کتاب پیک صفحه (مجموعه پیام‌های صفحه فیس‌بوک سید احمد الحسن)

به‌ سوی تو حج می‌گزارم ای قبلۀ خدا

ای حسین! در روز ترویه  آن را ترک کردی[1] و هنوز هم لعنت غضب آن روز را بر آنان فرود می‌آوری. پس به‌ سوی تو حج می‌گزارم ای قبلۀ خدا!

  • تاریخ انتشار پیام در صفحه فیس‌بوک سید احمد الحسن(ع): ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵

ای دیده گریان بر آنان اشک بریز، چرا که زمان بسیار‌ گریستن و اشک‌ ریختن رسیده است.

[2]https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/908080295906301/?type=3&theater

  • تاریخ انتشار پیام در صفحه فیس‌بوک سید احمد الحسن(ع): 21 اکتبر 2015

پی‌نوشت‌ها:
[1] – شاید منظور، ترک‌ گفتن مکه و حج خانۀ خدا باشد. (مترجم)
[2] – بیت «یا عین أبکیهم وجودي بعبرة فقد آن للتسکاب و الهملات» از قصیدۀ دعبل خزاعی و فایل پیوست‌شده، ویدئوی مرثیه‌ خوانی مرحوم شیخ عبد‌الزهرا کعبی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا