کتاب پیک صفحه (مجموعه پیام‌های صفحه فیس‌بوک سید احمد الحسن)

آدرس الکترونیکی مطالعۀ رایگان کتاب «توهم بی‌خدایی»

سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما.

آدرس الکترونیکی مطالعۀ رایگان کتاب «توهم بی‌خدایی»:[1]

http://www.almahdyoon.org/arabic/documents/live/wahmilhad

  • تاریخ انتشار پیام در صفحه فیس‌بوک سید احمد الحسن(ع): 9 نوامبر ۲۰۱۴

پی‌نوشت:
[1] – آدرس الکترونیکی مطالعۀ رایگان ترجمۀ فارسی کتاب «توهم بی‌خدایی»:

https://almahdyoon.co/doa.html

 (مترجم).

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا