• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

پرچم خراسانی بین حقیقت و تفسیر به رأی

[FONT=&amp]بسم الله الرحمن الرحیم[/FONT]

[FONT=&amp]لا قوه الا بالله العلي العظیم و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سَلِّم تسلیماً کثیرا[/FONT]
[FONT=&amp]نحن أبناء الدلیل أینما مال نمیل[/FONT]
پیش گفتار
[FONT=&amp]عن[/FONT][FONT=&amp] ابي عبد[/FONT][FONT=&amp]الله (ع) قال[/FONT][FONT=&amp]:[/FONT][FONT=&amp]خروج[/FONT][FONT=&amp] ثلاثة[/FONT][FONT=&amp]:[/FONT][FONT=&amp] السفیاني[/FONT][FONT=&amp] والخراساني[/FONT][FONT=&amp] و الیماني[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]في[/FONT][FONT=&amp] سنة[/FONT][FONT=&amp] واحدة[/FONT][FONT=&amp] في[/FONT][FONT=&amp] شهر [/FONT][FONT=&amp]واحد[/FONT][FONT=&amp] في[/FONT][FONT=&amp] یوم [/FONT][FONT=&amp]واحد[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]ولیس[/FONT][FONT=&amp] فیها[/FONT][FONT=&amp] رایة اهدی[/FONT][FONT=&amp] من[/FONT][FONT=&amp] رایه[/FONT][FONT=&amp] الیماني[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]لانه [/FONT][FONT=&amp]یدعو [/FONT][FONT=&amp]الی[/FONT][FONT=&amp] الحق[/FONT][FONT=&amp]). الارشاد [/FONT][FONT=&amp]للمفید[/FONT][FONT=&amp]ج[/FONT][FONT=&amp]۲[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۳۷۵[/FONT][FONT=&amp]/ [/FONT][FONT=&amp]اعلام [/FONT][FONT=&amp]الوری [/FONT][FONT=&amp]باعلام[/FONT][FONT=&amp] الهدی[/FONT][FONT=&amp] للطبرسی [/FONT][FONT=&amp]ج[/FONT][FONT=&amp]۲[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۲۸۴[/FONT][FONT=&amp]/ [/FONT][FONT=&amp]الغیبه[/FONT][FONT=&amp] للطوسی[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۴۴۶[/FONT][FONT=&amp] -[/FONT][FONT=&amp]۴۴۷[/FONT][FONT=&amp]ح[/FONT][FONT=&amp]۴۴۳[/FONT][FONT=&amp]بتفاوت [/FONT][FONT=&amp]یسیر
[/FONT] [FONT=&amp]همان‌طور که از احادیث از جمله حدیث فوق پیداست در هنگامه‎ی ظهور امام محمد بن الحسن علیه السلام میان سه گروه سفیانی، خراسانی و یمانی جنگی رخ خواهد داد.[/FONT] [FONT=&amp]حال آیا در میان این پرچم‌ها پرچمی‌ از اهل بیت علیهم السیلام هم دیده می‌شود؟![/FONT] [FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp]عبيد[/FONT][FONT=&amp]بن[/FONT][FONT=&amp] كرب [/FONT][FONT=&amp]گوید:[/FONT][FONT=&amp]([/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp]امیر[/FONT][FONT=&amp]مؤمنان علیه السلام شنیدم [/FONT][FONT=&amp]که [/FONT][FONT=&amp]فرمود[/FONT][FONT=&amp]: «[/FONT][FONT=&amp]بدرستی[/FONT][FONT=&amp] که[/FONT][FONT=&amp] برای[/FONT][FONT=&amp] ما[/FONT][FONT=&amp]اهل[/FONT][FONT=&amp] بیت[/FONT][FONT=&amp] پرچمی‌ است،[/FONT][FONT=&amp] که[/FONT][FONT=&amp] هر [/FONT][FONT=&amp]کس [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]آن[/FONT][FONT=&amp] جلو [/FONT][FONT=&amp]بزند، [/FONT][FONT=&amp]بیعت[/FONT][FONT=&amp] شکنی [/FONT][FONT=&amp]کرده[/FONT][FONT=&amp] است، [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] هر [/FONT][FONT=&amp]کس [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] آن[/FONT][FONT=&amp] عقب[/FONT][FONT=&amp] بماند،[/FONT][FONT=&amp] نابود [/FONT][FONT=&amp]می‌شود،[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] هر[/FONT][FONT=&amp] کس [/FONT][FONT=&amp]که [/FONT][FONT=&amp]همراه [/FONT][FONT=&amp]آن[/FONT][FONT=&amp] باشد، [/FONT][FONT=&amp]([/FONT][FONT=&amp]به[/FONT][FONT=&amp] ما[/FONT][FONT=&amp]) [/FONT][FONT=&amp]مُلحق[/FONT][FONT=&amp] شده[/FONT][FONT=&amp] است). بشارة [/FONT][FONT=&amp]الإسلام[/FONT][FONT=&amp] ص202.
[/FONT] [FONT=&amp]همان‌طور که می‌دانیم اهل بیت علیهم السلام در هر موقعیت زمانی تنها یک پرچم دارند و تنها پرچمی‌که به سمت حق هدایت می[/FONT][FONT=&amp]‎[/FONT][FONT=&amp]کند همان پرچم اهل بیت علیهم السلام است.[/FONT] [FONT=&amp]پرچم اهل بیت علیهم السلام در هنگامه[/FONT][FONT=&amp]‎[/FONT][FONT=&amp]ی ظهور پرچم یمانی موعود علیه السلام است چرا که اهل بیت علیهم السلام فرمودند:[/FONT]
[FONT=&amp]* هي رایة هدی، لانه یدعو الی الحق و الی طریق مستقیم [/FONT] [FONT=&amp]
* اهدی الرایات
[/FONT] [FONT=&amp]* یدعوا الی صاحبکم[/FONT] [FONT=&amp]
* و...[/FONT]
[FONT=&amp]با توجه به کثرت و اهمیت روایات مبنی بر آمدن فردی که به امام مهدی علیه السلام دعوت می‌کند که با کُد واژه‌هایی نظیر«شابٌ من بنی هاشم، خلیفة الله المهدی، قائم، مردی از اهل بیت و فرزند صاحب وصایا» بیان شده است؛ و همچنین فردی که به عنوان خراسانی در روایات بیان شده به نوشتن بحثی درباره‌ی این هدایت‌گر پرداختیم (حال آن‌ که خراسانی به دلیل عدم اهمیت و هم چنین نداشتن امر نسبت به وی و این که تنها بعنوان جریانی در آستانه‌ی ظهور است در روایات توضیح چندانی درباره‌ی وی نیست!).[/FONT]
[FONT=&amp]شخصیت خراسانی در سال‌های اخیر به اشتباه و به دلایل کذایی مورد توجه گروه خاصی از افراد جامعه قرار گرفته، که ان شاء الله با عنایات حضرت صاحب الأمر علیه اسلام در این تحقیق به بررسی این تصورات واهی و غلط می‌پردازیم.
.[/FONT] بخش اول
[FONT=&amp]1) [/FONT][FONT=&amp]خراسانی کیست؟
[/FONT] [FONT=&amp]2) [/FONT][FONT=&amp]آیا خراسانی در روایات بعنوان فرد مورد اعتماد اهل بیت علیهم السلام بیان شده است؟
[/FONT] [FONT=&amp]3) [/FONT][FONT=&amp]خراسانی در روایات شخصیت است یا جریان؟[/FONT]
[FONT=&amp]4) [/FONT][FONT=&amp]جریان مقابل جریان خراسانی چیست؟[/FONT]
[FONT=&amp]5) [/FONT][FONT=&amp]آیا شیعیان اهل بیت علیهم السلام نسبت به وی امر دارند؟[/FONT]
[FONT=&amp]6) [/FONT][FONT=&amp]و ...[/FONT]
[FONT=&amp]در این بخش به بررسی تصورات غلط درباره‌ی خراسانی می‌پردازیم:
[/FONT] [FONT=&amp]نویسنده‌ی کتاب عصر ظهور می‌نویسد: «اندکی قبل از ظهور امام مهدی علیه السلام در میان ایرانیان شخصی بنام سید خراسانی ظاهر شده که رهبری سیاسی مردم ایران را بر عهده دارد، شعیب بن صالح پرچم‌ داری را عهده‌دار می‌شود. ایرانیان تحت رهبری این دو تن نقش مهمی‌ را در ظهور حضرت علیه السلام ایفاء می‌کنند، سید خراسانی و شعیب جنگ را در مرزهای عراق، ترکیه و ایران هدایت می‌کنند و نیروهای مستقر در شام خود را پیش رانده و در همان زمان، از دو جناح عراق و شام آماد‌ه‌ی پیش‌ روی بزرگ بسوی فلسطین و شام می‌شوند.» کورانی، عصر ظهور، ص 270.
[/FONT] [FONT=&amp]جابر [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] ابی [/FONT][FONT=&amp]جعفر [/FONT][FONT=&amp]علیه السلام [/FONT][FONT=&amp]روایت[/FONT][FONT=&amp] می‌کند[/FONT][FONT=&amp] که [/FONT][FONT=&amp]امام [/FONT][FONT=&amp]علیه السلام [/FONT][FONT=&amp]می‌فرماید: [/FONT][FONT=&amp]«[/FONT][FONT=&amp]يخرج[/FONT][FONT=&amp] شاب[/FONT][FONT=&amp] من[/FONT][FONT=&amp] بني[/FONT][FONT=&amp] هاشم [/FONT][FONT=&amp]ب[/FONT][FONT=&amp]کفه {[/FONT][FONT=&amp]اليمن[/FONT][FONT=&amp]ی}[/FONT][FONT=&amp] خال [/FONT][FONT=&amp]من[/FONT][FONT=&amp] خراسان[/FONT][FONT=&amp] برايات[/FONT][FONT=&amp] سود، [/FONT][FONT=&amp]بين [/FONT][FONT=&amp]يديه[/FONT][FONT=&amp] شعيب [/FONT][FONT=&amp]بن [/FONT][FONT=&amp]صالح، [/FONT][FONT=&amp]يقاتل[/FONT][FONT=&amp] أصحاب[/FONT][FONT=&amp] السفياني[/FONT][FONT=&amp] فيهزمهم[/FONT][FONT=&amp]».
[/FONT] [FONT=&amp]«[/FONT][FONT=&amp]جوانی [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] بنی [/FONT][FONT=&amp]هاشم [/FONT][FONT=&amp]که[/FONT][FONT=&amp] در[/FONT][FONT=&amp]کف [/FONT][FONT=&amp]دست {[/FONT][FONT=&amp]راست[/FONT][FONT=&amp]ش} [/FONT][FONT=&amp]خالی[/FONT][FONT=&amp] وجود [/FONT][FONT=&amp]دارد[/FONT][FONT=&amp] با[/FONT][FONT=&amp] پرچم‌های [/FONT][FONT=&amp]سیاه[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp]خراسان[/FONT][FONT=&amp] خروج [/FONT][FONT=&amp]می‌کند، [/FONT][FONT=&amp]در[/FONT][FONT=&amp]بین [/FONT][FONT=&amp]دستانش[/FONT][FONT=&amp] – [/FONT][FONT=&amp]مقدمه[/FONT][FONT=&amp] لشکرش[/FONT][FONT=&amp] – [/FONT][FONT=&amp]شعیب [/FONT][FONT=&amp]بن[/FONT][FONT=&amp] صالح[/FONT][FONT=&amp] قرار[/FONT][FONT=&amp] دارد، [/FONT][FONT=&amp]با [/FONT][FONT=&amp]یاران[/FONT][FONT=&amp] سفیانی [/FONT][FONT=&amp]نبرد[/FONT][FONT=&amp] می‌کند[/FONT][FONT=&amp] و آن‌ها[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] شکست [/FONT][FONT=&amp]می‌دهد[/FONT][FONT=&amp]).[/FONT][FONT=&amp] الملاحم[/FONT][FONT=&amp] و الفتن[/FONT][FONT=&amp] باب [/FONT][FONT=&amp]۹۸[/FONT][FONT=&amp]ص [/FONT][FONT=&amp]۱[/FONT][FONT=&amp]۲[/FONT][FONT=&amp]۰[/FONT][FONT=&amp] / [/FONT][FONT=&amp]کتاب[/FONT][FONT=&amp] الفتن[/FONT][FONT=&amp] لنعیم [/FONT][FONT=&amp]بن [/FONT][FONT=&amp]حماد[/FONT][FONT=&amp] ص [/FONT][FONT=&amp]۱۸۹[/FONT][FONT=&amp] /[/FONT][FONT=&amp]معجم [/FONT][FONT=&amp]احادیث[/FONT][FONT=&amp] الامام[/FONT][FONT=&amp] مهدی (ع) ج[/FONT][FONT=&amp]۳[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۳۹۷[/FONT][FONT=&amp]/ [/FONT][FONT=&amp]شرح [/FONT][FONT=&amp]احقاق[/FONT][FONT=&amp] الحق [/FONT][FONT=&amp]للسید [/FONT][FONT=&amp]المرعشی[/FONT][FONT=&amp] ج [/FONT][FONT=&amp]۲۹[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]114.[/FONT]
[FONT=&amp]امیر[/FONT][FONT=&amp]المؤمنین علیه السلام می‌فرماید: «تَخْرُجُ [/FONT][FONT=&amp]رَايَاتٌ[/FONT][FONT=&amp] سُودٌ[/FONT][FONT=&amp] تُقَاتِلُ[/FONT][FONT=&amp] السُّفْيَانيَّ،[/FONT][FONT=&amp] فِيهِمْ[/FONT][FONT=&amp] شَابٌ[/FONT][FONT=&amp] مِنْ[/FONT][FONT=&amp] بَنْي[/FONT][FONT=&amp] هَاشِمٍ،[/FONT][FONT=&amp] فِي[/FONT][FONT=&amp] كَتفِهِ [/FONT][FONT=&amp]{[/FONT][FONT=&amp]کفه} [/FONT][FONT=&amp]اليُسْرَى [/FONT][FONT=&amp]خَالٌ، [/FONT][FONT=&amp]وَعَلَى[/FONT][FONT=&amp] مُقدِّمَتِهِ[/FONT][FONT=&amp] رَجُلٌ[/FONT][FONT=&amp] مِنْ[/FONT][FONT=&amp] بَني[/FONT][FONT=&amp] تَمِيمٍ، [/FONT][FONT=&amp]يُدْعى [/FONT][FONT=&amp]شُعَيْبُ[/FONT][FONT=&amp] بن[/FONT][FONT=&amp] صالحٍ،[/FONT][FONT=&amp] فَيَهْزِمُ[/FONT][FONT=&amp] أصْحَابَهُ[/FONT][FONT=&amp]».
[/FONT] [FONT=&amp]«[/FONT][FONT=&amp]پرچم‌های[/FONT][FONT=&amp] سیاهی[/FONT][FONT=&amp] خارج[/FONT][FONT=&amp] می‌شوند [/FONT][FONT=&amp]که[/FONT][FONT=&amp] با[/FONT][FONT=&amp]سفیانی [/FONT][FONT=&amp]مبارزه [/FONT][FONT=&amp]می‌کنند[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]میان آن‌ها[/FONT][FONT=&amp]جوانی[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp]بنی [/FONT][FONT=&amp]هاشم[/FONT][FONT=&amp] که[/FONT][FONT=&amp] در[/FONT][FONT=&amp] کتف {کف}[/FONT][FONT=&amp] راستش [/FONT][FONT=&amp]خالی [/FONT][FONT=&amp]دارد، [/FONT][FONT=&amp]بر مقدمه[/FONT][FONT=&amp] این [/FONT][FONT=&amp]پرچم‌ها[/FONT][FONT=&amp] مردی [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] بنی‌تمیم[/FONT][FONT=&amp] که[/FONT][FONT=&amp] شعیب [/FONT][FONT=&amp]بن[/FONT][FONT=&amp] صالح [/FONT][FONT=&amp]نامیده[/FONT][FONT=&amp] می‌شود [/FONT][FONT=&amp]قرار[/FONT][FONT=&amp] گرفته،[/FONT][FONT=&amp] که [/FONT][FONT=&amp]اصحاب [/FONT][FONT=&amp]سفیانی [/FONT][FONT=&amp]را [/FONT][FONT=&amp]شکست[/FONT][FONT=&amp] می‌دهد».[/FONT]
[FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]ابی[/FONT][FONT=&amp] جعفر[/FONT][FONT=&amp] علیه السلام فرمود: ([/FONT][FONT=&amp]جوانی[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp]بنی‌ هاشم [/FONT][FONT=&amp]که[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]کف [/FONT][FONT=&amp]دست[/FONT][FONT=&amp] راست[/FONT][FONT=&amp] او[/FONT][FONT=&amp] خال [/FONT][FONT=&amp]است[/FONT][FONT=&amp] خروج [/FONT][FONT=&amp]می‌کند [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]جانب [/FONT][FONT=&amp]خراسان [/FONT][FONT=&amp]با[/FONT][FONT=&amp] پرچم‌های [/FONT][FONT=&amp]مشکی[/FONT][FONT=&amp] که[/FONT][FONT=&amp] همراه [/FONT][FONT=&amp]او [/FONT][FONT=&amp]شعیب [/FONT][FONT=&amp]بن[/FONT][FONT=&amp] صالح [/FONT][FONT=&amp]است [/FONT][FONT=&amp]بیرون [/FONT][FONT=&amp]می‌آید [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]با[/FONT][FONT=&amp] یاران [/FONT][FONT=&amp]سفیانی [/FONT][FONT=&amp]جنگ[/FONT][FONT=&amp] می‌کند[/FONT][FONT=&amp] و آن‌ها [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] فراری[/FONT][FONT=&amp] می‌دهد). الملاحم و [/FONT][FONT=&amp]الفتن [/FONT][FONT=&amp]باب[/FONT][FONT=&amp]۷۷.
[/FONT][FONT=&amp]تعابیر این افتراء زنندگان از روایات فوق بر این مبناست:
[/FONT]
[FONT=&amp]1) [/FONT][FONT=&amp]شاب یا جوان بودن: [/FONT][FONT=&amp]کلمه‌ی شاب در عربی، دارای طراوت و سر زندگی جوانی معنی می‌دهد، و همین‌طور که در فرهنگ ما افرادی (با هر سن و سال) که سر زنده و با نشاط و طراوت باشد می‌گوییم جوان است؛ در ادبیات عرب نیز علاوه بر جوانان که سن و سال کم دارند، کلمه‌ی شاب در مورد افراد دیگری که سر زنده، سر حال و بشاش و با طراوت باشند، به کار می‌رود.
[/FONT] [FONT=&amp]2) [/FONT][FONT=&amp]مِن بنی هاشم: [/FONT][FONT=&amp]بنی‌هاشم در این عبارت به معنای سیادت خراسانی به کار می‌رود، بنابراین وی سید حسینی می‌باشد.[/FONT]
[FONT=&amp]3) [/FONT][FONT=&amp]من خراسان:[/FONT][FONT=&amp] در باره‌ی خراسان دو فرضیه و تعبیر برداشت می‌شود: اول به ناحیه‌ی خراسان اطلاق می‌شود و دوم اینکه برخی از تاریخ‌دانان و البته برخی از مفسرین کلمه‌ی خراسان را به کل ایران تعمیم می‌دهند و اعتقاد دارند که در زمان ائمه اطهار (ع) از لفظ خراسان بعضی مواقع کل ایران را مورد نظر داشتند.
[/FONT][FONT=&amp]4) [/FONT][FONT=&amp]بِکَفه الیمنی خال: [/FONT][FONT=&amp]یکی دیگر از صفات جسمانی خراسانی داشتن خال بر گونه یا دست راست است، و در تفسیر آن نیز احتمالات مختلف وجود دارد: الف) خال به معنای نشانه. ب) خال از مصدر خلل به معنای آسیب دیدگی و نقص است.
[/FONT][FONT=&amp]5) [/FONT][FONT=&amp]شعیب بن صالح: [/FONT][FONT=&amp]از روایات فوق مشخص می‌شود که شعیب بن صالح فرمانده‌ی سپاه خراسانی است، که پرچم را به دست امام مهدی علیه السلام می‌دهد.[/FONT] [FONT=&amp]اینان مدعی هستند که پرچم‌های سیاهی که از مشرق بلند می‌شوند و تنها پرچم حق در آستانه‌ی ظهور است پرچم خراسانی است، و برای این ادعاء تنها از روایات فوق استفاده می‌کنند و از آن‌ها مصادره به مطلوب می‌نمایند و به تأویل می‌برند! حال آن‌که آن سخنان گوهر بار اهل بیت علیهم السلام قراینی در داخل خود روایت و بیرون آن دارند که این نتیجه گیری[/FONT][FONT=&amp]‎[/FONT][FONT=&amp]های واهی را باطل و ضایع می‌کند.[/FONT]
بخش دوم
[FONT=&amp]۱[/FONT][FONT=&amp]) سپاه سفیانی را قائم علیه السلام شکست می‌دهد:[/FONT]
[FONT=&amp]خلاف تصور این افراد که گمان می‌کنند سپاه سفیانی را خراسانی شکست می‌دهد؛ در بیان اهل بیت علیه السلام سپاه سفیانی را یمانی (که همان شاب بنی‌هاشم و فرستاده‌ی امام محمد بن الحسن علیه السلام در آستانه‌ی ظهور است) شکست می‌دهد، که در این‌جا به بررسی برخی از روایات پیرامون این موضوع می‌پردازیم.[/FONT]
[FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp]ابی [/FONT][FONT=&amp]عبدالله (ع) فرمودند[/FONT][FONT=&amp]:[/FONT][FONT=&amp] (یمانی [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] سفیانی[/FONT][FONT=&amp] همانند [/FONT][FONT=&amp]اسب[/FONT][FONT=&amp] بدون [/FONT][FONT=&amp]افسار [/FONT][FONT=&amp]رها[/FONT][FONT=&amp] شده [/FONT][FONT=&amp]هستند). [/FONT][FONT=&amp]غیبت [/FONT][FONT=&amp]طوسی[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]350.[/FONT] [FONT=&amp] (سفیانی [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]مهدی [/FONT][FONT=&amp]همچون[/FONT][FONT=&amp] اسب[/FONT][FONT=&amp] بدون[/FONT][FONT=&amp] افسار [/FONT][FONT=&amp]رها[/FONT][FONT=&amp] شده [/FONT][FONT=&amp]بیرون [/FONT][FONT=&amp]می‌آیند [/FONT][FONT=&amp]آن‌ گاه[/FONT][FONT=&amp] سفیانی [/FONT][FONT=&amp]بر[/FONT][FONT=&amp]حریف[/FONT][FONT=&amp] خود [/FONT][FONT=&amp]نیز[/FONT][FONT=&amp] غلبه[/FONT][FONT=&amp] می‌کند [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] مهدی [/FONT][FONT=&amp]بر[/FONT][FONT=&amp] حریف [/FONT][FONT=&amp]خود[/FONT][FONT=&amp] نیز[/FONT][FONT=&amp] غلبه[/FONT][FONT=&amp] می‌کند [/FONT][FONT=&amp]آن‌ گاه[/FONT][FONT=&amp] پیروزی [/FONT][FONT=&amp]با[/FONT][FONT=&amp] مهدی (ع) خواهد [/FONT][FONT=&amp]بود[/FONT][FONT=&amp] پس [/FONT][FONT=&amp]سفیانی [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]یاران[/FONT][FONT=&amp] او [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] می‌کشد [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]بر [/FONT][FONT=&amp]روی [/FONT][FONT=&amp]زمین [/FONT][FONT=&amp]دشمنی [/FONT][FONT=&amp]برای [/FONT][FONT=&amp]آل[/FONT][FONT=&amp] محمد [/FONT][FONT=&amp](ص) باقی[/FONT][FONT=&amp] نمی‌ماند). مهدی[/FONT][FONT=&amp] موعود[/FONT][FONT=&amp] منتظر[/FONT][FONT=&amp] باب[/FONT][FONT=&amp]30[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]133.[/FONT]
[FONT=&amp]روایت اول مشخص است که یمانی و سفیانی با هم مبارزه می‌کنند، هم چنین روایت دوم می‌فرماید سفیانی و مهدی علیه السلام با هم می‌جنگند و به صرا[/FONT][FONT=&amp]حت بیان شده [/FONT][FONT=&amp]مهدی بر حریف خود (سفیانی) غلبه می‌کند و پیروزی با اوست. بنابراین در روایت دوم منظور از مهدی همان یمانی موعود علیه السلام است، به اعتبار این که خروج سفیانی و نابودی وی یکی از علامات ظهور امام مهدی (ع) شمرده شده است که پس از این وقایع امام مهدی (ع) ظهور می‌کند و نه قبل یا هم‌ زمان با سفیانی در این حال اگر بر عکس آن گفته شود روایات را در تناقض صریح قرار دادیم.[/FONT]
[FONT=&amp]هم چنین در روایتی دیگر آمده است:[/FONT]
[FONT=&amp]امام [/FONT][FONT=&amp]علی[/FONT][FONT=&amp] علیه السلام: «[/FONT][FONT=&amp]مهدی[/FONT][FONT=&amp] دارای[/FONT][FONT=&amp] موی[/FONT][FONT=&amp] سر[/FONT][FONT=&amp] تا[/FONT][FONT=&amp] شده [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]در [/FONT][FONT=&amp]گونه[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp] اش [/FONT][FONT=&amp]خال[/FONT][FONT=&amp] یا [/FONT][FONT=&amp]نشانه [/FONT][FONT=&amp]است[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]مبدأ[/FONT][FONT=&amp] حرکت [/FONT][FONT=&amp]او[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] جانب[/FONT][FONT=&amp] مشرق[/FONT][FONT=&amp] می‌باشد [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] اگر[/FONT][FONT=&amp] این طور [/FONT][FONT=&amp]شد[/FONT][FONT=&amp] سفیانی[/FONT][FONT=&amp] خروج[/FONT][FONT=&amp] می‌کند[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]غیبت[/FONT][FONT=&amp] نعمانی [/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۶[/FONT][FONT=&amp]۱۳.
