چاپ کردن این صفحه

شبهات حول ازدواج های حضرت محمد ; بررسی [تثنیه 15:17-18]

آیه‌ای در باب 17 از کتاب تثنیه وجود دارد که ممکن است یک مسیحی برحسب آن گمان کند که همواره تعدد زوجین خلاف اراده الهی است:

(۱۵ البته پادشاهی را که یهُوَه خدایت برگزیند بر خود نصب نما. یکی از برادرانت را بر خود پادشاه بساز، و مرد بیگانه‌های را که از برادرانت نباشد، نمی‌توانی بر خود مسلط نمایی. ۱۶ لکن او برای خود اسب‌های بسیار نگیرد، و قوم را به مصر پس نفرستد، تا اسب‌های بسیار برای خود بگیرد، چون‌که خدا به شما گفته است بار دیگر به آن راه برنگردید. ۱۷ و برای خود زنان بسیار نگیرد، مبادا دلش منحرف شود، و نقره و طلا برای خود بسیار زیاده نیندوزد. ۱۸ و چون بر تخت مملکت خود بنشیند، نسخة این شریعت را ازآنچه از آن، نزد لاویان ‌کهنه است برای خود در طوماری بنویسد).([1])

سه نکته در پاسخ به ایرادی که ممکن است مسیحیان به جهت برداشت غلط از آیه 17 وارد نمایند، بیان خواهیم نمود:

نکته اول: اگر به کلیت آیات بنگریم متوجه خواهیم شد که‌ این اوامر و احکام متوجه پادشاه می‌باشد، و نه سایر مردم.

نکته دوم: در آیه آمده است: «زنان بسیار نگیرد»! به عبارت «بسیار» دقت کنید، و در آیه اشاره نشده است «زنان دیگر نگیرد».

نکته سوم: همچنین در قسمت پیشین دو مورد از تعدد زوجین انبیاء الهی نظیر «ابراهیم نبی» و «یعقوب نبی» را ارائه نمودیم و اثبات شد که‌ این مسئله خلاف اراده الهی نمی‌باشد چراکه اگر این‌چنین بود مکرراً بارها خدا آن را محکوم می‌نمود و یا آنان را از این کار منع می‌نمود پس این موضوع حداقل نمی‌تواند در مورد انبیاء صادق باشد.


[1]- تثنیه 17: 15 - 18.

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co