کتابخانه مهدوینشست‌های علمی دانشکده

نفس در عالم جسمانی | همایش هفتگی دانشکده دروس عالی دینی و لغوی، شیخ علاء خالدی

انسان به طور عمومی، باید سه امتحان را پشت سرگذارد که قرآن از آن، به تاریکی‌های سه‌گانه تعبیر کرده است. یکبار این نفس‌ها که در آسمان اول و به طور مشخص در عالم ذر خلق شدند، به صورت عمومی خلق شدند. بنابراین اولین امتحانی که برای نفس در عالم ذر شروع شد، امتحانی بود که نفس به عالم ذر نازل شد.

امتحان صورت گرفت و رتبه‌ها مشخص شد و عالم ذر با نتایج مشخصی پایان یافت. پس برخی مقربين و برخی اولیاء و برخی اصحاب کفر و نفاق و امثال این‌ها که قرآن تقسیم کرده است، شدند. بعد از اینکه عالم در پایان یافت، الان برای نفس در نظر گرفته شده است که به امتحان دوم -یعنی عالم جسمانی که ما در آن قرار داریم- وارد شود. سپس بعد از اینجا، این نفس انسانی صعود خواهد کرد. اما نه همه نفس‌ها، ان شاء الله بعد بیان خواهیم کرد.

این نفس انسانی به عالم سوم که همان عالم رجعت است، بالا خواهد رفت؛ همان طور که می بینید رتبه‌ی عالم دنیا، از عالم ذر و رجعت پایین‌تر است. عالم دنیا، پایین ترین عالم تاریکی است؛ به گونه‌ای که این نفس، بعد از اینکه در آسمان اول بود، تنزّل پیدا کرد. نفس در آسمان اول، به معنا و حقیقت نزدیک تر و مادی بودنش، کم بود. نفس به ماده‌ی محض یعنی عدمی که قابلیت وجود دارد، تنزل پیدا کرد و این نفس، در عالم دنیا امتحان خواهد شد.

اما این نفس انسانی، چگونه به این عالم جسمانی تنزل پیدا کرد؟

نفس در عالم جسمانی

فایل PDF ترجمه همایش «نفس در عالم جسمانی»

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا