• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

[English]Through the Will, Knowledge and Banner-Poem

mumenah_24

مدیر بخش
[video=youtube;NOiDXzUYneU]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NOiDXzUYneU[/video]

Enable captions to view English subtitles. Poem about Ahmad alHassan (as) the Yamani.
AlHarth ibn Al-Mugheera asked Abi Abdullah (Imam Jaafer) a.s: How will the Companion of the Matter(Saaheb Al-Amr) be known? He (as) said: "with peacefulness, dignity, Knowledge and the Will." Khisal lilSadooq p.200, Door.4, Hadith.12
 

کانال تلگرام

بالا