• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

پیام_مکتب_سیداحمدالحسن_نجف_ اشرف

ضامن هو

Moderator
عضو کادر مدیریت

برادرانِ درموسسه تبلیغاتی فارس"وارثین ملکوت" خداوند به شما، به خاطر تلاش و زمانی که برای منتشر نمودن علوم آل محمد (ع) قرار می دهید، پاداش خوبی دهد.
از خداوند والای توانا، خواستاریم تا شما را تسدید کند و به خاطر مهربانی و بخشش خود، برای شما گشایش ایجاد کند و دست شما را به سوی کاری بگیرد که دوست دارد و از آن، خشنود است.

پیام مکتب رسمی نجف اشرف

https://www.facebook.com/Alnajafalashraf/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
 
کانال تلگرام

بالا