کتاب پیک صفحه (مجموعه پیام‌های صفحه فیس‌بوک سید احمد الحسن)

موضوعات علمی مرتبط با خلقت و اثبات وجود خدا

پیام صفحه فیس‌بوک سید احمد الحسن(ع)

به‌زودی تلاش خواهم کرد موضوعات علمی مرتبط با آفرینش و اثبات وجود یا عدم وجود خدا را مطرح کنم.

این مباحث علمی بسیار مهم هستند و آنچه من در عرصۀ علمی می‌بینم عبارت است از پیروزی علمی الحاد (بی‌خدایی) ـ‌آن‌هم با برتری بسیار زیادـ بر کسانی که مدعی نمایندگی ادیان هستند؛ این کسانی که عالِم نام نهاده شده‌اند چه مسلمان شیعه باشند، چه سنی، چه وهابی و چه مسیحی یا یهودی؛ به موضوعات علمی پاسخ می‌دهند بدون اینکه بدانند دانشمندان زیست‌شناسی تکاملی و دیگران چه مطرح کرده‌اند.

آن‌ها همچون کسانی هستند که به‌قول‌معروف بد شنیدند و بد پاسخ دادند. به همین دلیل کتابی به نگارش درآورده‌ام که اکنون تقریباً کامل شده و در آن به بحث و بررسی مهم‌ترین نظریات علمی که به‌لحاظ آزمایشگاهی، ریاضی و نظری به اثبات رسیده است پرداخته‌ام. به خواست خدا در آینده ـ‌در صورت وجود افرادی که بُعد معرفتی کتابی را که نگاشته‌ام درک کنند‌ـ کتاب را منتشر خواهم کرد؛ زیرا درک آن به‌ناچار نیازمند اطلاعاتی در زمینه‌های زمین‌شناسی تاریخی (تاریخ زمین)، تاریخ باستان، باستان‌شناسی، علم زیست‌شناسی تکاملی، فیزیک نظری، کیهان‌شناسی، انسان‌شناسی، مهندسی ژنتیک، پزشکی، فلسفه و … است.

پرسش‌های موردبحث: نظر علمای شیعه، سنی، وهابی و مسیحی در خصوص دو نظریۀ پیدایش و دگرگونی گونه‌ها یا همان ‌طور که بین عامۀ مردم شایع است نظریۀ تکامل یا نظریۀ داروین چیست؟
پاسخ علمی کسانی که این نظریه را رد می‌کنند چیست؟
از دید کسانی که نظریۀ تکامل را قبول دارند، راه اثبات وجود خدا در چهارچوب زندگی زمینی کدام است؟
عقیدۀ آن‌ها در خصوص نظریۀ ژن خودخواه چیست؟

نظر آن‌ها دربارۀ هیگز و بوزون‌هیگز که به‌عنوان عامل جرم‌دهنده به ذرات در این عالم مادی شناخته می‌شود چیست؟ ذره‌ای که به‌تازگی با برخوردهای بزرگ هادرونی کشف شده است.

آن‌ها دربارۀ نظریۀ پوسته‌ها یا نظریۀ اِم[1] و نیز وجود بیش از چهار بعد در این هستی و اینکه تاکنون یازده بعد شناسایی شده است چه دیدگاهی دارند؟

آن‌ها در خصوص آنچه پروفسور استیون هاوکینگ اخیراً در باب خاستگاه کیهان و پیدایش آن مطرح کرده و گفته نظریۀ اِم و نظریۀ فیزیک کوانتوم برای تفسیر «پیدایش هستی از هیچ» کفایت می‌کند چه ایده‌ای دارند؟ اینکه ظاهر‌شدن کیهان از هیچ، به وجود چیزی فراتر از قانون گرانش نیاز ندارد؛ قانونی که طبق نظریۀ «همه‌چیز» یا نظریۀ «اِم» از همان ابتدا وجود داشته است و اینکه کیهان بدون فرض‌گرفتن وجود «اِله» می‌تواند پا به عرصۀ ظهور بگذارد؟

آن‌ها در خصوص سخن فیزیکدان‌ها مبنی بر اینکه مجموع انرژی مثبت و ماده با انرژی منفی و ماده تاریک (پادماده) در جهان مادی برابر با صفر است چه نظری دارند؟

حضرت آدم(ع) چه‌ هنگام بر این زمین زندگی می‌کرده است؟ من تاریخ دقیقی از آن‌ها نمی‌خواهم؛ بلکه به‌طور اجمالی مثلاً بگویند ده‌ها هزار یا صدها هزار یا میلیون‌ها سال پیش.

طوفان نوح در کجا اتفاق افتاده است؟ طوفان نوح چه هنگام رخ داد؟ تاریخ دقیقی از آن‌ها نمی‌خواهم بلکه به‌طور اجمالی مثلاً بگویند ده‌ها هزار یا صدها هزار یا میلیون‌ها سال پیش.
این طوفان به چه صورتی روی داده و چگونه ـ‌همان ‌طور که در قرآن ذکر شده‌ـ امواج آن کوه‌آسا بوده است؟
آیا طوفان همۀ زمین را دربرگرفت؟
آیا با طوفانِ نوح همۀ موجودات زندۀ روی زمین از بین رفتند؟

اگر پاسخشان این است که طوفان همه‌جای زمین را درنوردید و تمام موجودات زنده یا دست‌کم حیوانات روی زمین را به کام مرگ کشاند، توجیه آن‌ها برای وجود حیواناتی در جزیره‌های جدا‌افتاده مانند کیسه‌داران استرالیا و حیوان فوسا (fossa) در ماداگاسکار و بسیاری موارد مشابه دیگر چیست؟

این پرسش‌های علمی با اثبات یا انکار وجود خدا در ارتباط است و به همین دلیل کسانی که ادعای نمایندگی ادیان را دارند باید به همۀ آن‌ها پاسخ بدهند؛ آن‌هم پاسخ‌هایی سازگار با علم نوین و نه پاسخ‌هایی روایی یا متون دینی ظنی‌الصدور یا ظنی‌الدلاله که با امور علمی کاملاً ثابت‌شده ـ‌مانند واقعیت‌های تاریخ زمین‌شناسی و آنچه در لایه‌های زمین قرار دارد‌ـ سرِ ناسازگاری داشته باشد؛ اما متون دینی، یا صحیح نیستند یا باید تأویل شوند؛ زیرا با حقایق علمی ثابت‌شده ناسازگارند.

بنابراین بر فقهای ادیان [لازم] است که برای پرسش‌های فوق‌الذکر پاسخ‌های علمی ارائه کنند. البته من بر این باورم که آن‌ها قادر به ارائۀ هیچ پاسخ علمی ارزشمندی نیستند؛ بلکه هر آنچه من به آن برخورد کردم عبارت بود از درک نادرست موضوعات علمی، و پاسخ آن‌ها نیز از همین درک و فهم غلط ناشی می‌شود؛ یعنی مثلاً آن‌ها فرض می‌گیرند نظریۀ تکامل قائل به فلان مسئله است و سپس خودشان به این قول پاسخ می‌دهند و پیش خود چنین در نظر می‌گیرند که به نظریۀ تکامل پاسخ داده‌اند؛ در حالی‌ که آن‌ها در واقع به تفکر و فهم غلطی که نسبت به نظریۀ تکامل دارند پاسخ داده‌اند؛ نه آنچه حقیقتا نظریۀ تکامل از آن سخن به میان می‌‌آورد.

به نظر من این بُرهه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم و آنچه در این زمینه‌های علمی مطرح می‌شود، از این کسانی که ادعا می‌کنند علمای ادیان هستند به دین و وجود خدای سبحان ارتباط مستقیم‌تری دارد.

