آن را فضای بسته ای بدانیم باز در یک سیستم بسته که از قانون دوم ترمودینامیک پیروی می‌کند هیچ مانعی نیست که قسمتی از سیستم در حال منظم شدن باشد، درحالیکه بخش دیگر به سمت بی‌نظمی بیشتر برود .
 و در کتاب توهم بی خدایی سید احمد الحسن به سوال فوق علاوه بر جواب های پیشین به نوعی دیگر نیز پاسخ می دهند :
علاوه بر این ، ما میدانیم که هستی نه در گذشته و نه در حال حاضر به سمت فروپاشی کامل حرکت نمی کند. ضمناً از طریق رصد یکی از انواع ابرنواخترها، تابش پس زمینه ی کیهانی و اثر دوپلر به لحاظ علمی ثابت شده که جهان مسطح است و به سرعت در حال انبساط بوده و تا مدتهای مدیدی نیز این وضعیت ادامه خواهد داشت. هنگام پرداختن به انرژی تاریک[7] به این موضوع خواهیم پرداخت.
فکر می کنم آنچه در خصوص آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک بیان داشتیم، برای برطرف ساختن اشکال ساده ی پیشین کافی باشد. اکنون برای ساده سازی مطلب، آنتروپی را رها می کنیم و به نتیجه ای که به آن رسیده اند و به آن نیز سخت معتقد شده اند می پردازیم؛ اینکه آنها می گویند هستی در گذشته و حال به سمت زوال و نابودی و فروپاشی حرکت می کند. این نتیجه گیری آنها نه تنها درست نیست بلکه طبق مشاهدات و رصد دقیق کیهان که صحت یافته های آن نیز به اثبات رسیده است موضوع کاملا برعکس میباشد. با توجه به اثر دوپلر، تابش پس زمینه ی کیهانی و رصد ابرنواخترها جملگی حاکی از آن است که کهکشان ها به سرعت در حال دور شدن از یکدیگر هستند و جهان مادی که ما در آن زندگی می کنیم، در گذشته و حال رو به رشد، انبساط و ازدیاد بوده است. حتی کهکشانی که در آن زندگی می کنیم یعنی کهکشان راه شیری نیز همچون گذشته دارای ابرهای گازی و غبار می باشد و به همین دلیل ستارگان جدیدی در آن متولد می شود و تا آینده های بسیار دور نیز تولد ستارگان ادامه خواهد یافت. این یک واقعیت علمی ثابت شده و غیر قابل تردید است که برای نقض آنچه کورانی در کتاب خود آورده، کفایت می کند.
این مطلب را نیز اضافه می کنم که جهان بر اساس مدل استاندارد یا تئوری انفجار بزرگ، در آغاز دور شدن کهکشان ها از یکدیگر و سرد شدن هستی در طول زمان، هستی از یک تکینگی یا یک رویداد کوانتومی آغاز شده است. سپس انفجاری رخ داد و ماده آرام آرام شکل گرفت. اکنون هستی در حال انبساط و افزایش است و مرحله ی جوانی خود را می گذراند و بر اساس محاسبات متقن علمی که از رصدهای دقیق سرچشمه گرفته است، نه در گذشته و نه در حال به سمت نابودی و فروپاشی حرکت نمی کرده و نمی کند؛ بلکه با سرعت در حال گسترش است.
حتی اگر فرض کنیم که جهان مسطح نیست بلکه مانند سطح یک توپ دارای انحنا باشد و در پایان نیز به انقباض و فروپاشی برسد، این مطلب از نظر علمی تا زمانی که هستی به حداکثر انبساط نرسیده باشد و سپس به سمت انقباض و متلاشی شدن روی نیاورد، صحیح نخواهد بود؛ یعنی تا هنگامی که انرژی که جهان را به سمت انبساط سوق می دهد یا همان انرژی مثبت جهان، دیگر نتواند در برابر جاذبه ی ماده مقاومت کند.
جهان تا کنون به حداکثر انبساط ممکن نرسیده است، بلکه هم چنان به سرعت در حال گسترش می باشد.
بنابراین سخن آنها مبنی بر اینکه با توجه به قانون دوم ترمودینامیک، هستی در گذشته و حال به سمت زوال و فروپاشی پیش میرود از لحاظ علمی فاقد دقت و اعتبار میباشد و با واقعیتهای ناشی از مشاهدات نجومی و محاسبات علمی ریاضی همخوانی ندارد. اثر دوپلر و تابش پس زمینه ی نشان می دهند که در حال حاضر جهان به سمت نابودی حرکت نمی کند و نیز هستی در ابتدا پیچیده و مرکب نبوده که بعداً به نقصان و زوال دچار شود، بلکه برعکس، جهان در ابتدا بسیط (ساده) بوده و سپس به سمت افزایش و ترکیب و پیچیدگی حرکت کرده و تا کنون نیز مسیر آن همین بوده است. [8]
آنتروپی و تکامل
عالم هستی پیوسته در حال انبساط و ازدیاد است و تا آینده های بسیار دور نیز همین گونه خواهد بود؛ ولی برای پاسخ دادن به اینها کافی است بگوییم رشد و افزایش و ازدیاد، و حرکت از سادگی به سمت پیچیدگی و فراوانی و بهینه شدن، چیزی است که هر روز آن را در حیات زمینی مشاهده می کنیم. اگر تکامل ناقض قانون دوم ترمودینامیک باشد، باید نتیجه گرفت که رشد و ازدیاد گیاهان نیز ناقض آن است و اگر به این دلیل تکامل را غیرممکن میدانند پس رشد و ازدیاد گیاهان نیز باید غیرممکن تلقی شود. زندگی گیاهان از بذری که در واقع نقشه ی ژنتیکی آن می باشد شروع می شود و سپس گیاه با گذشت زمان رشد می کند و انبوه می گردد. رشد جنین و بچه های حیوانات نیز بر همین منوال است. هیچ فرقی بین رشد جنین، رشد گیاهان و رشد نوزاد و تکامل وجود ندارد؛ چرا که اینها همگی عبارت است از زیاد شدن و حرکت از سادگی به سوی پیچیدگی در طول زمان. نقض قانون دوم ترمودینامیک توسط قانون تکامل آن گونه که مدعای اینان است، از نقض آن توسط رشد جنین و گیاهان و نوزادان بیشتر نیست. با این حال ما میبینیم که همچنان جنین ها، گیاهان و نوزادان رشد میکنند و افزون و تکثیر می گردند. [9]

