• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

20. Yamani Studies Series 2 Part 8 - The Red Jafr of Imam Mahdi (as)

mumenah_24

مدیر بخش
[video=youtube;tSu9BxDF2bQ]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tSu9BxDF2bQ[/video]

This video looks at the topic of the Red Jafr (Red Code) which Imam Mahdi (as) has and this is a book of knowledge that Allah (swt) will provide him regarding all events to occur and the Imam will use it to judge people with.
 

کانال تلگرام

بالا