گالری چند رسانه‌ایگالری عکس و تصویر

وصیّت پیامبر

رسول الله می‌خواستند وصیّت بنویسند

وصیت پیامبر
وصیت پیامبر

اما وصیّت نوشته شد

وصیت پیامبر
وصیت پیامبر

متن وصیّت در کتاب‌ها ثبت شد

وصیت پیامبر
وصیت پیامبر

وصی پیامبر به آن احتجاج کرد

وصیت پیامبر
وصیت پیامبر
دکمه بازگشت به بالا