 


 

[1] شاخه‌ای از علوم طبیعی است که به بحث راجع به گرما و نسبت آن با انرژی و کار می‌پردازد.

[2] گروهی از عناصر وابسته که به منظور خاصی سازمان یافته است. برای شناختن هر سیستمی لازم است که حدود آن مشخص شود. سیستم ها ممکن است چند زیر سیستم یا زیر زیر سیستم قابل تشخیص داشته باشند.

[3] هنری موریس (۱۹۱۸-۲۰۰۶ م) استاد مهندسی عمران، یک آمریکایی مسیحی متدین و رئیس انستیتوی پژوهشهای آفرینش و دارای تعدادی تألیفات علمی و دینی می باشد.

[4] سید احمد الحسن ، کتاب توهم بی خدایی (توهم الحاد) ، ص 54 - 55

[5] ماه با سرعت اندک ۳/۸ سانتیمتر در سال در حال دور شدن از زمین است. (سایت سازمان فضایی آمریکا ناسا)

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/ApolloLaser.html

[6] سید احمد الحسن ، کتاب توهم بی خدایی ، ص55 - 56

[7] جهت مطالعه می توانید به فصل 6 کتاب توهم بی خدایی مراجعه نمائید

[8] سید احمد الحسن ، کتاب توهم بی خدایی ، ص 56 - 58

[9] سید احمد الحسن ، کتاب توهم بی خدایی ، ص 59

ادامه مطلب...

آیا نظریه فرگشت (تکامل) چارلز داروین صحیح می‌باشد؟

نظریه تکامل داروین

سؤال: آیا نظریه فرگشت (تکامل) چارلز داروین صحیح می‌باشد؟ نظریۀ آن‌ها بسیار پیچیده می‌باشد زیرا که دلایل بسیار دارند ابتداءً از علم وراثت تا ادلۀ آثاری مثل فسیل‌های موجودات زندۀ تک سلولی و… مولای من، امیدوارم پاسخ دهید و این مسائل پیچیده را حل کنید.
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
اسم: محمد اختر
کشور: کانادا
پاسخ: بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على محمد و آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليماً.
از خداوند خواستارم به شما موفقیت و تأییدِ عدمِ تقصیر عطاء فرمايد.
مسألۀ فرگشت عموماً، الان کسی نمی‌تواند آن را انکار کند الا جاهل به معنای کلمه؛ بنا بر این اگر تمایز و انتخاب و وراثت داشتیم، پس حتماً در آن‌جا باید فرگشتی وجود داشته باشد؛ این مسأله بدیهی می‌باشد و نیاز به حتی فسیل‌ها و آناتومی تطبیقی (کالبد شناسی هم سنجشى) برای اثبات ندارد، و تمایز ژنتیکی در میان افراد یک گونه، بوده و هنوز هم موجود می‌باشد، و طبیعتی که افراد یا اعضاء را احاطه کرده است که مناسب بعضی از افراد از نوع – حاملان ژن‌های برتر- است، اغلب در بیشتر از دیگران موجود می‌باشند، و وراثت حتماً موجود است تا زمانی که زاد و ولد صورت می‌گیرد.
اگر این سه مورد را یافتیم ــ که زمین از آن خالی نشد، از روزی که زندگی آغاز گشت ــ در آن‌جا فرگشت صورت می‌گیرد، و آن‌چه را که بعضی از رجال دین انجام می‌دهند اگر از جهل آن‌ها نسبت به فرگشت و جزئیاتش نباشد، بنا بر این، آن فقط عناد و لج‌بازی است، زیرا که آن‌ها گمان می‌برند که فرگشت با متون دینی در تعارض است، و در حقیقت آن‌ها حتی معنای فرگشت و ارتقاء را نمی‌دانند، و با این حال آن‌ها را می‌بینید که با اشتباهاتی پاسخ یا با جسارت طرف را دروغ‌گو می‌شمارند. مثلاً بعضی‌ها گمان می‌کنند که فرگشت یعنی ارتقاء از نوعی به نوعی دیگر است، در حالی که علمای بیولوژیِ (زیست شناسی) در حال حاضر ــ و حتی داروین ــ این را نمی‌گویند، که فرگشت از نوع به نوعی کاملاً مختلفِ دیگر به صورت مستقیم صورت می‌گیرد، و کسی نیست بگوید که ماهی به حیوان دو زیست به صورت مستقیم فرگشت پیدا کرده است، بلکه حتی ماهی‌هائی که بر روی گِـل بوسیلۀ باله‌ها حرکت می‌کنند، در مورد آن‌ها کسی نیست بگوید که ماهی به صورت مستقیم از ماهی تک سلولی (آبی) به ماهی دوزیست (mudskipper) منتقل شده است، و بعضی از آن‌ها اشکال بر فرگشت وارد می‌کنند، که عادت‌ها منتقل نمی‌شوند، در حالی که اولیه‌های فرگشت را نمی‌داند، و این‌که تمایز مورد نظر، تمایز ژنتیکی می‌باشد و نه تمایز عادت‌ها یا رفتارها. مثلاً راه رفتن بر روی پاها که بشر را ممیز می‌کند از نتیجۀ عادت حاصل نشد ــ و عادت به تنهائی ارزشی ندارد ــ زیرا که وراثی نمی‌باشد، بلکه آن‌چه حاصل می‌شود نتیجۀ فرایند انتخاب طبیعیِ برای افراد حامل ژن‌های برتر می‌باشد.
در هر صورت انکار فرگشت، امروزه مانند مسألۀ انکار چرخش زمین در سابق شده است.
و دلایل عقلی که قرآن آن‌ها را وارد کرده است هیچ گونه تعارضی با نظریۀ فرگشت ندارند.
بنا بر این دلیل این‌که عدم، غیر مولِد می‌باشد (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ)، (آيا از هيچ خلق شده‏ اند يا آنكه خودشان خالق [خود] هستند).الطور: ۳۵. هیچ تعارضی با نظریۀ فرگشت ندارد و کسی تعارض با آن را تصور نمی‌کند الا جاهل، بله ممکن است که تعارض آن با نظریۀ انفجار بزرگ توهم شود به اعتبار این‌که آن و نظریۀ کوانتوم و نظریۀ اِم ممکن است که پدید آمدن جهان از عدم را تفسیر کند، و این عموماً نظریۀ کیهانی است که از حدود این زمین گسترده‌تر می‌باشد.