نوشته‌ها و گفته‌های فقهای شیعه، سنی و مسیحی که من از آن‌ها آگاهی یافته‌ام در واقع نوشته‌ها و گفته‌هایی بی‌مایه است که فقط به درد بازارگرمی خودشان می‌خورد و فقط به کار فریفتن برخی پیروانشان می‌آید که تخدیر‌ و بی‌هوش شده و به جهل راضی‌اند، نه بیشتر؛ و ردّیه‌های آنان نمی‌تواند شخصی را که به‌طور جدی از علومی چون زیست‌شناسی تکاملی، علم ژنتیک و فیزیک سررشته دارد قانع کند؛ بلکه چنین فردی آن‌ها را افرادی ساده‌، جاهل و دروغ‌گو می‌بیند، نه چیز دیگر.

به خواست خدا در این صفحه به بحث و بررسی بخشی از گفته‌ها و نوشته‌های آن‌ها خواهم پرداخت تا خودتان سطح علمی آن‌ها را دریابید و خودتان خواهید فهمید که چرا آن‌ها در رویارویی با احمدالحسن فاقد اسلوب علمی هستند و در نتیجه به ‌دروغ و افترا متوسل می‌شوند، یا با کمک نیروهای نظامی هوادار خود برای یورش به مکتب احمدالحسن در نجف یا حمله به خانۀ وی با استفاده از انبوه نیروهای مسلح روی می‌آورند. اکنون دلیل این اقدامات به‌روشنی برای شما آشکار خواهد شد؛ به‌این‌ترتیب که وجود آشکار احمدالحسن در بین مردم، آن‌ها را رسوا کرده و جهل و نادانی‌شان را برملا خواهد ساخت. ان‌شاء‌الله در این صفحه، بی‌مایگی علمی و فکری آن‌ها را به شما نشان خواهم داد.

از جویندگان علم درخواست دارم ـ‌که همگام با من‌ـ اندکی به خودشان زحمت بدهند و به آموختن و مطالعه بپردازند. به خدا سوگند برای ما دردآور است که ببینیم مردم در دام افراد حیله‌گری می‌افتند که با سوءاستفاده از جهل مردم نسبت به مسائل خاص علمی یا دینی، آن‌ها را از حق دور می‌سازند؛ همان ‌طور که امروزه در عمل می‌بینیم فقهای گمراه با دروغِ واجب‌بودن تقلید از غیرمعصوم، آن‌ها را فریب داده‌اند.

اگر کسی نظر و ایدۀ خاصی بر پایۀ نظرات آن‌ها دارد آن را عرضه کند؛ به خواست خدا از نوشته‌های او اطلاع خواهم یافت و با مکتوباتم با او به تعامل خواهم پرداخت.

در کتاب «وهم‌الحاد»[2] ـ‌که ان‌شاء‌الله به‌زودی منتشر خواهم کرد‌ـ بنده به سهم خودم به این پرسش‌ها و بسیاری پرسش‌های دیگر پاسخ داده‌ام. این کتاب همچنین حاوی مطالبی است که شاید بتوان آن را مناظرۀ علمی با پروفسور ریچارد داوکینز در نظر گرفت که از بزرگ‌ترین دانشمندان زیست‌شناسی تکاملی در عصر حاضر است، و نیز [مناظره] با پروفسور استیون هاوکینگ، از برجسته‌ترین دانشمندان فیزیک نظری و ریاضیات کاربردی، متخصص در حوزۀ کیهان‌شناسی و صاحب نظریۀ ثابت‌شدۀ پرتوزایی سیاه‌چاله‌ها.

منتظر پاسخ مراجع به این پرسش‌ها و مسائل هستم تا مناظرۀ میان من و آن‌ها آغاز شود؛ اگر آن‌ها ردیه‌ای در زمینه‌ها و موضوعاتی که پیش‌تر علیه آن‌ها مطرح نموده بودم داشته باشند. همچنین به آن‌ها پیشنهاد می‌کنم برای فهم این موضوعات و اصطلاحات، از اساتید دانشگاه‌ها کمک بگیرند تا مرا در مناظره به ‌زحمت نیندازند.

  • تاریخ انتشار پیام در صفحه فیس‌بوک سید احمد الحسن(ع): 17 دسامبر 2012

[1]– M-Theory
[2]توهم بی‌خدایی.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا