تماس با ما

ارسال ایمیل به مدیر سایت

درباره شما

موضوع

تصویر امنیتی. تصویر را کامل کنید... دقت کتید تصویر مانند بازی پازل است.

 
 

پیام

درباره ما:
مؤمنان به وصیت مقدس رسول الله (ص) .
به دوازده امام و دوازده مهدی معتقدیم.
مؤمنان به حاکمیت خدا و کافر به حاکمیت مردم.