چاپ کردن این صفحه

مردمان روزگار زمان آخر

بعد از آوردن آیاتی در باب روشن شدن روزگار زمانِ آخر در قسمت‌های قبل، آیاتی دیگر را در رابطه با مردمانِ زمانِ آخر، در این قسمت خواهیم آورد و این آیات نیاز به شرح ندارد چراکه حقیقت قابل ملموس امروز ما می‌باشد!
در (2 تیموتائوس 3: 1 - 9) آمده است: (۱ اما این را بدان ‌که در ایام آخر زمان‌های سخت پدید خواهد آمد، ۲ زیرا که مردمان، خودپرست خواهند بود و طماع و لاف‌زن و متکبر و بدگو نا مطیع والدین و ناسپاس و ناپاک ۳ و بی‌الفت و کینه دل و غیبت گو نا پرهیز و بی‌مروت و متنفر از نیکویی ۴ و خیانت‌کار و تندمزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می‌دارند؛ ۵ که صورت دین‌داری دارند، لیکن قوت آن را انکار می‌کنند. از ایشان اعراض نما. ۶ زیرا که از این‌ها هستند آنانی که به حیله داخل خانه‌‌‌ها گشته، زنان کم‌عقل را اسیر می‌کنند که بار گناهان را می‌کشند و به انواع شهوات ربوده می‌شوند. ۷ و دائماً تعلیم می‌گیرند، لکن هرگز به معرفت راستی نمی‌توانند رسید. ۸ و همچنان که ینیس و یمبریس با موسی مقاومت کردند، ایشان نیز با راستی مقاومت می‌کنند که مردم فاسدالعقل و مردود از ایمانند. ۹ لیکن بیشتر ترقی نخواهند کرد زیرا که حماقت ایشان بر جمیع مردم واضح خواهد شد، چنانکه حماقت آن‌ها نیز شد).
 
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co