کتاب پیک صفحه (مجموعه پیام‌های صفحه فیس‌بوک سید احمد الحسن)

بوسۀ یهودای خائن

سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما.

#عراق #انقلاب
چوپانِ نابکار گوسفندانش را رها می‌کند تا طعمۀ گرگ‌ها شوند. آن‌ها شما را به قربانگاه برده‌اند؛ آیا اکنون آن‌ها را شناختید؟! اینکه شما را به‌ خاطر خدا نپرورانده‌اند؟ شما هیزم آبرو و آسایش آن‌ها هستید.
آیا این حقیقت را درک کرده‌اید؟

تصویر پیوست شده به «بوسۀ یهودای خائن» معروف است:

این تصویر کشاورزی است که گوساله‌ای را پرورش داد تا گاو شود و در پایان، آن را فروخت تا شکنجه و به‌ شکلی وحشیانه و غیر‌انسانی در میدان گاوبازی کشته شود. گاو مجروح در اوج هیجان و جوشش خون که بر عقل‌های حاضران سیطره می‌یابد، مربی خود را می‌بیند و به‌ سمتش می‌رود تا از او کمک بگیرد؛ ولی قبل از اینکه گاو مسکین به فرجام دردناک خود بازگردد به‌ جای یاری و کمک این بوسه را از مربی خائن دریافت می‌کند.

  • تاریخ انتشار پیام در صفحه فیس‌بوک سید احمد الحسن(ع): ۱3 ژوئن ۲۰۱۶

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا