شیخ ناظم عقیلیکتاب‌های انصار امام مهدی (ع)

کتاب «فرمانروایی از آن کیست؟» + دانلود فایل PDF

نام کتاب: فرمانروایی از آن کیست؟
نویسنده: شیخ ناظم عقیلی
نام کتاب اصلی: لمن الملک؟
نوبت انتشار: اول
مترجم: گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی(ع)
تاریخ انتشار کتاب اصلی: 1425ق/2007م
تاریخ انتشار ترجمه: 1402
کد کتاب: 13
ویرایش ترجمه: اول

بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند مخلوقات را آفرید و هدف از خلقت مخلوقات عبادت بود … عبادت اقسامی دارد؛ از جمله عبادت در اطاعت. اگر کسی چیزی را اطاعت کند در واقع آن را عبادت کرده است… و بدیهی است در این دنیا اطاعت از آنِ کسی است که زمام حکومت مردم را در اختیار داشته باشد؛ پس اگر حاکم از سوی خداوند تعیین شده باشد چنین حاکمى حکم خدا را در زمین اجرا می‌کند و در نتیجه اطاعت و داوری و سیاست‌گذاری و تدبیر از آنِ خداوند خواهد بود؛ اما اگر حاکم از سوی مردم تعیین شده باشد در این صورت آرا و نظرات مردم متفاوت است و نمی‌تواند به واقعیت منجر شود.
در این کتابچۀ ارزشمند، نویسندۀ محترم موضوع بالا را توضیح می‌دهد و انحرافی را که اکنون عامۀ مسلمین در اثر فتواهای فقهای گمراه و گمراه‌کنندۀ خود گرفتارش هستند آشکار می‌کند و آنان را از عواقب وخیم آن برحذر می‌دارد؛ خداوند ما و همۀ مؤمنان را از آن محفوظ دارد.
این کتابچۀ کوچک اما ارزشمند با یک مقدمه شروع می‌شود، و در ادامه نویسنده (شیخ ناظم عقیلی) ابتدا مقصود از فرمانروایی را توضیح می‌دهد، و در فصل بعد به مسئلۀ نزاع بر سر حکومت در طول تاریخ انسانیت می‌پردازد، و در ادامه این را توضیح می‌دهد که انتخاب از آنِ مردم است یا خدا، و در نهایت به نقش فقهای درباری در این مسئله می‌پردازد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا