کتاب پیک صفحه (مجموعه پیام‌های صفحه فیس‌بوک سید احمد الحسن)

ابراز انزجار از تصویب قانون ازدواج هم‌جنس‌گرایان در فرانسه و انگلستان

ما به‌ شدت از تصویب قانون ازدواج هم‌جنس‌گرایان در کشورهای فرانسه و بریتانیا توسط مجلس ملی فرانسه و مجلس عوام بریتانیا ابراز انزجار می‌کنیم.[1]

تصویب قوانین ازدواج هم‌جنس‌ها لکۀ ننگ و رسوایی در تاریخ انسانیت است.

  • تاریخ انتشار پیام در صفحه فیس‌بوک سید احمد الحسن(ع): ۱۳ فوریه۲۰۱۳

پی‌نوشت:
[1] – مجلس ملی فرانسه در تاریخ 2013/2/3 به‌طور رسمی، قانونی را تصویب کرد که ازدواج هم‌جنس‌گرایان را مجاز می‌شمارد. این خبر در آدرس زیر در دسترس است:
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/02/130212_gay_marriage_law_france

مجلس عوام بریتانیا نیز در تاریخ 2013/2/5 اقدام مشابهی انجام داد که خبر آن در آدرس زیر در دسترس است:
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/02/130205_uk_same_sex_marriage

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا