اهل کتابسوالات متداول

آیا تمام مدعیان نبوت پس از حضرت عیسی(ع) انبیای دروغین هستند؟

یکی از شبهات مشهوری که پیروان مسیحیت به دعوت انبیا و فرستادگان پس از عیسی مسیح وارد کرده‌اند، براساس تصوری است که می‌گوید: طبق کلام عیسی تمام مدعیان رسالت پس از ایشان انبیای دروغین هستند. ادعایی که در صورت اثبات آن نه تنها منجر به تکذیب تمام فرستادگان پس از ایشان خواهد شد، بلکه بخشی از کلام کتاب مقدس دربارۀ بشارت به فرستادگان بعدی را نقض می‌کند و منتهی به تحریف و انحرافی خطرناک خواهد شد. مسلم است که برای بررسی میزان صحت این ادعا ابتدا باید به متن کتاب مقدس مراجعه کنیم تا ببینیم آیا واقعا در انجیل سخنی از عیسی مسیح وجود دارد که بگوید: همه کسانی که پس از من می‌آیند انبیای دروغین و کذابند و فرستاده‌ای بعد از من نیست!؟

انبیای دروغین در کلام عیسی(ع)

اکنون به سراغ متن انجیل می‌رویم؛ انجیل متی را مقابل خود می‌گذاریم و فصل 24، آیۀ 11 را می‌خوانیم؛

  • در ترجمۀ قدیم آمده است: «و بسا انبیای کذبه ظاهر شده، بسیاری را گمراه کنند.»
  • در ترجمۀ «هزارۀ نو» می‌خوانیم: «پیامبران دروغینِ زیادی برخاسته، بسیاری را گمراه خواهند کرد.»
  • مژده برای عصر جدید به این شکل ترجمه می‌کند: «انبیای دروغین زیادی برخواهند خاست و بسیاری را گمراه خواهند نمود.»
  • کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر: «بسياری برخاسته، خود را نبی معرفی خواهند كرد و عدۀ زيادی را گمراه خواهند نمود.»

در تمام این ترجمه‌هایی که تقدیم شد، برای خواننده‌ای که با انصاف است، واضح است که هیچ حصری در کلام عیسی مسیح وجود ندارد!

به عبارت دیگر مسیح خداوند تأکید نکرده است که: «هرکسی که بعد از من بیاید، حتماً ولابد از انبیای دروغین است»!

یک مثال سادۀ منطقی: وقتی بدانیم در سال جدید تمام روزهای سال باران خواهد بارید می‌گوییم: «تمام روزهای سال بارانی خواهد بود.»
اما اگر بدانیم در سال جدید بخش زیادی از روزهای سال باران خواهد بارید و بخش کمی آفتابی خواهد بود، می‌گوییم: «بسیاری از روزهای سال بارانی خواهد بود.»

حالا به متی ۱۱:۲۴ برمی‌گردیم. در اینجا عیسی نفرمود که بعد از من هرکسی بیاید نبی دروغین است؛ او تنها از عبارت «πολλοὶ» یا «بسیاری» استفاده کرد و نکته این است که عیسی علیه‌السلام با کلامش به ما می‌گوید که انبیای راستینی بعد از او خواهند آمد. اگر غیر از این بود او از حصر در کلامش استفاده می‌کرد.

البته برای وجود فرستادگان راستین که بعد از عیسی می‌آیند، شواهد متعددی در کتاب مقدس وجود دارد. می‌توانید به کتاب «سیزدهمین حواری» نوشتۀ احمدالحسن رجوع کنید تا با این حقیقت آشنا شوید.

یک سؤال خیلی مهم و تعیین‌کننده

عده‌ای از آیه‌ای که در آن حصر وجود نداشت، حصر استخراج کردند و آن را به شکل تحریف‌ شده ارائه می‌کنند تا نتیجه بگیرند که عیسی گفت: هرکسی بعد از من بیاید نبی دروغین است.
اگر شما با این نتیجه موافق هستید پس به این سؤال جواب دهید:

 در یوحنا ۱۰: ۸ بر حسب ترجمۀ قدیم می‌خوانیم: «جمیع کسانی که پیش از من آمدند، دزد و راهزن هستند، لیکن گوسفندان سخن ایشان را نشنیدند.»
همچنین هزارۀ نو ترجمه کرده: «آنان که پیش از من آمدند، همگی دزد و راهزن هستند، امّا گوسفندان به آنان گوش فرا ندادند.»

واضح است در سخن عیسی مسیح حصر وجود دارد؛ به عبارتی او از عبارت «πάντες» که به معنی «جمیع» یا «همه» است، استفاده کرد؛ اکنون این سؤال را می‌پرسیم: آیا بر اساس اعتقاد شما، یحیی که قبل از عیسی مسیح آمده است، شامل این آیه می‌شود؟!

آری! از این آیه حصر برداشت نکرده و یحیی را به جمع دزدان و نااهلان وارد نخواهید کرد. پس شما می‌مانید و یک تناقض در اندیشه‌هایتان.

شما براساس آیه‌ی «پیامبران دروغینِ زیادی برخاسته، بسیاری را گمراه خواهند کرد.» (متی24 : 11) نتیجه‌ گرفته بودید: هرکه بعد از عیسی بیاید پیامبر دروغین است؛ اما از آیه‌ی : «آنان که پیش از من آمدند، همگی دزد و راهزن هستند، امّا گوسفندان به آنان گوش فرا ندادند.» (یوحنا 10 : 8) نتیجه گرفتید که این آیه دربارۀ یحیی نیست!

استدلال به روش «میمونی»

متأسفانه آن‌هایی که از متی ۱۱:۲۴ تفسیر ذکر شده را انجام می‌دهند، فرق چندانی با موسی بن میمون – از علمای برجستۀ یهود – ندارند که آیه‌ای را گرفته و با تحریف معنی‌اش، آن را بر ضد عیسی مسیح به کار گرفت و گفت:
«حتی عیسای ناصری که تصور می‌کرد مسیح باشد و توسط دادگاه کشته شد، توسط دانیال پیشگویی شده بود، همچنان که او گفت: “و همچنین، فرزندان توحش در بین مردمانت خود را بالا خواهند کشید تا رؤیا را به انجام برسانند اما لنگ خواهند زد.” (دانیال ۱۱: ۱۴). آیا تا به حال مانعی بزرگ‌تر از این یکی بوده؟ همۀ انبیا از مسیح سخن گفتند، رهاکنندۀ اسرائیل و منجی و جمع‌کنندۀ تبعیدیان و تقویت‌کنندۀ فرامین. اما این یکی موجب خرابی اسرائیل به‌وسیلۀ شمشیر و پراکندگی باقی‌مانده آن و تحقیر و وارونه‌کردن تورات شد، و باعث شد بیشتر جهان گمراه شوند و خدایی به غیر از هاشم (خ-ا) را پرستش کنند.» (میشناه توراه، پادشاهان و جنگ ها، ۱۱: ۶).

دوست مسیحی من، آیا فرقی بین برخی مسیحیان با یهودیان منکر عیسی وجود دارد؟ آن‌ها همانند یکدیگر با در نظر گرفتن یک متن و تحریف معنی و سوءاستفاده از آن تلاش می‌کنند تا حقیقت را وارونه جلوه دهند؛ آن‌ها به قانون ثابت شناخت فرستادگان اهمیتی نمی‌دهند و تعجب بر انگیز است که چیزی جز برداشت‌های ناقصشان را صحیح نمی‌دانند!

آیا واقعا در انجیل سخنی از عیسی مسیح وجود دارد که بگوید: همه کسانی که پس از من می‌آیند انبیای دروغین و کذابند و فرستاده‌ای بعد از من نیست!؟

قانون ثابت تشخیص فرستادگان راستین از انبیای دروغین

هیچ یک از مدعیان و انبیای دروغین در طول تاریخ با قانونِ ثابتِ شناخت فرستادگان نیامده است؛ یعنی کسی نبوده است که به نص یا وصیت احتجاج کرده باشد، همچنین با علم و حکمت آمده باشد، به‌علاوه دعوت‌کننده به حاکمیتِ خدا بوده باشد؛ مگر اینکه مدعی راستین و معلم حقیقی است.

سؤال: چرا مردم هنگام روبه‌روشدن با مدعی، به‌جای آنکه به بشارت‌های کتاب مقدس دربارۀ او یا علم و حکمت او و نیز دعوت او به حاکمیت خدا بنگرند، به سراغ آیه یا آیاتی می‌روند که هیچ کمکی به آن‌ها نمی‌کند؟

آیا برخورد آنان مانند موسی بن میمون نیست که با تحریف کلام کتاب مقدس، روی به تکذیب فرستادۀ الهی آورد؟ به‌راستی که اهل باطل مانند یکدیگرند!

امروز احمدالحسن با قانون ثابت شناخت فرستادگان به نزد شما آمده است و امید آمدن پادشاهی خداوند را زنده کرده است؛ در کتاب مقدس بشارات بسیاری دربارۀ او موجود است. او با علم و حکمت آمده و دعوت به حاکمیت خداوند می‌کند.

بی‌توجهی به ثمرات

یکی از راه‌های شناخت معلم خوب از معلم بد، توجه به میوه‌‌ها است!

 «۱۵ «اما از انبیای کذَبِه احتراز کنید، که به لباس میش‌ها نزد شما می‌آیند ولی در باطن، گرگان درنده هستند. ۱۶ ایشان را از میوه‌‌‌های ایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از خار و انجیر را از خس می‌چینند؟ ۱۷ همچنین هر درخت نیکو، میوه نیکو می‌آورد و درخت بد، میوه بد می‌آورد. ۱۸ نمی‌تواند درخت خوب میوه بد آوَرد، و نه درخت بد میوه نیکو آوَرد. ۱۹ هر درختی که میوه نیکو نیاورد، بریده و در آتش افکنده شود. ۲۰ لهذا از میوه‌‌‌های ایشان، ایشان را خواهید شناخت.» (متی، فصل ۷).

چرا به ثمرات توجه نمی‌کنید؟
این راهی که عیسی مسیح به ما یاد داده را پشت گوش نیندازیم عزیزان. اگر بشارات و نصوص مربوط به مدعی برایتان دلیل واضح نیست،اگر دعوت او به حاکمیت خدا برای شما حجت نیست و اگر شهادت خدا و فرستادگان او در رؤیا برای شما حجت نیست، چرا به ثمرات و علم پاکی که او با خود آورده است، توجه نمی‌کنید تا حقانیت او برایتان آشکار شود؟

دروغ و تحریف کلام عیسی(ع)

دروغ‌ گفتن گناهی بزرگ است و چه دروغی بدتر از دروغ بسته‌شده به خداوند و تحریف کلام فرستادۀ او؟!

در یوحنا ۸: ۴۴ می‌خوانیم: «شما از پدر خود ابلیس هستید و خواهش‌های پدر خود را می‌خواهید به عمل آرید. او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نیست، از آن جهت که در او راستی نیست. هرگاه به دروغ سخن می‌گوید، از ذات خود می‌گوید زیرا دروغ‌گو و پدر دروغ‌گویان است.»

و در مکاشفه، فصل ۲۲ می‌خوانیم: «۱۴ خوشا به حال آنانی که رخت‌های خود را می‌شویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروازه‌های شهر درآیند، ۱۵ زیرا که سگان و جادوگران و زانیان و قاتلان و بت‌پرستان و هرکه دروغ را دوست دارد و به عمل آورد، بیرون هستند.»

بنابراین این سخن که عیسی گفته است: کل پیامبران و فرستادگان پس از من، از جانب شریر و دروغین هستند! ادعایی دروغ و تحریف کلام مقدس ایشان است.
عیسی مسیح هرگز نفرمود بعد از من هرکسی بیاید، نبی دروغین است، بلکه او اشاره فرمود انبیای دروغین بسیاری خواهند آمد؛ همچنین ما باید به قانون ثابت شناخت فرستادگان توجه کنیم، یا حداقل به ثمرات مدعی بنگریم. از مدعی دروغین ثمرات خوب خارج نمی‌شود.

سلام بر احمدالحسن، او که توسط مسیح خداوند به ما معرفی شد. شبان نیکویی که خداوند او را برای تحقق وعده‌هایش برگزید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 1 =

دکمه بازگشت به بالا