کتابخانه مهدوینشست‌های علمی دانشکده

ادیانِ متعدد یا دینِ واحد؟ | همایش هفتگی دانشکده دروس عالی دینی و لغوی، دکتر عادل سعیدی

آیا واقعا تعدد ادیان وجود دارد یا اینکه دین یکی است؟

من در دوران حکومت ظالمانه صدام از مخالفان حکومت بودم که به چنین افرادی حبس‌های طولانی تعلق می‌گرفت.

در دوران زندان، یک نفر صائبی آوردند. کسی از زندانیان حاضر نبود، با او هم خوراک شده و جای خواب را با او شریک شود؛ من با او همه را شریک شدم. بعد از مدتی، یک نفر مسیحی نیز آمد. با او هم چنان کردند که با نفر پیشین؛ با این بهانه که او هم دین ما نیست. ولی من با او همان کردم که با صائبی.

این حادثه تأثیر بسزایی در زندگی پس از زندان من داشت. در ذهنم همیشه این سوال مطرح بود که چرا در برابر ادیان دیگر انعطاف ناپذیر باشیم؟ آیا واقعا ما صاحب حق مطلق هستیم و دیگران نه؟ به راستی چگونه فهمیدیم حق با آنها نیست؟ آیا کتب آنها را خوانده ایم و چیزی را که می‌گویند، شناخته‌ایم؟

هر وقت با کسی روبرو می‌شدم که با اعتقادات من مخالفتی داشت، این سوال‌ها از ذهنم می‌گذشت تا این که به دعوت یمانی وارد شدم و متوجه عمق اختلافات بين فرقه‌های دینی شدم. چه آن‌ها که هم کیش ما بودند و چه اعتقادات و ادیان دیگری که مخالف ما بوده‌اند.

امروز ما در مقابل این واقعیت ادیان تقسیم بندی شده قرار داریم: یهودیت، مسیحیت و اسلام. سؤال این است: آیا تعدد ادیان الهی واقعیت دارد؟

ادیانِ متعدد یا دینِ واحد؟

فایل PDF ترجمه همایش «ادیانِ متعدد یا دینِ واحد؟»

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا