دکتر علاء السالمکتابخانه مهدویکتاب‌های انصار امام مهدی (ع)

کتاب «اعجاز قرآن» + دانلود فایل PDF

نام کتاب: اعجاز قرآن
نام کتاب اصلی: إعجاز القرآن
نویسنده: دکتر علاالسالم
نوبت انتشار: اول
مترجم: گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی(ع)
تاریخ انتشار کتاب اصلی: 1442 هجری قمری / 2021 میلادی
تاریخ انتشار ترجمه: 1403
کد کتاب: سلسله پژوهش های تخصصی- شماره 7
ویرایش ترجمه: اول

 

بسم الله الرحمن الرحیم
اعجاز قرآن کریم مسئله‌ای است که حجم وسیعی از کلمات و پژوهش‌های علمای مسلمان ـ‌از گروه‌ها و مذاهب مختلف‌ـ را به خود اختصاص داده است، و تقریباً همۀ آن‌ها اعجاز لغوی را ـ‌از نظر فصاحت و بلاغت‌ـ به‌عنوان مهم‌ترین و مشهورترین جنبۀ اعجاز برشمرده‌اند، و در نتیجه ـ‌از دید آن‌ها‌ـ فقط زبان عربی قادر به حمل چنین اعجازی است که نه فقط اعجاز زبان قرآن را آشکار می‌کند، بلکه نبوت پیامبر خدا محمد (ص) را نیز ـ‌بعد از شکست عرب در تحدی و ناتوانی‌شان در رقابت با فصاحت و بلاغت قرآن‌‌ـ ثابت می‌کند؛ اما نظرات آن‌ها مبتنی بر ظنیات و اجتهادات شخصی بوده است، بدون اینکه هیچ دلیل قطعی در دست داشته باشند، و این مسئله به دلایل متعدد عقلی و نقلی قابل قبول نیست.
اما وجه درست برای اعجاز قرآن چیست؟ و منظور از تحدی مطرح‌شده در قرآن در این خصوص چه‌چیزی است؟ نویسندۀ محترم ـ‌دکتر علاء سالم‌ـ در طول این تحقیق به این موضوع پرداخته و در قالب ده فصل ابتدا از اعجاز و جنبه‌های مختلف آن و نظرات علما در این خصوص و بحث فصاحت و معیارهایش شروع کرده، و سپس به بحث اعجاز لفظی قرآن و اینکه زبان، محصولی است تکاملی پرداخته، و در ادامه به زبان قرآن و حقیقت نازل‌شدۀ قرآن از عوالم بالایی و نیز به رابطۀ قرآن با خلافت محمد (ص) پرداخته، و در نهایت در پرتو آموزه‌های برگرفته از فرمایشات سید احمد‌الحسن، وصی و فرستادۀ امام مهدی (ع) به سخن نهایی در این خصوص رسیده است.

موکاپ کتاب اعجاز قرآن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا