• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

یوسف از نور خدا بود که شد شمس زمان

ضامن هو

Moderator
عضو کادر مدیریت
#احمدالحسن

یوسف از نور خدا بود که شد شمس زمان
گشت شیدای همان نور زلیخای جوان

ای زلیخا ؟ تو بشو کور از این نور عظیم
تو که حوریِ خدایی! دور کن ان الهه یِ رجیم

تو که خواهان خدا گشته ایی از عشقِ به او
تو که هر لحظه نوشتی به دلت مشقْ ز او

مرحبا بر تو که از عشق زمینی به خدا پیوستی
و از ان عشق سرودی و از این عشق بگسستی

یوسف ما ز همه یوسفیان بر تر بود
گرچه از پستیِ ما دیده یِ او هم تر بود

یوسفِ مهدیِ ما احمدِ تنهای غریب
تک یلِ کربُ بلا خو شده با دردْ ، عجیب !

نیست در شهر نشانی ز زلیخای شما !
یوسفِ فاطمه ،در شهر نوشتند بگیرید او را

کذبِ محض است ، بگیرید!ببندید!به دار اویزید
نیست تنها! یوسف است و من زلیخا ، ز برش بگریزید

شاعر:
یکی از انصار
 
آخرین ویرایش:
کانال تلگرام

بالا