• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

11. Yamani Studies Series 1 Part 10...Finale 1of2 [The Hajj is to the Imam of our time)

mumenah_24

مدیر بخش
[video=youtube;NIE_LVsBvFc]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NIE_LVsBvFc[/video]

This is the first of two videos that make up the finale of the first series.

Note: you can watch this vid on your mobile device through the Daily Motion website. This is a link to it:

http://www.dailymotion.com/YamaniStud...

This video focusses on a particular aspect of ma'rifah; this time ma'rifah of the Hujjah in the earth.

We begin by looking at how and when the Yamani's mission began.
 

کانال تلگرام

بالا