پیام‌های صفحه فیس‌بوک سید احمد الحسن

اگر اندک عقلی برای یک نفر از شما باقی‌مانده باشد، باید علاء السالم را آزاد کنید و از او عذرخواهی کنید (20 مارس 2023 – 29 اسفند 1401)

پیام صفحه فیس‌بوک سید احمد الحسن(ع)

إذا كان قد بقي لأحدكم مسكة عقل فأطلقوا علاء السالم وأعتذروا منه

اگر اندک عقلی برای یک نفر از شما باقی‌مانده باشد، باید علاء السالم را آزاد کنید و از او عذرخواهی کنید.

سید احمد الحسن (ع)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا