چاپ کردن این صفحه

آیا بین کتاب "وهم‌الالحاد سید احمدالحسن " و کتاب "وهم‌الالحاد د.عمروشریف" شباهتی وجود دارد؟؟! (قسمت2)

 


http://www.almahdyoon.org/arabic/documents/live/wahmilhad


با مراجعه به صفحۀ رسمی فیسبوک سید احمدالحسن می‌بینیم که ایشان از تاریخ 2012.12.20 در طی چند روز و چند پیام، مطالبی را در صفحۀ فیسبوک خود قرار دادند. مطالبی در مورد تمدن سومر و آکاد. این بخشی از مطالب فصل 5 کتاب وهم‌الالحاد است و این نکته نشان می‌دهد که کتاب وهم‌الالحاد ایشان در همین مدت، تقریباً به پایان رسیده بود و کامل شده بود. و مدتی بعد مطالب دیگری نیز از فصل‌های مختلفی از کتاب را در صفحۀ فیسبوک خودشان قرار دادند و همۀ این مطالب نشان می‌دهد که کتاب ایشان تقریباً یک سال قبل‌تر از کتاب د.عمروشریف به پایان رسیده بود.


اما در مورد مطالب کتاب وهم‌الالحاد سید احمدالحسن ، نکته قابل توجه اینست که، کتاب ایشان از 6 فصل تشکیل شده است و به‌طور کلی در این فصل‌ها از چند موضوع سخن فرمودند.


فصل1: ایشان در فصل اول کتاب به بیان نظریان علمای ادیان سه‌گانۀ ابراهیم در مورد چرخش زمین و بحث تکامل می‌پردازد و به آن به صورت تفصیلی پاسخ می‌دهد و مشخص می‌کند که افرادی که نظریۀ تکامل را مردود شمردند، اصلاً آن را متوجه نشدند و نفهمیدند. چون با دلایل علمی که در بحث تکامل وجود دارد، هیچ فردی نمی‌تواند آن را رد کند، ولی علمای ادیان بدون مطالعه در زمینه تکامل آن را رد می کنند ودر حقیقت آنان فهم خودشان از تکامل را رد کردند و نه تکامل را.


ایشان در فصل دوم کتاب تکامل را بررسی می‌کند و بیان می‌کند که تکامل از دو قسمت تشکیل شده است: پیدایش و ارتقاء و فرضیه‌های پیدایشی را که دانشمندان بیان می‌کنند، بررسی می‌کند. در این فصل نیز به صورت تفصیلی دلایل تکامل را بیان می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که چاره‌ای از قبول تکامل نیست. دلایلی همچون دلایل ژنتیکی و سنگواره‌ها و اینکه دگرگونی، انتخاب طبیعی و وراثت قطعاً به تکامل می‌انجامد و علم کالبدشناسی تطبیقی و پس‌گشت یا تحلیل‌رفتن و ازدست‌دادن اندام‌ها و دلایل دیگر که آن را به صورت تفصیلی و با مثال بیان می‌کنند. و در آخر نیز اشکالات بر نظریۀ تکامل را بیان می‌کند و به آن پاسخ می‌دهد.


در فصل سوم آیات و روایاتی را که در مورد نظریۀ تکامل وجود دارد، بیان می‌کند و در مورد آن توضیحی می‌دهد. و اینکه حقیقت آفرینش آدم چگونه بود و امتحان از ایشان و عالم ذر در کجا اتفاق افتاد؟! در ادامه آیات و روایات متشابهی را که از آن برای رد نمودن نظریۀ تکامل استفاده شده است، بررسی می‌کند و آن‌ها را محکم می‌کند و منظور از آن را مشخص می‌نماید. بحث اینکه نسل آدم در آغاز چگونه منتشر شد و آیا فرزندانش با یکدیگر ازدواج کردند و به اصطلاح زنای با محارم. و نظرات علماء را می‌آورند و متوجه می‌شویم که علماء قائل هستند که نسل بشر در آن زمان با زنا منتشر شد. در ادامه مسئلۀ آفرینش حوا از دندۀ آدم را بیان می‌دارد و ثابت می‌نماید که این مسئله باطل است و در پایان نیز باردار شدن مریم را به پسر از جهت علمی بررسی می‌کند و به شبهات ملحدین پاسخ می‌دهد.


ایشان در فصل چهارم هدفمند بودن تکامل را ثابت می‌کند و مشخص می‌کند که ملحدین با مغالطۀ پاره‌پاره‌کردن موضوع و عدم نگرش کلی به تکامل، هدفمند بودن کلی تکامل را رد می‌کنند و این مسئله را بررسی می‌کند. در این فصل یکی از دلایل وجود خداوند را بررسی می‌کند؛ "صفت اثر دال بر صفت موثر است" و...


در فصل پنجم درمورد هدف تکامل که همان تولید ابزار هوشمندی است سخن می‌گوید و موضوع ژن‌های خودخواه را که داوکینز بیان داشته است، مطرح می‌کند و در مورد ایثار حقیقی و عدم تفسیرصحیح ملحدین از این نوع ایثار سخن می‌گوید و بیان می‌کند که با دید ملحدین نمی‌توان تفسیری از ایثار حقیقی داشت و ژن‌های خودخواه از تفسیر این نوع ایثار قاصر هستند. در ادامه جهش فرهنگی را که به‌صورت غیرمنتظره در دوره‌ای از زمان اتفاق افتاده است، بررسی می‌کند و ثابت می‌کند که پشت این جهش، دست غیبی وجود دارد. در پایان نیز در مورد تمدن سومر و آکاد سخن می‌گوید و در مورد داستان گیلگمش با ما سخن می‌گوید، لوح‌هایی که داستان‌های سومریان و آکادیان و... را بیان می‌کند. در پایان این فصل نیز طوفان نوح ع را بررسی می‌کند و به اشکالات ملحدین در این زمینه پاسخ می‌دهد.


در فصل ششم کتاب دلیل دوم وجود خداوند را بررسی می‌کند؛ "عدم، غیرمولد است" و در مورد نظریۀ انفجار بزرگ یا بیگ‌بنگ، سخن می‌گوید و مباحث دیگری از فیزیک کوانتوم که ملحدین به واسطۀ آن قائل هستند که تفسیر کوانتومی برای به وجود آمدن هستی از عدم کافی است و در این فصل به این اشکالات پاسخ می‌دهد. مباحثی از جمله فرضیه‌های چند جهانی و...


این مباحث کتاب وهم‌الالحاد سید احمدالحسن بود. در قسمت بعد کتاب د.عمروشریف را بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که از چه فصولی تشکیل شده است تا به حقیقت پی ببریم.

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co