چاپ کردن این صفحه

شبهات حول ازدواج های حضرت محمد ; تعدد زوجین حضرت محمد در روشنگری احمدالحسن

بسیاری از مسیحیان به قضیه تعدد زوجین حضرت محمد با دیدی یک‌طرفه می‌نگرند، در این مبحث علت تعدد همسران حضرت محمد را از زبان احمدالحسن ارائه می‌نماییم؛ ایشان در این مورد بیان نمودند:

(اما موضوع ازدواج در زمان رسول‌الله (ص) به‌ویژه در محیط زندگی ایشان و حتی قبل از اسلام، به دلیل فراوانی زنان نسبت به مردان، ازدواج متعدد بود. و همان‌گونه که معلوم است، راه‌حل اخلاقی اجتماعیِ پذیرفته‌شده برای این نوع مشکل، به‌جز تعدد همسران نبود. و دلیل این مشکل در آن محیط، جنگ و کارزار مستمر و راهزنی بود و این باعث شد که به‌طور مداوم تعداد بسیاری از مردان کشته شوند، درحالی‌که زنان در منازل خود خانه‌نشین بودند، و معمولاً از منزل خارج نمی‌شدند و هیچ خطری آن‌ها را تهدید نمی‌کرد، و حتی در جنگ‌ها، آن‌ها را به اسارت می‌بردند اما به قتل نمی‌رساندند و این برعکس مردان بود. و درصد بسیار زنان، مشکل اجتماعی در همان محیط را تا درجه‌ای افزایش می‌داد، که بیشتر زنانی که موفق به ازدواج نمی‌شدند، پرچم‌هایی را برمی‌افراشتند و اعلام می‌کردند که مایل به ارتباط جنسی با مردان هستند، و به زنان صاحب‌پرچم‌های قرمز معروف بودند. و بسیاری از مردان، دختران خود را درحالی‌که کوچک بودند، در پدیدۀ مشهور به «زنده‌به‌گور کردن دختران» می‌کشتند، و آن‌هم به دلیل فراوانی زنان در آن جامعه، و عدم دستیابی بسیاری از آنان به همسر، و پناه بردن به شهوت‌رانی، بدون ضابطه و قانونِ اجتماعی بود (مانند ازدواج).

و رسول‌الله (ص) قانونی را برای تنظیم ارتباط جنسی، در چنان جامعه‌ای، در قالب ازدواجی با قانون و ضابطه آوردند، به‌گونه‌ای که نسب‌ها ضایع نشوند. پس تعدد همسران را با قانون اجتماعی که ضامن حق و کرامت زن است، در چنین حالت سرگردانی اجتماعی، تشریع کردند، به‌گونه‌ای که زن وسیله‌ای نباشد، که مردان آن را دست‌به‌دست کنند، مانند زنان صاحب‌پرچم‌ها. بلکه همسری محترم با حقوق قانونی برای مردی باشد. و قانون تعدد همسران ‌که پیامبر (ص) آورد، بهترین راه‌حل برای پدیدۀ اجتماعی سرگردانی زنان بود. و در طی چند سال اندک، پدیده زنده‌به‌گور کردن دختران و صاحبان پرچم‌های قرمز به پایان رسید، این در مورد قانون‌گذاری رسول‌الله (ص) دربارۀ پدیده تعدد همسران برای حل مشکل اجتماعیِ فراوانی تعداد زنان در جامعه بود.

اما در مورد تصرف ایشان (ص)، دلیل آن به‌ویژه ‌این بود که بیشتر مردان ازدواج با چند زن، به دلیل دشواری زندگی و سختی تهیه غذا و امثال آن‌ها، روی‌گردان بودند. پس اقدام رسول‌الله (ص) بر ازدواج با چند زن باوجود تنگ‌دستی ایشان، برای تشویق دیگران بود، و اقدام ایشان خارج از حدود زندگی اجتماعی محیطی که در آن زندگی می‌کردند، نبود که آن محیط به مردانی که در آن زندگی می‌کردند فرض می‌کرد تا با چند همسر ازدواج کنند، تا معضل بزرگ فراوانی زنان نسبت به مردان حل شود، که راه‌حلی اخلاقی باشد و نیاز بیولوژی زنان به جنس مخالف را پُر کند و کرامت او را با تعدد زوجات حفظ نماید.

بعدازاین توضیح اعتقاددارم که از نادانی و بی‌خردی است که بر مردی که هفت زن را به همسری برگزیده اشکال وارد کنند، درحالی‌که در جامعه‌ای زندگی می‌کند، که درصد زنان نسبت به مردان، هفت به یک است. زیرا تو در قرن بیست‌و‌یکم در جامعه‌ای زندگی می‌کنی که درصد زنان نسبت به مرد آن‌یک به یک است و اغلب مردان در آن فقط با یک زن ازدواج می‌کنند، پس ازدواجت با هفت زن در زمان تو جامعۀ تو، اشتباه است، اما همچنین ازدواج آن مرد با یک زن در آن بُرهه از زمان و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کرد، اشتباه بود و بلکه اشتباهی بزرگ ویران‌کنندۀ جامعه بود، زیرا که باعث به وجود آمدن پدیده‌هایی مانند زنده‌به‌گور کردن دختران و صاحبان پرچم‌ها می‌شد).([1])


[1]- احمدالحسن، صفحه رسمی فیسبوک،23/06/1392.

  

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co