کتاب‌های انصار امام مهدی (ع)

کتاب «بدعت شیرخوردن بزرگسال» + دانلود فایل PDF

کتاب «بدعت شیرخوردن بزرگسال» نوشته دکتر ناظم عقیلی در پاسخ به فتوایی است که از سوی دکتر عزت عطیه مسئول دپارتمان حدیث دانشکدۀ «اصول الدین» در دانشگاه الازهر به شرح زیر صادر شده است: «زن شاغل -به‌جهت رفع منع شرعی برای خلوت‌کردن حرام زن و مرد- می‌تواند اقدام به شیردادن به همکار مرد خود کند…»

کتاب «بدعت شیرخوردن بزرگسال» + دانلود فایل PDF
کتاب «بدعت شیرخوردن بزرگسال» + دانلود فایل PDF

دکتر عقیلی درباره استدلال برای باطل‌بودن این فتوا در آغاز کتاب چنین نوشتند: «به‌جهت دفاع از برترین خلق، فرستادۀ خدا، محمد(ص) و دفاع از آیین و شریعت پاکش و گردن‌نهادن به فرمودۀ جانشین و فرستادۀ امام مهدی(ع) -سید احمدالحسن- با تکیه بر قرآن کریم و سنت و… اقدام به نگارش پاسخ بر این فتوا کردم.

استدلال برای باطل‌بودن این فتوا را با قرآن آغاز خواهم کرد؛ سپس با روایات واردشده در منابع اهل‌سنت و پس از آن با روایات واردشده از اهل‌بیت عصمت و طهارت -که هزاران سلام و صلوات نثارشان باد- و به نظرات و آرای برخی از علمای اهل‌سنت نیز خواهم پرداخت. و برای خوانندۀ منصف، سستی و بی‌اساس‌ بودن آنچه عزت عطیه و امثال او فتوا داده‌اند روشن خواهد شد.»

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا