سید احمد الحسنگفتگوها و تدریس‌ها

آیا معصوم دچار سهو و نسیان می‌شود؟ | تدریس سهو و نسیان معصوم توسط سید احمدالحسن

«… در مورد مسئله‌ی سهو و نسیان معصوم، متکلمان و فقهای شیعه روی نظر واحدی متفق نیستند؛ چه برسد به این‌ که همه‌ی متکلمان و فقهای اسلام (شیعه و غیرشیعه) روی آن اتفاق نظر داشته باشند.

به خواست خدا، افراد مؤمن و طالب حق، با دریافتن حقیقت و نتیجه‌ای روشن که شبهه‌ای در آن نباشد، از مسئله‌ی سهو و نسیان معصوم عبور کنند.» [سید احمدالحسن، عقاید اسلام و از تو درباره روح می پرسند]

تدریس موضوع «سهو و نسیان معصوم» توسط سید احمدالحسن

قست اول: معنای سهو و نسیان و چند فرض

منظور از نسیان «ترک همراه با غفلت» است یا «ترک به همراه علم»؟
چهار احتمال (فرض) در مورد سهو و نسیان خلیفه‌ی خداوند وجود دارد که عبارتند از:

  1. خلیفه‌ی خداوند مطلقاً و از ذات خود نسیان و سهو ندارد.
  2. خلیفه‌ی خداوند به خاطر یادآوری‌کننده‌ی خارجی، مطلقاً نسیان و سهو ندارد.
  3. خلیفه‌ی خداوند مانند هر انسان دیگری نسیان و سهو دارد.
  4. خلیفه‌ی خداوند مانند هر انسان دیگری می‌تواند در مواردی نسیان و سهو داشته باشد؛ و در مواردی دیگر به خاطر حکمتی، امکان نسیان و سهو برایش وجود نداشته باشد و در آن موارد از نسیان و سهو، معصوم باشد.

سید احمدالحسن به بیان معنای سهو و نسیان می‌پردازند و چند احتمال را پیرامون رابطۀ بین جانشین خداوند با یادآوری و سهو و نسیان بررسی می‌کنند:

قسمت دوم: آیات و روایاتی که سهو معصومین را بیان می‌کنند

موسی(ع) و یوشع بن نون(ع)، دو خلیفه از خلفای خداوند در زمین -یعنی دو معصوم-، ماهی خودشان را فراموش کردند!

امام رضا می‌گویند: فردی که سهو ندارد، خداوندی است که معبودی جز او نیست! بیان آیات و روایات پیرامون این موضوع در ویدیوی زیر:

قسمت سوم: پاسخ به اشکالات

معتقدین به «عدم سهو و نسیان در معصوم» اشکلاتی مطرح می‌کنند، مثلا؛

  • اگر سهو و نسیان نسبت به خلیفه‌ی خداوند یا امام جایز باشد، صحیح نیست که خداوند به مردم دستور دهد تا در تمام حالات به آنان اقتدا کنند!
  • اگر جایز باشد خلیفه‌ی خدا در نمازش سهو داشته باشد، جایز است در هر طاعتی سهو داشته باشد و هر حرامی را سهواً انجام دهد!
  • اگر سهو و نسیان برای خلیفه‌ی خدا جایز باشد، سهو و نسیان در تبلیغ شرع نیز برای او جایز است و به همین خاطر در برانگیخته شدن ایشان نقض غرض (خلاف هدف و منظور) می‌شود!

یمانی آل محمد به این اشکلات و اشکالات دیگری در این زمینه پاسخ می‌دهند:

دانلود کتاب عقایدالاسلام برای کسی که اطلاعات بیشتری در این مورد می‌خواهد.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا