کتاب‌های انصار امام مهدی (ع)

کتاب «جامع ادله حقانیت دعوت سید احمد الحسن(ع)» + دانلود فایل PDF

پایه و اساسی که این دعوت مبارک بر آن استوار است تنها در یک عبارت خلاصه می‌شود؛ اینکه «سید احمد‌الحسن(ع) وصی و فرستادۀ امام مهدی(ع) و یمانی موعود است»؛ عبارتی که بیان می‌دارد آن قائمی که زمین را پاک‌‌سازی می‌کند، شخصیتی است که امام مهدی(ع) گسیلش می‌دارد، و این همان سرّ و راز ظهور است که از دید همۀ کسانی که در قضیۀ امام مهدی قلم‌ فرسایی کرده‌اند مخفی مانده بود، تا هنگامی که صاحب این راز، خودش آن را فاش کرد.

این در حالی است که تصور سنتی یا تصور رایج در بین مردم بر این ایده استوار بوده است که قائم، خودِ امام مهدی محمد‌ بن الحسن عسکری(ع) خواهد بود.

کتاب جامع ادله، نوشتهٔ دکتر عبدالرزاق دیراوی است. نویسنده دلیل نام‌گذاری کتاب خود را این‌گونه مطرح می‌کند که مباحث این کتاب بر اساس چهارچوبی منظم شده است که دلایل دعوت یمانی را به تصویر می‌کشد، نه اینکه این کتاب تمامی دلایل را در خود جا داده باشد؛ و دلایل رسیدن به خدا به مقدار جان‌های تمامی خلایق است.

در بطن این پژوهش مشخص خواهد شد که یمانی، دعوتی با خود به‌همراه دارد، و اینکه فقط کسی‌ که زیر پرچم او قرار بگیرد رستگار و هدایت، و کسی ‌که راه عناد با این دعوت را در پیش گیرد از دایرۀ ولایت آل‌محمد(ص) و در‌ نتیجه از رحمت الهی خارج خواهد شد.

دست‌یافتن به این نتایج خطیر در سطح اعتقادی، از طریق تصور نوینی که این دعوت مبارک ارائه داده است امکان‌پذیر خواهد بود. بر‌ این ‌اساس، رویکردی که این تحقیق در پیش می‌گیرد با هدف روشن‌کردن این حقیقت و ارائۀ دلایل بر درستی آن و زدودن شبهاتی خواهد بود که باطل‌پیشگان با آن‌ها بر این حقیقت اعتراض کرده‌اند.

بنابراین شالودۀ اصلی این پژوهش روشن‌ ساختن حقیقت این فرستادۀ فوق‌الذکر یا همان قائمی خواهد بود که امام مهدی(ع) می‌فرستد و این روشنگری ابتدا با زدودن غبارِ شبهات از درک و آگاهی خواننده انجام خواهد شد.

کتاب «جامع ادله حقانیت دعوت سید احمد الحسن(ع)» + دانلود فایل PDF
کتاب «جامع ادله حقانیت دعوت سید احمد الحسن(ع)» + دانلود فایل PDF

در ابتدا حقیقت وجود مهدیون اثبات خواهد شد که در دولت عدل الهی حکمرانی خواهند کرد و در ادامه به رفع تعارض بین روایات مهدیون و رجعت، مهدی‌‌ای که در آخرالزمان می‌آید و بررسی شخصیت قائم پرداخته می‌شود.

مسئله یمانی از جمله مسائل مهمی است که در این کتاب مورد کنکاش قرار می‌گیرد و به شبهات آن پاسخ داده می‌شود. همچنین اثبات اینکه یمانی همان قائم آل ‌محمد(ص) است.

سپس مصداق یمانی و قائم آل‌ محمد(ص) که همان سید احمدالحسن(ع) است، را بیان می کند و نیز دلایلی که ایشان با خود به همراه آورده است. در نهایت به پاسخگویی شبهات مربوط به توقیع سمری و دجال بصره می‌پردازد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا