کتاب پیک صفحه (مجموعه پیام‌های صفحه فیس‌بوک سید احمد الحسن)

دولت به‌ دنبال گوسفند قربانی است تا هیمنۀ خودش را بازگرداند

سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما.

#عراق #انقلاب
تقریباً سیزده سال است مجموعه‌ای بر عراق حکومت می‌کنند که ثروت‌های مردم ستمدیدۀ عراق را چپاول می‌کنند و به هدر می‌دهند.

سیزده سال است که آن‌ها مردم عراق و بینوایان عراق را روی زمین می‌کشند، بینی و دهان و سر و دست و پاهای مردم را می‌شکنند و تا آخرین نفس اقدام کشیدن مردم در کوچه‌های تنگ و باریک می‌کنند و هیچ ابهتی برای مردم باقی نگذاشته‌اند و خودشان هیچ اندوهی به دل راه نمی‌دهند.

مردم قیام کردند تا بخشی از حق خود را مطالبه کنند. آن‌ها هم گفتند: مردم موجب چرکین کردن کرسی‌ها و سیلی خوردن نماینده شده‌اند و ابهت دولت را از بین برده‌اند.[1] و اکنون در میان بینوایان سرکوب‌ شده به‌ دنبال قوچی قربانی هستند تا محاکمه‌اش کنند و به این ترتیب «ابهت» به دولت بازگردد.

مرگ بر شما باد.

  • تاریخ انتشار پیام در صفحه فیس‌بوک سید احمد الحسن(ع): 1 مِی 2016

3 مِی / تصویر صفحۀ شخصی، توسط Ahmed Alhasan احمدالحسن تغییر داده شد:

6 مِی / تصویر صفحۀ شخصی توسط Ahmed Alhasan توسط احمدالحسن تغییر داده شد:


پی‌نوشت:
[1] – پس از حمله به مجلس ملی عراق در منطقۀ خضراء در تاریخ 2016/4/30 این اتهامات را به تظاهرکنندگان نسبت دادند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا