چاپ کردن این صفحه

شبهات حول قرآن ; بررسی آیات جهاد در قرآن- نکات مهم عیسی و جهاد

در رابطه با مواردی که در ارتباط با جهاد در کتاب مقدس بیان شد، ممکن است عده‌ای از مسیحیان بیان نمایند که آن مربوط به عهد قدیم می‌باشد و در عهد جدید چنین مواردی را نمی‌بینیم! در جواب چند نکته را بیان می‌نماییم:

نکته اول: بر طبق عقیده مسیحیت عهد قدیم کلام خدا است و همچنین دستورات جهاد که بسیار فراوان در آن بیان‌شده است به‌وسیله خدا صادرشده است و مسیحیان معتقدند که خدای عهد قدیم همان خدای عهد جدید است؛ پس آنان به هر صورت نمی‌توانند از این موضوع فرار نمایند و به اصل جهاد در قرآن ایرادی وارد نمایند.

نکته دوم: مسئله جهاد با دشمنان خدا حتی در عهد جدید نیز وجود دارد، به‌طور مثال کتاب مکاشفه باب 19 که از «اسب‌سوار» (که نزد آنان عیسای مسیح است) و کشتار او سخن به میان می‌آید؛ بنابراین عیسی نیز بر طبق عقیده مسیحیان جهاد می‌نماید.

درواقع هر ایراد یا اشکال مسیحیان را در حالی می‌نگریم که در اصل به خودشان برمی‌گردد و ابتدا خودشان را با آن اشکال محکوم می‌نمایند.

 

 

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co