گالری چند رسانه‌ایگالری عکس و تصویر

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

آل‌محمد همگی یمانی هستند

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

کلام آل‌محمد، حکمت یمانیه و کعبه، کعبه‌ی یمانیه است

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

هدایتگر‌ترین پرچم، پرچم یمانی است

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

یمانی حجت خداست و اطاعت از او واجب است

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

یمانی به صراط مستقیم دعوت می‌کند و معصوم است

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

حجت‌های خداوند پس از پیامبر(ص): 12 امام و 12 مهدی

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

یمانی همان مهدی‌ اول است

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

اهل‌بیت ویژگی‌های مهدی اول را بیان کرده‌اند

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

اولین نفر از 313 نفر که توسط آل‌محمد توصیف شده است

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

احمدِ ذکر‌شده در وصیت شب وفات رسول الله(ص)

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

قائمی از فرزندان قائم‌آل‌محمد(ع)

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

ویژگی‌های ظاهری او

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

از بصره احمد

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

نام او شعار یاران طالقانی امام مهدی است

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

نَه از این است و نه از آن، او خلیفه‌ی یمانی است

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

از نسل امام مهدی است، پس اصل و نسبی نا‌معلوم دارد

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

اولین ایمان‌آورنده به امام مهدی در ابتدای ظهور: مهدی اول، یمانی

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

یمانی اینگونه است:

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

یمانی صنعا از پیروان یمانی است

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

او بیم‌دهنده‌ای از جانب امام مهدی، قبل از عذاب بزرگ است

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

مقربان از اصحاب یمانی، اصحاب الیمین اند

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

سرپیچی از او عامل اهل جهنم شدن است

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

مثل علی(ع)

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

خورشید در روشنایی روز

مهدی اول، یمانی موعود کیست؟
مهدی اول، یمانی موعود کیست؟

دکمه بازگشت به بالا