و دلیل دیگر این است که صفت اثر، دال بر صفت مؤثر است و از آن (دلیل تقسیم‌بندی و دلیل نظم و دلیل هدف و دلیل حکمت…) است، و این دلیل شاید توهمی را ایجاد کند که با نظریۀ فرگشت در تعارض است اما هم‌چنین در حقیقت با آن غیر متعارض می‌باشد، زیرا که وجود قانون ژن‌ها برای اثبات آن کافی می‌باشد و این بدان معناست که ما فقط به اثبات، این‌که نقشۀ ژنتیکی مدون است، و این امر ثابت می‌باشد.
اما متون دینی و قرآنی و روائی با فرگشت هیچ گونه تعارضی ندارد، بلکه آن را به وضوح تأیید می‌کنند و این مثال‌هایی از متون هستند:
فرمودۀ الله تعالی: (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً* أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً * وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتا). نوح: ۱۷–۱۴.
(و حال آن‌كه شما را مرحله به مرحله خلق كرده است * مگر ملاحظه نكرده‌‏ايد كه چگونه خدا هفت آسمان را تو بر تو آفريده است * و ماه را در ميان آن‌ها روشنايى ‏بخش گردانيد و خورشيد را [چون] چراغى قرار داد * و خدا [ست كه] شما را [مانند] گياهى از زمين رويانيد).
و ظاهر نص واضح است (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً(و حال آنكه شما را مرحله به مرحله خلق كرده است). و مثالی بر مرحله به مرحله، هفت آسمان می‌باشد، و هفت آسمان در فرگشت و پیچیدگی پلکانی می‌باشند.
سپس امر را با وضوح بیشتری بیان نمود (وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتا(و خدا شما را [مانند] گياهى از زمين رويانيد). و معناى آن این است که شما نتیجۀ بذری می‌باشید که آن را خداوند از زمین رویانید (وَاللَّهُ أَنبَتَكُم(و خدا شما را رويانيد)؛ یا این‌که آن را نقشۀ ژنتیکی خدا بنامیم که در زمین بذر افشانی شده و هدف آن ــ در نهایت ــ رسیدن به جسم واجد شرایط برای استقبال نفس انسانیت است که از گِـل رفع شده (بالا برده شده) به آسمان اول که در آن روح دمیده شده، خلق شد.
وعن محمد بن علي الباقر صلوات الله عليه: (لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين ليس هم من ولد آدم، خلقهم من أديم الأرض فأسكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمه، ثم خلق الله عز وجل أبا هذا البشر وخلق ذريته منه). الخصال – للصدوق ص ۳۵۹.
و از محمد باقر صلوات الله علیه فرمود: (الله عز و جل بر روی زمین از روزی که آن را آفرید هفت عالم خلق کرد که از فرزندان آدم نمی‌باشند، آن‌ها را از پوستۀ زمین خلق نمود و آن‌ها را یکی پس از دیگری با عالمش مسکن داد، سپس الله عز و جل پدر این بشر را خلق و ذریه‌اش را از او (آدم) آفرید).
در هر صورت ــ خدا به تو توفیق دهد ــ کتابی را در این باب خواهم نوشت، که پاسخ سؤالت می‌باشد، و در آن نظریۀ منشأ جهان و نظریۀ ارتقاء و نظریۀ انفجار بزرگ و آن‌چه درست و آن‌چه نادرست است، و در آن توهم الحاد و آیات توحید را از همین نظریاتی که بعضی از کسانی که به حقیقت جاهل هستند و گمان کردند که با دین و وجود اله تعارض دارند را در آن بیان خواهم کرد، و ان شاء الله به زدوی منتشر خواهد شد، و خواهشمندم من را در دعایت از یاد نبر.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
احمد الحسن
جمادي الثاني / ۱۴۳۳ هـ.ق
اردیـبهـشـت/۱۳۹۱ هـ.ش
ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف