• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

گریزی از پذیرش تکامل نیست

توهم بی خدایی

مدیر بخش
نظریه ی تکامل (پیدایش و ارتقا)در حقیقت نظریه ی تکامل به دو بخش یا دو نظریه ی تقریباً جدا از هم تقسیم میشود که یکی پیدایش و دیگری ارتقا و تکامل حیات بر روی زمین را توضیح میدهد. بخش اول یا نظریه ی اول، به تفسیر پیدایش حیات ابتدایی یا پیدایش زندگی زمینی از ماده ی غیر زنده میپردازد؛ و بخش دوم یا نظریه ی دوم، تکامل و ارتقای حیات از آن هسته ی اولیه را توضیح میدهد؛ بنابراین طبیعی است که ما ابتدا به پیدایش و سپس به ارتقا بپردازیم.

در خصوص پیدایش حیات

نتیجه: هیچ فرضیه ی علمی و معتبری که بتواند داستان پیدایش حیات روی زمین را به شکلی منطقی و قابل قبول و بدون فرض گرفتن اموری که تحقق آنها از نظر علم بسیار دشوار است، توضیح دهد، وجود ندارد. در نتیجه فرصت منطقی و قابل قبولی ـ لااقل تا به امروزـ دست میدهد که دخالت خدا و بُعد متافیزیکی را به عنوان یک فرضیه بپذیریم تا به موازات نظریه هایی که تحقق آنها بسیار دشوار ـ یا تقریباً ناممکن است، چگونگی وقوع حیات را توضیح دهد.

تکامل ارتقا

مسأله بسیار ساده است: هرگاه ما دگرگونی به همراه اختیار یا انتخاب، و وراثت داشته باشیم، قطعاً تکامل به دست میاید. دگرگونی وجود دارد و در جاری بودن آن بین افراد یک نوع، کوچکترین شکی نیست. همین طور اختیار و انتخاب کردن نیز وجود دارد؛ چرا که همراه و ملازم طبیعت، مقتضیات آن و متغیرهایی است که همواره به وقوع میپیوندند؛ مانند پایین رفتن سطح آبها، خشکسالی، کاهش و افزایش دمای هوا، ورود درنده یا شکار جدید. به عالوه هرگاه تولد و ازدیاد نسل وجود داشته باشد، قطعاً وراثت نیز پا به پای آن وجود خواهد داشت. بنابراین تکامل، موضوعی است حتمی که در گذشته، حال و آینده وجود داشته، دارد و خواهد داشت؛ زیرا تمام مقدمات آن فراهم است و قبلاً نیز این مقدمات فراهم بوده است. بنابراین، موضوع بر سر پاسخ آری یا خیر نیست؛ زیرا وجود تکامل واقعیتی کاملا بدیهی است؛ به همان روشنی چرخیدن زمین.
 
ارسال کننده موضوعات مشابه انجمن پاسخ ها تاریخ ارسال
کانال توهم الحاد ( بی خدایی) 1
موضوعات مشابه
گریزی از تکامل نیست

کانال تلگرام

بالا