[/FONT] [FONT=&amp]در این‌جا حضرت علیه السلام فرمودند سفیانی بعد از ظهور مهدی علیه السلام خروج می‌کند در حالی که وی از علائم حتمی ‌ظهور امام محمد بن الحسن علیه السلام است، پس این مهدی هم همان یمانی و قائم است.[/FONT]
[FONT=&amp]در حدیثی دیگر آمده است:[/FONT]
[FONT=&amp]امام[/FONT][FONT=&amp] جعفر[/FONT][FONT=&amp]صادق[/FONT][FONT=&amp] علیه[/FONT][FONT=&amp] السلام [/FONT][FONT=&amp]فرمودند[/FONT][FONT=&amp]: «[/FONT][FONT=&amp]پس[/FONT][FONT=&amp] خدا[/FONT][FONT=&amp] برای[/FONT][FONT=&amp] سفيانی[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] اهل[/FONT][FONT=&amp] مشرق [/FONT][FONT=&amp]وزير[/FONT][FONT=&amp] مهدی [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] خارج [/FONT][FONT=&amp]می‌كند،[/FONT][FONT=&amp] سفیانی[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] به[/FONT][FONT=&amp] طرف[/FONT][FONT=&amp] شام [/FONT][FONT=&amp]فراری[/FONT][FONT=&amp] می‌دهد[/FONT][FONT=&amp]».[/FONT]
[FONT=&amp]در این روایت مشخص است که وزیر امام مهدی علیه السلام سفیانی را شکست می‌دهد که بر هیچ کس پوشیده نیست وزیر امام مهدی علیه السلام همان یمانی آل محمد علیهم السلام است.
[/FONT] [FONT=&amp]۲[/FONT][FONT=&amp]) شاب بنی‌هاشمی ‌همان خلیفه و فرستاه‌ی امام مهدی علیه السلام است:[/FONT]
[FONT=&amp] جابر [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] ابی[/FONT][FONT=&amp] جعفر[/FONT][FONT=&amp] علیه السلام [/FONT][FONT=&amp]روایت[/FONT][FONT=&amp] می‌کند [/FONT][FONT=&amp]که[/FONT][FONT=&amp] امام[/FONT][FONT=&amp] می‌فرماید: «يخرج شاب[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]بني [/FONT][FONT=&amp]هاشم [/FONT][FONT=&amp]ب[/FONT][FONT=&amp]کفه {[/FONT][FONT=&amp]اليمن[/FONT][FONT=&amp]ی}[/FONT][FONT=&amp] خال [/FONT][FONT=&amp]من[/FONT][FONT=&amp] خراسان[/FONT][FONT=&amp] برايات[/FONT][FONT=&amp] سود، [/FONT][FONT=&amp]بين [/FONT][FONT=&amp]يديه [/FONT][FONT=&amp]شعيب[/FONT][FONT=&amp] بن[/FONT][FONT=&amp] صالح،[/FONT][FONT=&amp] يقاتل [/FONT][FONT=&amp]أصحاب[/FONT][FONT=&amp] السفياني[/FONT][FONT=&amp] فيهزمه[/FONT][FONT=&amp]م».[/FONT]
[FONT=&amp]حديث [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]رسول [/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]صلی الله علیه و آله و سلم ايراد[/FONT][FONT=&amp] شده [/FONT][FONT=&amp]است [/FONT][FONT=&amp]كه [/FONT][FONT=&amp]فرمود: (يقتتل[/FONT][FONT=&amp] عند [/FONT][FONT=&amp]كنزكم [/FONT][FONT=&amp]ثلاثة[/FONT][FONT=&amp] كلهم[/FONT][FONT=&amp] ابن [/FONT][FONT=&amp]خليفة، [/FONT][FONT=&amp]ثم[/FONT][FONT=&amp] لا[/FONT][FONT=&amp]تصير[/FONT][FONT=&amp] الى[/FONT][FONT=&amp] واحد [/FONT][FONT=&amp]منهم [/FONT][FONT=&amp]ثم [/FONT][FONT=&amp]تطلع[/FONT][FONT=&amp] الرايات[/FONT][FONT=&amp] السود [/FONT][FONT=&amp]من [/FONT][FONT=&amp]قبل[/FONT][FONT=&amp] المشرق[/FONT][FONT=&amp] في قاتلونهم [/FONT][FONT=&amp]قتالاً[/FONT][FONT=&amp] لا[/FONT][FONT=&amp]يقاتله[/FONT][FONT=&amp] قوم،[/FONT][FONT=&amp]ثم [/FONT][FONT=&amp]ذكر [/FONT][FONT=&amp]شاباً [/FONT][FONT=&amp]فقال:[/FONT][FONT=&amp] إذا [/FONT][FONT=&amp]رأيتموه [/FONT][FONT=&amp]فبايعوه[/FONT][FONT=&amp] فإنه[/FONT][FONT=&amp] خليفة[/FONT][FONT=&amp]المهدي[/FONT][FONT=&amp]).[/FONT]
[FONT=&amp](سه [/FONT][FONT=&amp]تن[/FONT][FONT=&amp] در[/FONT][FONT=&amp] كنار [/FONT][FONT=&amp]گنجينه[/FONT][FONT=&amp] شما[/FONT][FONT=&amp] كه[/FONT][FONT=&amp] همگى[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp] شان[/FONT][FONT=&amp] خليفه [/FONT][FONT=&amp]زاده‏[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]اند[/FONT][FONT=&amp] با[/FONT][FONT=&amp] يک‌ديگر[/FONT][FONT=&amp] نبرد [/FONT][FONT=&amp]مى‏ كنند [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]سر[/FONT][FONT=&amp]انجام[/FONT][FONT=&amp] هم [/FONT][FONT=&amp]هيچ [/FONT][FONT=&amp]يک [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp]آن[/FONT][FONT=&amp] گنجينه [/FONT][FONT=&amp]بهره‏[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]اى [/FONT][FONT=&amp]نمى‏ برد[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]پس[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp]آن [/FONT][FONT=&amp]پرچم‌هاى [/FONT][FONT=&amp]سياهى [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp]سوى[/FONT][FONT=&amp] مشرق [/FONT][FONT=&amp]ظاهر[/FONT][FONT=&amp] مى‏[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]شوند [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] با [/FONT][FONT=&amp]شما[/FONT][FONT=&amp] نبرد[/FONT][FONT=&amp] مى‏ كنند[/FONT][FONT=&amp] به[/FONT][FONT=&amp] گونه[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]اى [/FONT][FONT=&amp]كه[/FONT][FONT=&amp] تا [/FONT][FONT=&amp]آن[/FONT][FONT=&amp] هنگام [/FONT][FONT=&amp]چنان [/FONT][FONT=&amp]نبردى[/FONT][FONT=&amp] اتفاق [/FONT][FONT=&amp]نيفتاده [/FONT][FONT=&amp]است[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]پس [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] آن [/FONT][FONT=&amp]جوانی [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] یاد[/FONT][FONT=&amp] کرد [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]آن‌ گاه [/FONT][FONT=&amp]فرمود:[/FONT][FONT=&amp] هر گاه [/FONT][FONT=&amp]او [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] ديديد [/FONT][FONT=&amp]با [/FONT][FONT=&amp]وى[/FONT][FONT=&amp] بيعت[/FONT][FONT=&amp] نمائيد [/FONT][FONT=&amp]كه [/FONT][FONT=&amp]او[/FONT][FONT=&amp] خليفه[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]ى[/FONT][FONT=&amp] مهدى [/FONT][FONT=&amp]است)[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]بشارة[/FONT][FONT=&amp]الإسلا[/FONT][FONT=&amp]م 30.[/FONT]
[FONT=&amp]در روایت اول حضرت علیه السلام از جوانی از بنی‌هاشم یاد می‌کنند که سپاه سفیانی را شکست می‌دهد، و در روایت دوم بیان می‌کنند که این جوان هاشمی‌خلیفه ی امام مهدی علیه السلام است. [/FONT] [FONT=&amp]پس: جوانی از بنی‌هاشم => خلیفه‌ی امام مهدی علیه السلام => شکست دادن سپاه سفیانی.[/FONT] [FONT=&amp]هم چنین روایت ذیل هم به همین نکته اشاره دارد.
[/FONT] [FONT=&amp]عن [/FONT][FONT=&amp]ثوبان[/FONT][FONT=&amp] قال[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]قال[/FONT][FONT=&amp] رسول[/FONT][FONT=&amp] الله[/FONT][FONT=&amp] صلى[/FONT][FONT=&amp] الله[/FONT][FONT=&amp] عليه[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] سلم[/FONT][FONT=&amp]: « [/FONT][FONT=&amp]يقتتل[/FONT][FONT=&amp] عند[/FONT][FONT=&amp] كنزكم[/FONT][FONT=&amp] ثلاثة[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] كلهم [/FONT][FONT=&amp]ابن[/FONT][FONT=&amp] خليفة[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] ثم[/FONT][FONT=&amp] لا[/FONT][FONT=&amp]يصير [/FONT][FONT=&amp]إلى [/FONT][FONT=&amp]واحد [/FONT][FONT=&amp]منهم[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] ثم[/FONT][FONT=&amp] تطلع[/FONT][FONT=&amp] الرايات [/FONT][FONT=&amp]السود[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]قبل[/FONT][FONT=&amp] المشرق[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] فيقتلونكم [/FONT][FONT=&amp]قتلاً[/FONT][FONT=&amp] لم[/FONT][FONT=&amp] يقتله[/FONT][FONT=&amp] قوم[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] ([/FONT][FONT=&amp]ثم [/FONT][FONT=&amp]يجيء [/FONT][FONT=&amp]خليفة [/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]المهدي[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]فإذا[/FONT][FONT=&amp] سمعتم [/FONT][FONT=&amp]به[/FONT][FONT=&amp] فأتوه [/FONT][FONT=&amp]فبايعوه[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]لو [/FONT][FONT=&amp]حب و اً[/FONT][FONT=&amp]على [/FONT][FONT=&amp]الثلج[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] فإنه[/FONT][FONT=&amp] خليفة [/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]المهدي[/FONT][FONT=&amp]».[/FONT]
[FONT=&amp]ثوبان [/FONT][FONT=&amp]گوید [/FONT][FONT=&amp]رسول [/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]صلی الله علیه و آله و سلم فرمود[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]« سه [/FONT][FONT=&amp]فرزند [/FONT][FONT=&amp]خلیفه[/FONT][FONT=&amp] کشته[/FONT][FONT=&amp] می‌شوند [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp]هیچ [/FONT][FONT=&amp]کدام[/FONT][FONT=&amp] به[/FONT][FONT=&amp] خلافت[/FONT][FONT=&amp] نمی‌رسند[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]سپس [/FONT][FONT=&amp]پرچم‌های[/FONT][FONT=&amp] سیاه [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp]طرف [/FONT][FONT=&amp]مشرق [/FONT][FONT=&amp]می‌آیند[/FONT][FONT=&amp].[/FONT][FONT=&amp] پس [/FONT][FONT=&amp]جنگ [/FONT][FONT=&amp]سختی [/FONT][FONT=&amp]خواهد [/FONT][FONT=&amp]بود[/FONT][FONT=&amp] که[/FONT][FONT=&amp] مانند [/FONT][FONT=&amp]آن [/FONT][FONT=&amp]نبوده [/FONT][FONT=&amp]است[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]سپس[/FONT][FONT=&amp] خلیفه[/FONT][FONT=&amp] ی[/FONT][FONT=&amp] خدا[/FONT][FONT=&amp] مهدی [/FONT][FONT=&amp]می‌آید، [/FONT][FONT=&amp]پس[/FONT][FONT=&amp] اگر[/FONT][FONT=&amp] امر [/FONT][FONT=&amp]او[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] شنيدید [/FONT][FONT=&amp]با [/FONT][FONT=&amp]او[/FONT][FONT=&amp] بیعت[/FONT][FONT=&amp] کنید[/FONT][FONT=&amp] حتی [/FONT][FONT=&amp]اگر [/FONT][FONT=&amp]سینه [/FONT][FONT=&amp]خیز [/FONT][FONT=&amp]بر [/FONT][FONT=&amp]روی[/FONT][FONT=&amp] یخ[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]ها [/FONT][FONT=&amp]باشد[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]زیرا[/FONT][FONT=&amp] که [/FONT][FONT=&amp]او[/FONT][FONT=&amp] خلیفه[/FONT][FONT=&amp] ى [/FONT][FONT=&amp]خدا [/FONT][FONT=&amp]مهدی [/FONT][FONT=&amp]است[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]العرف [/FONT][FONT=&amp]الوردي[/FONT][FONT=&amp] في[/FONT][FONT=&amp] اخبار[/FONT][FONT=&amp]المهدي [/FONT][FONT=&amp]ج[/FONT][FONT=&amp] ۱[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۶۴.
[/FONT] [FONT=&amp]عن [/FONT][FONT=&amp]النبي [/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]لی الله علیه و آله و سلم: « [/FONT][FONT=&amp]و سيخرج[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]هذا[/FONT][FONT=&amp]-[/FONT][FONT=&amp]أي [/FONT][FONT=&amp]علي علیه السلام- فتى[/FONT][FONT=&amp] يملأ [/FONT][FONT=&amp]الأرض [/FONT][FONT=&amp]قسطاً[/FONT][FONT=&amp] وعدلاً [/FONT][FONT=&amp]فإذا [/FONT][FONT=&amp]رأيتم [/FONT][FONT=&amp]ذلك [/FONT][FONT=&amp]فعليكم [/FONT][FONT=&amp]بالفتى [/FONT][FONT=&amp]اليمني[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]فإنه [/FONT][FONT=&amp]يُقبل[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]المشرق،[/FONT][FONT=&amp] و هو [/FONT][FONT=&amp]صاحب [/FONT][FONT=&amp]راية [/FONT][FONT=&amp]المهدي[/FONT][FONT=&amp].[/FONT][FONT=&amp]» المهدي[/FONT][FONT=&amp] المنتظر [/FONT][FONT=&amp]الموعود[/FONT][FONT=&amp]/ [/FONT][FONT=&amp]ب ۴، ص ۱ ۰۷.
[/FONT] [FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp]رسول[/FONT][FONT=&amp] خدا[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]: « ... [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]این[/FONT][FONT=&amp]-[/FONT][FONT=&amp]امام [/FONT][FONT=&amp]علی[/FONT][FONT=&amp] علیه السلام[/FONT][FONT=&amp] -[/FONT][FONT=&amp]جوانی [/FONT][FONT=&amp]خارج[/FONT][FONT=&amp] می‌شود[/FONT][FONT=&amp] که [/FONT][FONT=&amp]زمین [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] پر [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]عدل [/FONT][FONT=&amp]داد [/FONT][FONT=&amp]می‌کند [/FONT][FONT=&amp]پس [/FONT][FONT=&amp]اگر [/FONT][FONT=&amp]آن[/FONT][FONT=&amp] جوان [/FONT][FONT=&amp]یمنی [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] دیدید [/FONT][FONT=&amp]به [/FONT][FONT=&amp]سوی[/FONT][FONT=&amp] او[/FONT][FONT=&amp] بروید [/FONT][FONT=&amp]پس [/FONT][FONT=&amp]آن [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]مشرق[/FONT][FONT=&amp] می‌آید [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]او [/FONT][FONT=&amp]صاحب [/FONT][FONT=&amp]پرچم [/FONT][FONT=&amp]امام[/FONT][FONT=&amp] مهدی[/FONT][FONT=&amp] عج[/FONT][FONT=&amp] می‌باشد[/FONT][FONT=&amp]».
[/FONT] [FONT=&amp]در این روایت این جوان همان جوان یمنی است و در واقع اوست که صاحب پرچم امام مهدی علیه السلام و زمینه ساز ظهور حضرت علیه السلام است. [/FONT] [FONT=&amp]از روایات فوق مشخص می‌شود که منظور از جوان بنی‌هاشمی ‌تنها فردی سید مورد نظر اهل بیت علیه السلام نبوده است بلکه آن فرد فرستاده‌ی امام مهدی علیه السلام می[/FONT][FONT=&amp]‎[/FONT][FONT=&amp]باشد. چرا که در روایات با کُد واژه‎‎ی خلیفة الله المهدی، خلیفة المهدی و صاحب رایة المهدی معرفی شده[/FONT][FONT=&amp]‎[/FONT][FONT=&amp] است.
[/FONT] [FONT=&amp]۳) مردی از اهل بیت علیهم السلام در مشرق[/FONT][FONT=&amp]:
[/FONT]
[FONT=&amp]عن[/FONT][FONT=&amp] أمير[/FONT][FONT=&amp]المؤمنين[/FONT][FONT=&amp] علیه السلام: «و [/FONT][FONT=&amp]يخرج [/FONT][FONT=&amp]قبله[/FONT][FONT=&amp] – [/FONT][FONT=&amp]أي[/FONT][FONT=&amp] الإمام [/FONT][FONT=&amp]المهدي[/FONT][FONT=&amp] – [/FONT][FONT=&amp]رجل [/FONT][FONT=&amp]من[/FONT][FONT=&amp] أهل[/FONT][FONT=&amp]بيته،[/FONT][FONT=&amp] بِالمشرق[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp]يحمل [/FONT][FONT=&amp]السيف [/FONT][FONT=&amp]على[/FONT][FONT=&amp] عاتقه[/FONT][FONT=&amp] ثمانية [/FONT][FONT=&amp]أشهر[/FONT][FONT=&amp].»[/FONT]
[FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]حضرت [/FONT][FONT=&amp]على[/FONT][FONT=&amp] عليه[/FONT][FONT=&amp] السلام [/FONT][FONT=&amp]فرمود[/FONT][FONT=&amp]: «[/FONT][FONT=&amp]مردى [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]اهل[/FONT][FONT=&amp] بيت [/FONT][FONT=&amp]آن [/FONT][FONT=&amp]حضرت [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]اهل[/FONT][FONT=&amp] شرق[/FONT][FONT=&amp] خروج[/FONT][FONT=&amp] كرده[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]مدت[/FONT][FONT=&amp] هشت[/FONT][FONT=&amp] ماه[/FONT][FONT=&amp] شمشير [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] بر[/FONT][FONT=&amp] دوش [/FONT][FONT=&amp]خود [/FONT][FONT=&amp]حمل[/FONT][FONT=&amp] مى[/FONT][FONT=&amp] كن[/FONT][FONT=&amp]د.»[/FONT] [FONT=&amp]الملاحم [/FONT][FONT=&amp]ابن [/FONT][FONT=&amp]طاووس[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp] ۶۶[/FONT][FONT=&amp]باب[/FONT][FONT=&amp]۱۳۳[/FONT][FONT=&amp] . [/FONT][FONT=&amp]الفتن [/FONT][FONT=&amp]ابن [/FONT][FONT=&amp]حماد [/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۹۶[/FONT][FONT=&amp] . [/FONT][FONT=&amp]عقد [/FONT][FONT=&amp]الدرر[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۱ ۲۹[/FONT][FONT=&amp] . [/FONT][FONT=&amp]جمع[/FONT][FONT=&amp] الجوامع[/FONT][FONT=&amp] ج[/FONT][FONT=&amp]۲[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۱[/FONT][FONT=&amp]۰۳[/FONT][FONT=&amp] . [/FONT][FONT=&amp]برهان[/FONT][FONT=&amp] المتقي [/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۱[/FONT][FONT=&amp]۰۳[/FONT][FONT=&amp] . [/FONT][FONT=&amp]كنز [/FONT][FONT=&amp]العمال[/FONT][FONT=&amp] ج[/FONT][FONT=&amp] ۱۴[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۵۸۹[/FONT] .
[FONT=&amp]قال[/FONT][FONT=&amp] الامام[/FONT][FONT=&amp] الصادق[/FONT][FONT=&amp] علیه السلام: « ... [/FONT][FONT=&amp]فيخرج [/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]على [/FONT][FONT=&amp]السفياني[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]أهل[/FONT][FONT=&amp] المشرق [/FONT][FONT=&amp]وزير [/FONT][FONT=&amp]المهدي[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] فيهزم [/FONT][FONT=&amp]السفياني[/FONT][FONT=&amp] الى [/FONT][FONT=&amp]الشام[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]شرح [/FONT][FONT=&amp]إحقاق[/FONT][FONT=&amp] الحق [/FONT][FONT=&amp]ج[/FONT][FONT=&amp] ۲۹[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۶[/FONT][FONT=&amp]۲[/FONT][FONT=&amp]۰[/FONT] [FONT=&amp].
امام[/FONT][FONT=&amp] جعفر[/FONT][FONT=&amp] صادق[/FONT][FONT=&amp] علیه [/FONT][FONT=&amp]السلام[/FONT][FONT=&amp] فرمودند[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]«پس[/FONT][FONT=&amp] خدا [/FONT][FONT=&amp]برای[/FONT][FONT=&amp] سفيانی [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]اهل[/FONT][FONT=&amp] مشرق[/FONT][FONT=&amp] وزير [/FONT][FONT=&amp]مهدی [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] خارج[/FONT][FONT=&amp] می‌كند، [/FONT][FONT=&amp]پس[/FONT][FONT=&amp] سفیانی [/FONT][FONT=&amp]را [/FONT][FONT=&amp]به[/FONT][FONT=&amp] طرف[/FONT][FONT=&amp] شام [/FONT][FONT=&amp]فراری [/FONT][FONT=&amp]می‌دهد[/FONT][FONT=&amp].»[/FONT]
[FONT=&amp]در روایت اول حضرت امیرالمومنین علیه السلام درباره‎ی مردی از اهل بیت علیه السلام سخن می‌گویند که از مشرق خروج می‌کند و در روایت دوم این فرد را وزیر امام مهدی علیه السلام معرفی می‌کنند همان شخصیتی که سفیانی را شکست می‌دهد و در واقع همان یمانی موعود علیه السلام فرستاده‎ی امام محمد بن الحسن علیه السلام.[/FONT]
[FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp]عن[/FONT][FONT=&amp] أبي [/FONT][FONT=&amp]قبيل [/FONT][FONT=&amp]عن[/FONT][FONT=&amp] عبداللّه [/FONT][FONT=&amp]بن[/FONT][FONT=&amp] عمر[/FONT][FONT=&amp] قال[/FONT][FONT=&amp]: « [/FONT][FONT=&amp]يخرج [/FONT][FONT=&amp]رجل[/FONT][FONT=&amp] من[/FONT][FONT=&amp] ولد [/FONT][FONT=&amp]الحسين[/FONT][FONT=&amp] من[/FONT][FONT=&amp] قبل [/FONT][FONT=&amp]المشرق [/FONT][FONT=&amp]لو [/FONT][FONT=&amp]استقبلته[/FONT][FONT=&amp] الجبال [/FONT][FONT=&amp]لهدمها[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] اتخذ [/FONT][FONT=&amp]فيها[/FONT][FONT=&amp] طرقاً[/FONT][FONT=&amp].»
[/FONT] [FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]ابی [/FONT][FONT=&amp]قبیل[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] عبد[/FONT][FONT=&amp]الله[/FONT][FONT=&amp] بن[/FONT][FONT=&amp] عمر[/FONT][FONT=&amp] گوید[/FONT][FONT=&amp]: «[/FONT][FONT=&amp]مردی[/FONT][FONT=&amp] از [/FONT][FONT=&amp]فرزندان[/FONT][FONT=&amp] حسین علیه السلام از[/FONT][FONT=&amp]جهت[/FONT][FONT=&amp] مشرق[/FONT][FONT=&amp] خروج [/FONT][FONT=&amp]می‌کند[/FONT][FONT=&amp] اگر[/FONT][FONT=&amp] کوه[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]ها [/FONT][FONT=&amp]در[/FONT][FONT=&amp] جلوی [/FONT][FONT=&amp]او [/FONT][FONT=&amp]باشند [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها[/FONT][FONT=&amp] را [/FONT][FONT=&amp]ویران[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها [/FONT][FONT=&amp]راه[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]ها[/FONT][FONT=&amp] پیش[/FONT][FONT=&amp] گیرد[/FONT][FONT=&amp].»[/FONT] [FONT=&amp]قال[/FONT][FONT=&amp] الكنجي [/FONT][FONT=&amp]الشافعي [/FONT][FONT=&amp]في[/FONT][FONT=&amp] البيان[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۵[/FONT][FONT=&amp]۱۳[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]رواه [/FONT][FONT=&amp]الطبراني [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]أبو [/FONT][FONT=&amp]نعيم[/FONT][FONT=&amp].[/FONT][FONT=&amp] الإمام [/FONT][FONT=&amp]المهدي[/FONT][FONT=&amp] المنتظر،[/FONT][FONT=&amp] ج[/FONT][FONT=&amp] ۱[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۴۳[/FONT] [FONT=&amp].
در این روایت بیان می[/FONT][FONT=&amp]‎[/FONT][FONT=&amp]شود که آن شخصی که از مشرق خروج می‌کند از فرزندان امام حسین علیه السلام است و در واقع از اهل بیت علیهم السلام است.[/FONT] [FONT=&amp]
از[/FONT][FONT=&amp]رسول[/FONT][FONT=&amp]خدا[/FONT][FONT=&amp]صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند[/FONT][FONT=&amp]: « ... [/FONT][FONT=&amp]تا [/FONT][FONT=&amp]آن [/FONT][FONT=&amp]که [/FONT][FONT=&amp]پرچم‌های[/FONT][FONT=&amp] سیاه [/FONT][FONT=&amp]در[/FONT][FONT=&amp] مشرق [/FONT][FONT=&amp]سر[/FONT][FONT=&amp]بلند [/FONT][FONT=&amp]کنند[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]حق [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] طلبند [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] بدیشان [/FONT][FONT=&amp]ندهند، [/FONT][FONT=&amp]در [/FONT][FONT=&amp]برهه[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]ای [/FONT][FONT=&amp]دیگر [/FONT][FONT=&amp]حق[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] طلب [/FONT][FONT=&amp]کنند [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] بدیشان[/FONT][FONT=&amp] ندهند، [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] باز [/FONT][FONT=&amp]نیز [/FONT][FONT=&amp]چنین [/FONT][FONT=&amp]شود، [/FONT][FONT=&amp]پس [/FONT][FONT=&amp]آن‌گاه [/FONT][FONT=&amp]نبرد [/FONT][FONT=&amp]کنند[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] پیروز [/FONT][FONT=&amp]شوند[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]سپس [/FONT][FONT=&amp]فرمود[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]هر [/FONT][FONT=&amp]که[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] شما[/FONT][FONT=&amp] یا [/FONT][FONT=&amp]فرزندان[/FONT][FONT=&amp]تان[/FONT][FONT=&amp] چنین [/FONT][FONT=&amp]روزی[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] درک [/FONT][FONT=&amp]کرد [/FONT][FONT=&amp]نزد [/FONT][FONT=&amp]امامی‌ که [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] خاندانم[/FONT][FONT=&amp] می‌باشد [/FONT][FONT=&amp]حاضر[/FONT][FONT=&amp]شود[/FONT][FONT=&amp]- [/FONT][FONT=&amp]اگر[/FONT][FONT=&amp]چه[/FONT][FONT=&amp] بر [/FONT][FONT=&amp]برف[/FONT][FONT=&amp] گام [/FONT][FONT=&amp]نهد،[/FONT][FONT=&amp] زیرا[/FONT][FONT=&amp] این [/FONT][FONT=&amp]پرچم‌های[/FONT][FONT=&amp] هدایتند [/FONT][FONT=&amp]که [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها[/FONT][FONT=&amp] را [/FONT][FONT=&amp]به[/FONT][FONT=&amp] مردی[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] خاندانم [/FONT][FONT=&amp]تقدیم [/FONT][FONT=&amp]کنند،[/FONT][FONT=&amp] نام [/FONT][FONT=&amp]او [/FONT][FONT=&amp]همانند[/FONT][FONT=&amp] اسم[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]است [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp]اسم [/FONT][FONT=&amp]پدرش[/FONT][FONT=&amp] همانند [/FONT][FONT=&amp]پدر [/FONT][FONT=&amp]من [/FONT][FONT=&amp]است[/FONT][FONT=&amp] پس [/FONT][FONT=&amp]زمین [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] حاکم [/FONT][FONT=&amp]می‌شود [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]آن [/FONT][FONT=&amp]را [/FONT][FONT=&amp]پر [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]عدل[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] داد [/FONT][FONT=&amp]می‌کند [/FONT][FONT=&amp]بعد [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]آن‌ که[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] ظلم [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] ستم [/FONT][FONT=&amp]پر[/FONT][FONT=&amp] شود[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]معجم [/FONT][FONT=&amp]احادیث [/FONT][FONT=&amp]امام [/FONT][FONT=&amp]مهدی[/FONT][FONT=&amp] علیه السلام [/FONT][FONT=&amp]ج[/FONT][FONT=&amp]۱[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]238.
[/FONT] [FONT=&amp]در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما را به پیوستن به امامی‌سفارش می‌کنند که از خاندان ایشان علیه السلام است و در واقع زمینه سازی ظهور و حکومت حضرت علیه السلام را بر عهده دارد و در نهایت اوست که پرچم را به ایشان علیه السلام تحویل می‌دهد.[/FONT]
[FONT=&amp]رسول[/FONT][FONT=&amp] خدا[/FONT][FONT=&amp] صلی علیه و آله و سلم: «مردی[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp]مشرق [/FONT][FONT=&amp]خروج [/FONT][FONT=&amp]می‌کند [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]به [/FONT][FONT=&amp]مهدی [/FONT][FONT=&amp]عطاء[/FONT][FONT=&amp] می‌کند[/FONT][FONT=&amp] یعنی [/FONT][FONT=&amp]حکومتش [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp].» [/FONT][FONT=&amp]بحار الانوار[/FONT][FONT=&amp]ج[/FONT][FONT=&amp]۵[/FONT][FONT=&amp]۱ [/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۸۷.[/FONT] [FONT=&amp]
عن[/FONT][FONT=&amp] أبي [/FONT][FONT=&amp]بصير[/FONT][FONT=&amp] عن [/FONT][FONT=&amp]أبي [/FONT][FONT=&amp]عبد[/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]عليه[/FONT][FONT=&amp] السلام[/FONT][FONT=&amp] قال:[/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]أجل[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] أكرم[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] أعظم [/FONT][FONT=&amp]من[/FONT][FONT=&amp] أن[/FONT][FONT=&amp] يترك [/FONT][FONT=&amp]الأرض [/FONT][FONT=&amp]بلا[/FONT][FONT=&amp] إمام[/FONT][FONT=&amp] عادل[/FONT][FONT=&amp] قال[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]قلت[/FONT][FONT=&amp]له[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]جعلت[/FONT][FONT=&amp] فداك[/FONT][FONT=&amp] فاخبرني[/FONT][FONT=&amp] بما [/FONT][FONT=&amp]أستريح [/FONT][FONT=&amp]إليه [/FONT][FONT=&amp]قال[/FONT][FONT=&amp]: « [/FONT][FONT=&amp]يا [/FONT][FONT=&amp]أبا [/FONT][FONT=&amp]محمد[/FONT][FONT=&amp] ليس[/FONT][FONT=&amp] ترى [/FONT][FONT=&amp]امة [/FONT][FONT=&amp]محمد [/FONT][FONT=&amp]فرجاً[/FONT][FONT=&amp] أبداً [/FONT][FONT=&amp]مادام[/FONT][FONT=&amp] لولد [/FONT][FONT=&amp]بني [/FONT][FONT=&amp]فلان[/FONT][FONT=&amp] ملك[/FONT][FONT=&amp] حتى [/FONT][FONT=&amp]ينقرض [/FONT][FONT=&amp]ملكهم[/FONT][FONT=&amp] فإذا [/FONT][FONT=&amp]انقرض [/FONT][FONT=&amp]ملكهم [/FONT][FONT=&amp]أتاح [/FONT][FONT=&amp]الله[/FONT][FONT=&amp] لأمة [/FONT][FONT=&amp]محمد [/FONT][FONT=&amp]برجل [/FONT][FONT=&amp]منا [/FONT][FONT=&amp]أهل[/FONT][FONT=&amp] البيت [/FONT][FONT=&amp]يسير [/FONT][FONT=&amp]بالتقى [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] يعمل [/FONT][FONT=&amp]بالهدى[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] لا [/FONT][FONT=&amp]يأخذ [/FONT][FONT=&amp]في[/FONT][FONT=&amp] حكمه[/FONT][FONT=&amp] الرشا[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]إني [/FONT][FONT=&amp]لأعرفه [/FONT][FONT=&amp]باسمه [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]اسم[/FONT][FONT=&amp] أبيه[/FONT][FONT=&amp] ثم[/FONT][FONT=&amp] يأتينا[/FONT][FONT=&amp] الغليظ[/FONT][FONT=&amp] القصرة [/FONT][FONT=&amp]ذو [/FONT][FONT=&amp]الخال [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp]الشامتين[/FONT][FONT=&amp] القائد [/FONT][FONT=&amp]العادل[/FONT][FONT=&amp] الحافظ [/FONT][FONT=&amp]لما [/FONT][FONT=&amp]استودع [/FONT][FONT=&amp]يملأها [/FONT][FONT=&amp]عدلاً[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]قسطاً[/FONT][FONT=&amp] كما [/FONT][FONT=&amp]ملأها [/FONT][FONT=&amp]الفجار [/FONT][FONT=&amp]جوراً [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] ظلماً[/FONT][FONT=&amp].»[/FONT]
[FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp]ابو[/FONT][FONT=&amp]بصير [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]امام [/FONT][FONT=&amp]صادق علیه السلام روايت[/FONT][FONT=&amp] كرده [/FONT][FONT=&amp]كه[/FONT][FONT=&amp] فرمود[/FONT][FONT=&amp]: «[/FONT][FONT=&amp]خداوند [/FONT][FONT=&amp]بزرگ‌تر [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] مكرم[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]تر [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]اعظم[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp]آن [/FONT][FONT=&amp]است [/FONT][FONT=&amp]كه [/FONT][FONT=&amp]زمين[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] بدون [/FONT][FONT=&amp]امام[/FONT][FONT=&amp] عادل[/FONT][FONT=&amp] بگذارد،[/FONT][FONT=&amp] ابو[/FONT][FONT=&amp]بصير[/FONT][FONT=&amp]گفت: قربانت [/FONT][FONT=&amp]گردم![/FONT][FONT=&amp] چيزى [/FONT][FONT=&amp]به[/FONT][FONT=&amp] ما[/FONT][FONT=&amp]اطلاع [/FONT][FONT=&amp]دهيد [/FONT][FONT=&amp]كه[/FONT][FONT=&amp] موجب [/FONT][FONT=&amp]آرامش[/FONT][FONT=&amp] خاطر [/FONT][FONT=&amp]ما [/FONT][FONT=&amp]باشد،[/FONT][FONT=&amp] فرمود: [/FONT][FONT=&amp]اى [/FONT][FONT=&amp]ابو [/FONT][FONT=&amp]محمد![/FONT][FONT=&amp] مادام[/FONT][FONT=&amp] كه[/FONT][FONT=&amp] بنى [/FONT][FONT=&amp]عباس [/FONT][FONT=&amp]بر[/FONT][FONT=&amp] تخت[/FONT][FONT=&amp] سلطنت[/FONT][FONT=&amp] تكيه [/FONT][FONT=&amp]زده[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]‏اند، [/FONT][FONT=&amp]امت[/FONT][FONT=&amp] محمد [/FONT][FONT=&amp]صلّى[/FONT][FONT=&amp] اللَّه[/FONT][FONT=&amp] عليه [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp]آله [/FONT][FONT=&amp]فرج [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]راحتى[/FONT][FONT=&amp] ندارند[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]وقتى [/FONT][FONT=&amp]كه[/FONT][FONT=&amp] دولت [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها[/FONT][FONT=&amp] منقرض[/FONT][FONT=&amp] گرديد،[/FONT][FONT=&amp] خداوند[/FONT][FONT=&amp] مردى [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] كه[/FONT][FONT=&amp] از [/FONT][FONT=&amp]اهل [/FONT][FONT=&amp]بيتم [/FONT][FONT=&amp]است[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] براى[/FONT][FONT=&amp] امت [/FONT][FONT=&amp]محمد [/FONT][FONT=&amp]صلّى[/FONT][FONT=&amp] اللَّه[/FONT][FONT=&amp] عليه[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp]آله [/FONT][FONT=&amp]نگاه[/FONT][FONT=&amp] داشته [/FONT][FONT=&amp]ظاهر[/FONT][FONT=&amp] گرداند [/FONT][FONT=&amp]تا [/FONT][FONT=&amp]دستور[/FONT][FONT=&amp]ت قوى[/FONT][FONT=&amp] دهد [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp]به [/FONT][FONT=&amp]هدايت[/FONT][FONT=&amp] رفتار [/FONT][FONT=&amp]كند[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] در[/FONT][FONT=&amp] صدور [/FONT][FONT=&amp]حكمش [/FONT][FONT=&amp]رشوه[/FONT][FONT=&amp] نگيرد[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]بخدا [/FONT][FONT=&amp]قسم[/FONT][FONT=&amp] من[/FONT][FONT=&amp] او[/FONT][FONT=&amp] را [/FONT][FONT=&amp]به [/FONT][FONT=&amp]اسم[/FONT][FONT=&amp] خود[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] پدرش [/FONT][FONT=&amp]می‌شناسم[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]سپس [/FONT][FONT=&amp]مردى [/FONT][FONT=&amp]كه [/FONT][FONT=&amp]گردنى [/FONT][FONT=&amp]قوى[/FONT][FONT=&amp] دارد[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] داراى [/FONT][FONT=&amp]دو [/FONT][FONT=&amp]خال[/FONT][FONT=&amp] سياه [/FONT][FONT=&amp]است[/FONT][FONT=&amp] بسوى[/FONT][FONT=&amp] ما [/FONT][FONT=&amp]خواهد[/FONT][FONT=&amp] آمد [/FONT][FONT=&amp]او[/FONT][FONT=&amp] قائم [/FONT][FONT=&amp]عادل [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]حافظ [/FONT][FONT=&amp]امانت [/FONT][FONT=&amp]الهى[/FONT][FONT=&amp] است، [/FONT][FONT=&amp]او [/FONT][FONT=&amp]زمين [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] پر [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]عدل [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] داد [/FONT][FONT=&amp]مى[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]كند [/FONT][FONT=&amp]چنان[/FONT][FONT=&amp]كه[/FONT][FONT=&amp] فاجران[/FONT][FONT=&amp] آن[/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] پر [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] ظلم [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] ستم [/FONT][FONT=&amp]كرده[/FONT][FONT=&amp] باشند[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]بحار[/FONT][FONT=&amp]الأنوار[/FONT][FONT=&amp]ج[/FONT][FONT=&amp]۲۵[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۲۶۹.[/FONT]
[FONT=&amp]امام صادق علیه السلام در این قسمت به بیان شخصیت فردی از اهل بیت علیهم السلام می[/FONT][FONT=&amp]‎[/FONT][FONT=&amp]پردازند که قبل از ظهور امام محمد بن الحسن علیه السلام می[/FONT][FONT=&amp]‎[/FONT][FONT=&amp]آید.

ادامه دارد ... .
[/FONT]
 
پاسخ : پرچم خراسانی بین حقیقت و تفسیر به رأی

[FONT=&amp]3) [/FONT][FONT=&amp]مردی از اهل بیت علیهم السلام از مشرق با رایات سود مردم را به امام محمد بن الحسن علیه السلام دعوت و رهبری می‎نماید:[/FONT]
[FONT=&amp]عن[/FONT][FONT=&amp] أمير[/FONT][FONT=&amp]المؤمنين [/FONT][FONT=&amp]علیه السلام: «[/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp]يخرج [/FONT][FONT=&amp]قبله[/FONT][FONT=&amp] – [/FONT][FONT=&amp]أي[/FONT][FONT=&amp] الإمام[/FONT][FONT=&amp] المهدي[/FONT][FONT=&amp] – [/FONT][FONT=&amp]رجل[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]أهل[/FONT][FONT=&amp]بيته، [/FONT][FONT=&amp]بِالمشرق[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp]يحمل[/FONT][FONT=&amp] السيف [/FONT][FONT=&amp]على [/FONT][FONT=&amp]عاتقه[/FONT][FONT=&amp] ثمانية [/FONT][FONT=&amp]أشهر[/FONT][FONT=&amp]».
[/FONT] [FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp]حضرت[/FONT][FONT=&amp] على [/FONT][FONT=&amp]عليه [/FONT][FONT=&amp]السلام[/FONT][FONT=&amp] فرمود[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]مردى[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] اهل[/FONT][FONT=&amp] بيت[/FONT][FONT=&amp] آن[/FONT][FONT=&amp] حضرت[/FONT][FONT=&amp] از [/FONT][FONT=&amp]شرق[/FONT][FONT=&amp] خروج [/FONT][FONT=&amp]كرده [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]مدت[/FONT][FONT=&amp] هشت[/FONT][FONT=&amp] ماه [/FONT][FONT=&amp]شمشير [/FONT][FONT=&amp]را [/FONT][FONT=&amp]بر[/FONT][FONT=&amp] دوش [/FONT][FONT=&amp]خود[/FONT][FONT=&amp]حمل[/FONT][FONT=&amp] مى[/FONT][FONT=&amp] كند[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]الملاحم[/FONT][FONT=&amp] ابن[/FONT][FONT=&amp] طاووس [/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۶۶[/FONT][FONT=&amp] باب[/FONT][FONT=&amp]۱۳۳[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]الفتن[/FONT][FONT=&amp] ابن[/FONT][FONT=&amp] حماد[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۹۶[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]عقد [/FONT][FONT=&amp]الدرر [/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۱ ۲۹[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]جمع [/FONT][FONT=&amp]الجوامع[/FONT][FONT=&amp] ج[/FONT][FONT=&amp]۲[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۱[/FONT][FONT=&amp]۰۳[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]برهان[/FONT][FONT=&amp] المتقي[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۱[/FONT][FONT=&amp]۰۳[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]كنز[/FONT][FONT=&amp] العمال[/FONT][FONT=&amp] ج[/FONT][FONT=&amp] ۱۴[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۵۸۹.[/FONT]
[FONT=&amp]قال[/FONT][FONT=&amp] الامام[/FONT][FONT=&amp] الصادق [/FONT][FONT=&amp]ع[/FONT][FONT=&amp]لیه السلام: «[/FONT][FONT=&amp]فيخرج[/FONT][FONT=&amp] الله [/FONT][FONT=&amp]على[/FONT][FONT=&amp] السفياني [/FONT][FONT=&amp]من [/FONT][FONT=&amp]أهل[/FONT][FONT=&amp] المشرق[/FONT][FONT=&amp] وزير[/FONT][FONT=&amp]المهدي،[/FONT][FONT=&amp] فيهزم [/FONT][FONT=&amp]السفياني[/FONT][FONT=&amp] الى [/FONT][FONT=&amp]الشام[/FONT][FONT=&amp]».[/FONT] [FONT=&amp]شرح [/FONT][FONT=&amp]إحقاق [/FONT][FONT=&amp]الحق[/FONT][FONT=&amp] ج[/FONT][FONT=&amp] ۲۹[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۶[/FONT][FONT=&amp]۲[/FONT][FONT=&amp]۰[/FONT]
[FONT=&amp]امام[/FONT][FONT=&amp] جعفر [/FONT][FONT=&amp]صادق [/FONT][FONT=&amp]علیه [/FONT][FONT=&amp]السلام [/FONT][FONT=&amp]فرمودند:[/FONT][FONT=&amp]« پس [/FONT][FONT=&amp]خدا[/FONT][FONT=&amp] برای[/FONT][FONT=&amp] سفيانی [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]اهل[/FONT][FONT=&amp] مشرق[/FONT][FONT=&amp] وزير[/FONT][FONT=&amp] مهدی [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] خارج [/FONT][FONT=&amp]می‌كند،[/FONT][FONT=&amp] پس[/FONT][FONT=&amp] سفیانی[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] به[/FONT][FONT=&amp] طرف [/FONT][FONT=&amp]شام[/FONT][FONT=&amp] فراری[/FONT][FONT=&amp] می‌دهد[/FONT][FONT=&amp]».[/FONT]
[FONT=&amp]در روایت اول حضرت امیرالمومنین علیه السلام از مردی از اهل بیت علیهم السلام یاد می‌کند که از مشرق می‎آید و در روایت دوم امام صادق علیه السلام می‌فرمایند کسی که از مشرق می‎آید وزیر امام مهدی علیه السلام است و بنابر گفته‎های فوق همان است که سفیانی را شکست می‌دهد.[/FONT]
[FONT=&amp]حديث[/FONT][FONT=&amp] از [/FONT][FONT=&amp]رسول[/FONT][FONT=&amp] الله[/FONT][FONT=&amp] صلی الله علیه و آله و سلم ايراد[/FONT][FONT=&amp] شده[/FONT][FONT=&amp] است[/FONT][FONT=&amp] كه[/FONT][FONT=&amp] فرمو[/FONT][FONT=&amp]دند: «[/FONT][FONT=&amp]يقتل[/FONT][FONT=&amp] عند[/FONT][FONT=&amp] كنزكم[/FONT][FONT=&amp] ثلاثة [/FONT][FONT=&amp]كلهم [/FONT][FONT=&amp]ابن[/FONT][FONT=&amp] خليفة، [/FONT][FONT=&amp]ثم [/FONT][FONT=&amp]لا[/FONT][FONT=&amp]تصير[/FONT][FONT=&amp] الى [/FONT][FONT=&amp]واحد [/FONT][FONT=&amp]منهم[/FONT][FONT=&amp] ثم[/FONT][FONT=&amp] تطلع [/FONT][FONT=&amp]الرايات[/FONT][FONT=&amp] السود[/FONT][FONT=&amp] من[/FONT][FONT=&amp] قبل [/FONT][FONT=&amp]المشرق[/FONT][FONT=&amp] فيقاتلونهم[/FONT][FONT=&amp] قتالاً [/FONT][FONT=&amp]لا[/FONT][FONT=&amp]يقاتله[/FONT][FONT=&amp] قوم،[/FONT][FONT=&amp] ثم [/FONT][FONT=&amp]ذكر[/FONT][FONT=&amp] شاباً [/FONT][FONT=&amp]فقال[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]إذا[/FONT][FONT=&amp] رأيتموه [/FONT][FONT=&amp]فبايعوه [/FONT][FONT=&amp]فإنه[/FONT][FONT=&amp] خليفة [/FONT][FONT=&amp]المهدي[/FONT][FONT=&amp]».[/FONT] [FONT=&amp]
«سه [/FONT][FONT=&amp]تن [/FONT][FONT=&amp]در [/FONT][FONT=&amp]كنار [/FONT][FONT=&amp]گنجينه[/FONT][FONT=&amp] شما[/FONT][FONT=&amp] كه [/FONT][FONT=&amp]همگى [/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]شان[/FONT][FONT=&amp] خليفه[/FONT][FONT=&amp]‏ زاده ‏[/FONT][FONT=&amp]اند[/FONT][FONT=&amp] با [/FONT][FONT=&amp]يک‌ديگر [/FONT][FONT=&amp]نبرد[/FONT][FONT=&amp] مى‏ كنند [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] سر[/FONT][FONT=&amp]انجام [/FONT][FONT=&amp]هم[/FONT][FONT=&amp] هيچ[/FONT][FONT=&amp] يک [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]آن [/FONT][FONT=&amp]گنجينه [/FONT][FONT=&amp]بهره ‏[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]اى[/FONT][FONT=&amp] نمى ‏برد[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]پس [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]آن[/FONT][FONT=&amp] پرچم‌هاى[/FONT][FONT=&amp] سياهى[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] سوى [/FONT][FONT=&amp]مشرق[/FONT][FONT=&amp] ظاهر[/FONT][FONT=&amp] مى‌شوند [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]با [/FONT][FONT=&amp]شما[/FONT][FONT=&amp] نبرد [/FONT][FONT=&amp]مى‏ كنند[/FONT][FONT=&amp] به [/FONT][FONT=&amp]گونه‌اى[/FONT][FONT=&amp] كه [/FONT][FONT=&amp]تا[/FONT][FONT=&amp] آن[/FONT][FONT=&amp] هنگام [/FONT][FONT=&amp]چنان[/FONT][FONT=&amp] نبردى[/FONT][FONT=&amp] اتفاق[/FONT][FONT=&amp] نيفتاده[/FONT][FONT=&amp] است[/FONT][FONT=&amp].[/FONT][FONT=&amp] پس [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]آن[/FONT][FONT=&amp] جوانی[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] یاد[/FONT][FONT=&amp] کرد[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]آن‌ گاه[/FONT][FONT=&amp] فرمود: هرگاه[/FONT][FONT=&amp] او[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] ديديد [/FONT][FONT=&amp]با [/FONT][FONT=&amp]وى [/FONT][FONT=&amp]بيعت[/FONT][FONT=&amp] نمائيد [/FONT][FONT=&amp]كه [/FONT][FONT=&amp]او [/FONT][FONT=&amp]خليفه [/FONT][FONT=&amp]ى[/FONT][FONT=&amp] مهدى [/FONT][FONT=&amp]است[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]بشارة[/FONT][FONT=&amp] الإسلام[/FONT][FONT=&amp]۳[/FONT][FONT=&amp]۰[/FONT] [FONT=&amp]
عن [/FONT][FONT=&amp]ثوبان[/FONT][FONT=&amp] قال[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]قال[/FONT][FONT=&amp] رسول [/FONT][FONT=&amp]الله[/FONT][FONT=&amp] صلى[/FONT][FONT=&amp] الله[/FONT][FONT=&amp] عليه [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] سلم[/FONT][FONT=&amp]: «[/FONT][FONT=&amp]يقتتل[/FONT][FONT=&amp] عند [/FONT][FONT=&amp]كنزكم [/FONT][FONT=&amp]ثلاثة[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]كلهم[/FONT][FONT=&amp] ابن[/FONT][FONT=&amp] خليفة[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]ثم[/FONT][FONT=&amp] لا[/FONT][FONT=&amp]يصير [/FONT][FONT=&amp]إلى[/FONT][FONT=&amp] واحد[/FONT][FONT=&amp] منهم[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]ثم [/FONT][FONT=&amp]تطلع[/FONT][FONT=&amp] الرايات [/FONT][FONT=&amp]السود [/FONT][FONT=&amp]من [/FONT][FONT=&amp]قبل [/FONT][FONT=&amp]المشرق[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]فيقتلونكم [/FONT][FONT=&amp]قتلاً[/FONT][FONT=&amp] لم[/FONT][FONT=&amp] يقتله [/FONT][FONT=&amp]قوم[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]ثم [/FONT][FONT=&amp]يجيء[/FONT][FONT=&amp] خليفة [/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]المهدي[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] فإذا[/FONT][FONT=&amp] سمعتم [/FONT][FONT=&amp]به[/FONT][FONT=&amp] فأتوه[/FONT][FONT=&amp] فبايعوه[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]لو[/FONT][FONT=&amp] حبواً[/FONT][FONT=&amp] على[/FONT][FONT=&amp] الثلج[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]فإنه[/FONT][FONT=&amp] خليفة [/FONT][FONT=&amp]الله[/FONT][FONT=&amp] المهدي[/FONT][FONT=&amp]».[/FONT]
[FONT=&amp]ثوبان[/FONT][FONT=&amp] گوید [/FONT][FONT=&amp]رسول[/FONT][FONT=&amp] الله[/FONT][FONT=&amp] صلی الله علیه و آله وسلم فرمود[/FONT][FONT=&amp]: «[/FONT][FONT=&amp]سه[/FONT][FONT=&amp] فرزند [/FONT][FONT=&amp]خلیفه[/FONT][FONT=&amp] کشته[/FONT][FONT=&amp] می‌شوند [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] هیچ[/FONT][FONT=&amp] کدام [/FONT][FONT=&amp]به [/FONT][FONT=&amp]خلافت[/FONT][FONT=&amp] نمی‌رسند[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]سپس [/FONT][FONT=&amp]پرچم‌های[/FONT][FONT=&amp] سیاه [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]طرف[/FONT][FONT=&amp] مشرق [/FONT][FONT=&amp]می‌آیند[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]پس[/FONT][FONT=&amp] جنگ [/FONT][FONT=&amp]سختی [/FONT][FONT=&amp]خواهد [/FONT][FONT=&amp]بود[/FONT][FONT=&amp] که [/FONT][FONT=&amp]مانند [/FONT][FONT=&amp]آن[/FONT][FONT=&amp] نبوده [/FONT][FONT=&amp]است[/FONT][FONT=&amp].[/FONT][FONT=&amp] سپس[/FONT][FONT=&amp] خلیفه[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]ی[/FONT][FONT=&amp] خدا [/FONT][FONT=&amp]مهدی [/FONT][FONT=&amp]می‌آید،[/FONT][FONT=&amp] پس [/FONT][FONT=&amp]اگر [/FONT][FONT=&amp]امر [/FONT][FONT=&amp]او [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] شنيدید[/FONT][FONT=&amp] با[/FONT][FONT=&amp] او [/FONT][FONT=&amp]بیعت[/FONT][FONT=&amp] کنید [/FONT][FONT=&amp]حتی [/FONT][FONT=&amp]اگر [/FONT][FONT=&amp]سینه[/FONT][FONT=&amp] خیز [/FONT][FONT=&amp]بر[/FONT][FONT=&amp] روی [/FONT][FONT=&amp]یخ[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]ها[/FONT][FONT=&amp] باشد[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]زیرا[/FONT][FONT=&amp] که [/FONT][FONT=&amp]او [/FONT][FONT=&amp]خلیفه[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]ى[/FONT][FONT=&amp] خدا[/FONT][FONT=&amp] مهدی[/FONT][FONT=&amp] است[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]العرف[/FONT][FONT=&amp] الوردي[/FONT][FONT=&amp] في [/FONT][FONT=&amp]اخبار [/FONT][FONT=&amp]المهدي [/FONT][FONT=&amp]ج[/FONT][FONT=&amp] ۱[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۶۴[/FONT]
[FONT=&amp]این روایات هم به پیوستن به پرچم‌هایی اشاره دارد که از جانب مشرق می‎آیند.[/FONT] [FONT=&amp]حدثنا[/FONT][FONT=&amp] عبد[/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]بن [/FONT][FONT=&amp]مروان[/FONT][FONT=&amp] عن [/FONT][FONT=&amp]العلاء[/FONT][FONT=&amp] عن [/FONT][FONT=&amp]عتبة[/FONT][FONT=&amp] عن [/FONT][FONT=&amp]الحسن[/FONT][FONT=&amp] أن[/FONT][FONT=&amp] رسول[/FONT][FONT=&amp] الله[/FONT][FONT=&amp] صلي[/FONT][FONT=&amp] الله [/FONT][FONT=&amp]عليه [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]آله [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] سلم[/FONT][FONT=&amp]: « [/FONT][FONT=&amp]ذکر[/FONT][FONT=&amp] بلاء [/FONT][FONT=&amp]يلقاه[/FONT][FONT=&amp] أهل[/FONT][FONT=&amp] بيته [/FONT][FONT=&amp]حت[/FONT][FONT=&amp]ى [/FONT][FONT=&amp]يبعث[/FONT][FONT=&amp] الله[/FONT][FONT=&amp] راية [/FONT][FONT=&amp]من [/FONT][FONT=&amp]المشرق [/FONT][FONT=&amp]سوداء[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]من [/FONT][FONT=&amp]نصرها [/FONT][FONT=&amp]نصره [/FONT][FONT=&amp]الله، [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]من[/FONT][FONT=&amp] خذلها [/FONT][FONT=&amp]خذله [/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]حتى يأتوا [/FONT][FONT=&amp]رجلاً [/FONT][FONT=&amp]اسمه[/FONT][FONT=&amp] کاسمي، [/FONT][FONT=&amp]فيوليه [/FONT][FONT=&amp]أمرهم، [/FONT][FONT=&amp]فيؤيده [/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] ينصره[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]فتن [/FONT][FONT=&amp]ابن[/FONT][FONT=&amp] حماد[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۲۴۷[/FONT]
[FONT=&amp]رسول[/FONT][FONT=&amp] خدا[/FONT][FONT=&amp] صلی الله علیه وآله و سلم [/FONT][FONT=&amp]در [/FONT][FONT=&amp]ذکر [/FONT][FONT=&amp]بلاها[/FONT][FONT=&amp] که [/FONT][FONT=&amp]اهل [/FONT][FONT=&amp]بیتش [/FONT][FONT=&amp]می‌بینند[/FONT][FONT=&amp] فرمود:[/FONT][FONT=&amp]« تا [/FONT][FONT=&amp]اینکه [/FONT][FONT=&amp]خداوند [/FONT][FONT=&amp]پرچمی‌ سیاه [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]مشرق [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] مبعوث [/FONT][FONT=&amp]کند[/FONT][FONT=&amp].[/FONT][FONT=&amp] هر[/FONT][FONT=&amp]کس [/FONT][FONT=&amp]آن[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] نصرت [/FONT][FONT=&amp]بخشید[/FONT][FONT=&amp] خداوند [/FONT][FONT=&amp]نصرتش [/FONT][FONT=&amp]دهد [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] هر[/FONT][FONT=&amp] کس [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]آن[/FONT][FONT=&amp] رو[/FONT][FONT=&amp] کرد[/FONT][FONT=&amp] خداوند [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]او[/FONT][FONT=&amp] رو [/FONT][FONT=&amp]خواهد [/FONT][FONT=&amp]کرد [/FONT][FONT=&amp]تا [/FONT][FONT=&amp]این که[/FONT][FONT=&amp] به [/FONT][FONT=&amp]نزد[/FONT][FONT=&amp] مردی [/FONT][FONT=&amp]که [/FONT][FONT=&amp]نامش [/FONT][FONT=&amp]مانند [/FONT][FONT=&amp]نام [/FONT][FONT=&amp]من [/FONT][FONT=&amp]است[/FONT][FONT=&amp] که [/FONT][FONT=&amp]امر[/FONT][FONT=&amp] را [/FONT][FONT=&amp]تسلیمش[/FONT][FONT=&amp] می‌کنند[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] خداوند[/FONT][FONT=&amp] با [/FONT][FONT=&amp]نصرتش [/FONT][FONT=&amp]آن [/FONT][FONT=&amp]را [/FONT][FONT=&amp]تائید [/FONT][FONT=&amp]می‌کند[/FONT][FONT=&amp]».[/FONT]
[FONT=&amp]در روایت فوق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نصرت و یاری کردن پرچم‌هایی سیاه از جانب مشرق تأکید دارند که اگر کسی او را یاری کند خداوند او را با نصرتش عمل او را تائید می‌کند.[/FONT] [FONT=&amp]
حدثنا[/FONT][FONT=&amp] محمد [/FONT][FONT=&amp]بن[/FONT][FONT=&amp] بعد [/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]أبو[/FONT][FONT=&amp] عبد[/FONT][FONT=&amp] الله [/FONT][FONT=&amp]التيهرني [/FONT][FONT=&amp]عن[/FONT][FONT=&amp] عبد[/FONT][FONT=&amp]الرحمن[/FONT][FONT=&amp] بن[/FONT][FONT=&amp] زياد[/FONT][FONT=&amp] بن[/FONT][FONT=&amp] أنعم[/FONT][FONT=&amp] عن [/FONT][FONT=&amp]مسلم [/FONT][FONT=&amp]بن[/FONT][FONT=&amp] يسار [/FONT][FONT=&amp]عن [/FONT][FONT=&amp]سعيد [/FONT][FONT=&amp]بن [/FONT][FONT=&amp]المسيب[/FONT][FONT=&amp] قال[/FONT][FONT=&amp]: «[/FONT][FONT=&amp]قال [/FONT][FONT=&amp]رسول[/FONT][FONT=&amp] الله[/FONT][FONT=&amp] صلى[/FONT][FONT=&amp] الله [/FONT][FONT=&amp]عليه[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]آله[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]سلم[/FONT][FONT=&amp] «[/FONT][FONT=&amp]: ي[/FONT][FONT=&amp]خرج[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]المشرق[/FONT][FONT=&amp] رايات[/FONT][FONT=&amp] سود [/FONT][FONT=&amp]لبني [/FONT][FONT=&amp]العباس، [/FONT][FONT=&amp]ثم[/FONT][FONT=&amp] يمکثون[/FONT][FONT=&amp] ما[/FONT][FONT=&amp]شاء[/FONT][FONT=&amp]الله، [/FONT][FONT=&amp]ثم [/FONT][FONT=&amp]تخرج [/FONT][FONT=&amp]رايات [/FONT][FONT=&amp]سود [/FONT][FONT=&amp]صغار[/FONT][FONT=&amp] تقاتل[/FONT][FONT=&amp] رجلا [/FONT][FONT=&amp]من[/FONT][FONT=&amp] ولد [/FONT][FONT=&amp]أبي[/FONT][FONT=&amp] سفيان [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] أصحابه [/FONT][FONT=&amp]من[/FONT][FONT=&amp] قبل المشرق[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] يؤدون[/FONT][FONT=&amp] الطاعة [/FONT][FONT=&amp]للمهدي[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]الفتن [/FONT][FONT=&amp]ابن[/FONT][FONT=&amp] حماد [/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۲۴۸ [/FONT] [FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]رسول[/FONT][FONT=&amp] خدا[/FONT][FONT=&amp] صلی[/FONT][FONT=&amp] الله[/FONT][FONT=&amp] علیه [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]آله[/FONT][FONT=&amp] فرمود[/FONT][FONT=&amp]: «[/FONT][FONT=&amp]پرچم‌های [/FONT][FONT=&amp]سیاه [/FONT][FONT=&amp]رنگ[/FONT][FONT=&amp] از [/FONT][FONT=&amp]مشرق[/FONT][FONT=&amp] برای[/FONT][FONT=&amp] فرزندان[/FONT][FONT=&amp] بنی[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp] عباس[/FONT][FONT=&amp] خروج[/FONT][FONT=&amp] می‌کنند[/FONT][FONT=&amp]… [/FONT][FONT=&amp]سپس [/FONT][FONT=&amp]پرچم‌های[/FONT][FONT=&amp] کوچک [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]سمت[/FONT][FONT=&amp] مشرق[/FONT][FONT=&amp] خروج [/FONT][FONT=&amp]می‌کنند [/FONT][FONT=&amp]که[/FONT][FONT=&amp] با[/FONT][FONT=&amp] فرزندان [/FONT][FONT=&amp]ابی[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]سفیان [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]اصحابش [/FONT][FONT=&amp]جنگ[/FONT][FONT=&amp] می‌کنند[/FONT][FONT=&amp].[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] طاعت[/FONT][FONT=&amp] را [/FONT][FONT=&amp]برای[/FONT][FONT=&amp] امام[/FONT][FONT=&amp] مهدی[/FONT][FONT=&amp] به[/FONT][FONT=&amp] سرانجام[/FONT][FONT=&amp] می‌رسانند[/FONT][FONT=&amp]».[/FONT] [FONT=&amp]
عن [/FONT][FONT=&amp]النبي[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]لی الله علیه و آله و سلم: « ... [/FONT][FONT=&amp]وسيخرج[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]هذا[/FONT][FONT=&amp] – [/FONT][FONT=&amp]أي[/FONT][FONT=&amp] علي[/FONT][FONT=&amp] علیه السلام[/FONT][FONT=&amp]– [/FONT][FONT=&amp]فتى[/FONT][FONT=&amp] يملأ [/FONT][FONT=&amp]الأرض[/FONT][FONT=&amp] قسطاً[/FONT][FONT=&amp] و عدلاً[/FONT][FONT=&amp] فإذا [/FONT][FONT=&amp]رأيتم [/FONT][FONT=&amp]ذلك[/FONT][FONT=&amp] فعليكم[/FONT][FONT=&amp] بالفتى [/FONT][FONT=&amp]اليمني، [/FONT][FONT=&amp]فإنه[/FONT][FONT=&amp] يُقبل [/FONT][FONT=&amp]من [/FONT][FONT=&amp]المشرق[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] و هو[/FONT][FONT=&amp] صاحب[/FONT][FONT=&amp] راية [/FONT][FONT=&amp]المهدي[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]المهدي [/FONT][FONT=&amp]المنتظر [/FONT][FONT=&amp]الموعود[/FONT][FONT=&amp]/[/FONT][FONT=&amp] ب۴ ص ۱ ۰۷[/FONT]
[FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]رسول[/FONT][FONT=&amp] خد[/FONT][FONT=&amp]ا صلی الله علیه و آله و سلم: « [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]این[/FONT][FONT=&amp] – [/FONT][FONT=&amp]امام[/FONT][FONT=&amp] علی[/FONT][FONT=&amp] علیه السلام[/FONT][FONT=&amp]– [/FONT][FONT=&amp]جوانی[/FONT][FONT=&amp] خارج [/FONT][FONT=&amp]می‌شود [/FONT][FONT=&amp]که [/FONT][FONT=&amp]زمین[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] پر[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] عدل [/FONT][FONT=&amp]داد[/FONT][FONT=&amp] می‌کند [/FONT][FONT=&amp]پس [/FONT][FONT=&amp]اگر [/FONT][FONT=&amp]آن[/FONT][FONT=&amp] جوان [/FONT][FONT=&amp]یمنی [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] دیدید [/FONT][FONT=&amp]به [/FONT][FONT=&amp]سوی [/FONT][FONT=&amp]او[/FONT][FONT=&amp] بروید[/FONT][FONT=&amp] پس [/FONT][FONT=&amp]آن[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] مشرق [/FONT][FONT=&amp]می‌آید[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] او[/FONT][FONT=&amp]صاحب[/FONT][FONT=&amp] پرچم [/FONT][FONT=&amp]امام[/FONT][FONT=&amp] مهدی[/FONT][FONT=&amp] عج[/FONT][FONT=&amp] می‌باشد[/FONT][FONT=&amp].»[/FONT] [FONT=&amp]
يبعث [/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]عليهم [/FONT][FONT=&amp]فتى[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]قبل [/FONT][FONT=&amp]المشرق[/FONT][FONT=&amp] يدعوهم [/FONT][FONT=&amp]إلى [/FONT][FONT=&amp]أهل [/FONT][FONT=&amp]بيت[/FONT][FONT=&amp] النبي،[/FONT][FONT=&amp] هم[/FONT][FONT=&amp] أصحاب[/FONT][FONT=&amp] الرايات[/FONT][FONT=&amp] السود [/FONT][FONT=&amp]المستضعفون[/FONT][FONT=&amp] يعزهم [/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]وينزل[/FONT][FONT=&amp] عليهم[/FONT][FONT=&amp] النصر[/FONT][FONT=&amp]ف لا[/FONT][FONT=&amp]يقاتلهم [/FONT][FONT=&amp]أحد[/FONT][FONT=&amp] إلا [/FONT][FONT=&amp]يهزموه[/FONT][FONT=&amp].[/FONT] [FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]در [/FONT][FONT=&amp]روایتی[/FONT][FONT=&amp]:[/FONT][FONT=&amp] خداوند[/FONT][FONT=&amp] جوانی [/FONT][FONT=&amp]را [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] مشرق[/FONT][FONT=&amp] می‌فرستد[/FONT][FONT=&amp]که [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها[/FONT][FONT=&amp] را [/FONT][FONT=&amp]به [/FONT][FONT=&amp]اهل[/FONT][FONT=&amp] بیت[/FONT][FONT=&amp] پیغمبر[/FONT][FONT=&amp] خدا[/FONT][FONT=&amp] دعوت[/FONT][FONT=&amp] می‌کند، [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها [/FONT][FONT=&amp]اصحاب[/FONT][FONT=&amp] پرچم‌های[/FONT][FONT=&amp] سیاه[/FONT][FONT=&amp] مستضعف[/FONT][FONT=&amp] هستند [/FONT][FONT=&amp]که [/FONT][FONT=&amp]خدا [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] عزت [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]سر[/FONT][FONT=&amp]بلندی[/FONT][FONT=&amp] می‌دهد [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]پیروزی[/FONT][FONT=&amp] با [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها[/FONT][FONT=&amp] خواهد [/FONT][FONT=&amp]بود[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] هیچ [/FONT][FONT=&amp]کس [/FONT][FONT=&amp]با [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها[/FONT][FONT=&amp] جنگ[/FONT][FONT=&amp] نکند [/FONT][FONT=&amp]مگر [/FONT][FONT=&amp]آن‌ که[/FONT][FONT=&amp] او [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] شکست[/FONT][FONT=&amp] می‌دهند[/FONT][FONT=&amp]».[/FONT][FONT=&amp] الممهدون [/FONT][FONT=&amp]للكوراني[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp] ۱[/FONT][FONT=&amp]۰۳[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]الملاحم[/FONT][FONT=&amp] و الفتن[/FONT][FONT=&amp].[/FONT] [FONT=&amp]
در این دو روایت حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بصورت واضح بیان نمودند که صاحب پرچم امام مهدی علیه السلام جوانی است که از مشرق می‎آید. و در واقع اوست که صاحب پرچم‌های سیاه (کوچک) است و پیروزی با اوست.[/FONT] [FONT=&amp]
جابر [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]ابی[/FONT][FONT=&amp] جعفر [/FONT][FONT=&amp]ع[/FONT][FONT=&amp]لیه السلام [/FONT][FONT=&amp]روایت[/FONT][FONT=&amp] می‌کند[/FONT][FONT=&amp] که [/FONT][FONT=&amp]امام [/FONT][FONT=&amp]می‌فرمای[/FONT][FONT=&amp]د: «[/FONT][FONT=&amp]يخرج[/FONT][FONT=&amp] شاب[/FONT][FONT=&amp] من[/FONT][FONT=&amp] بني[/FONT][FONT=&amp] هاشم [/FONT][FONT=&amp]بكفه [/FONT][FONT=&amp]{[/FONT][FONT=&amp]اليمنى[/FONT][FONT=&amp]}[/FONT][FONT=&amp] خال[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]خراسان[/FONT][FONT=&amp] برايات[/FONT][FONT=&amp] سود[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] بين[/FONT][FONT=&amp] يديه [/FONT][FONT=&amp]شعيب [/FONT][FONT=&amp]بن[/FONT][FONT=&amp] صالح[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] يقاتل[/FONT][FONT=&amp] أصحاب[/FONT][FONT=&amp] السفياني [/FONT][FONT=&amp]فيهزمهم[/FONT][FONT=&amp].»[/FONT]
[FONT=&amp]«[/FONT][FONT=&amp]جوانی[/FONT][FONT=&amp] از [/FONT][FONT=&amp]بنی[/FONT][FONT=&amp] هاشم[/FONT][FONT=&amp] که[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]کف [/FONT][FONT=&amp]دست[/FONT][FONT=&amp] {[/FONT][FONT=&amp]راستش[/FONT][FONT=&amp]} [/FONT][FONT=&amp]خالی[/FONT][FONT=&amp] وجود[/FONT][FONT=&amp] دارد [/FONT][FONT=&amp]با[/FONT][FONT=&amp] پرچم‌های[/FONT][FONT=&amp] سیاه [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]خراسان[/FONT][FONT=&amp] خروج [/FONT][FONT=&amp]می‌کند[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]در [/FONT][FONT=&amp]بین [/FONT][FONT=&amp]دستانش[/FONT][FONT=&amp] – [/FONT][FONT=&amp]مقدمه[/FONT][FONT=&amp] لشکرش[/FONT][FONT=&amp] – [/FONT][FONT=&amp]شعیب[/FONT][FONT=&amp] بن [/FONT][FONT=&amp]صالح [/FONT][FONT=&amp]قرار [/FONT][FONT=&amp]دارد[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]با[/FONT][FONT=&amp] یاران[/FONT][FONT=&amp] سفیانی[/FONT][FONT=&amp] نبرد[/FONT][FONT=&amp] می‌کند [/FONT][FONT=&amp]و آن‌ها[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] شکست [/FONT][FONT=&amp]می‌دهد[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]الملاحم [/FONT][FONT=&amp]و الفتن[/FONT][FONT=&amp] باب[/FONT][FONT=&amp]۹۸ [/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۱ ۲[/FONT][FONT=&amp]۰[/FONT][FONT=&amp] / [/FONT][FONT=&amp]کتاب [/FONT][FONT=&amp]الفتن[/FONT][FONT=&amp] لنعیم [/FONT][FONT=&amp]بن[/FONT][FONT=&amp] حماد[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۱۸۹[/FONT][FONT=&amp] /[/FONT][FONT=&amp]معجم [/FONT][FONT=&amp]احادیث [/FONT][FONT=&amp]الامام [/FONT][FONT=&amp]مهدی (ع) ج[/FONT][FONT=&amp]۳[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۳۹۷[/FONT][FONT=&amp]/ [/FONT][FONT=&amp]شرح [/FONT][FONT=&amp]احقاق [/FONT][FONT=&amp]الحق[/FONT][FONT=&amp] للسید [/FONT][FONT=&amp]المرعشی[/FONT][FONT=&amp] ج[/FONT][FONT=&amp]۲۹[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۴[/FONT][FONT=&amp]۱ ۱[/FONT] [FONT=&amp]
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که صاحب این پرچم‌های سیاه مشرقی کیست؟[/FONT] [FONT=&amp]بطور اجمالی به بررسی پاسخ این سوال می‌پردازیم:[/FONT]
[FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]مسعده[/FONT][FONT=&amp] گوید[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp]امام[/FONT][FONT=&amp] صادق علیه السلام شنیدم[/FONT][FONT=&amp] که[/FONT][FONT=&amp]ف رمود[/FONT][FONT=&amp]: «[/FONT][FONT=&amp]امیر[/FONT][FONT=&amp]مؤمنان علیه السلام [/FONT][FONT=&amp]خطبه‌[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]ای [/FONT][FONT=&amp]در[/FONT][FONT=&amp] کوفه[/FONT][FONT=&amp] گفت[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] فرمود[/FONT][FONT=&amp]: ...[/FONT][FONT=&amp]بدانيد [/FONT][FONT=&amp]اگر[/FONT][FONT=&amp] شما[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] انقلاب [/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]گر [/FONT][FONT=&amp]مشرق [/FONT][FONT=&amp]پيروی[/FONT][FONT=&amp] كنيد، [/FONT][FONT=&amp]او[/FONT][FONT=&amp] شما [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] به[/FONT][FONT=&amp] راه[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]روش [/FONT][FONT=&amp]پيامبر [/FONT][FONT=&amp]راهنمايی[/FONT][FONT=&amp] می‌[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]كند[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]بيماری[/FONT][FONT=&amp] كری[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]كوری [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]گنگی [/FONT][FONT=&amp]رهايی[/FONT][FONT=&amp] می‌[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]بخشد، [/FONT][FONT=&amp]تا[/FONT][FONT=&amp] از [/FONT][FONT=&amp]رنج [/FONT][FONT=&amp]طلب [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]ظلم[/FONT][FONT=&amp] آسوده [/FONT][FONT=&amp]شوید[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]بار [/FONT][FONT=&amp]سنگین [/FONT][FONT=&amp]را [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] شانه‏[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]هایتان [/FONT][FONT=&amp]بر [/FONT][FONT=&amp]زمین [/FONT][FONT=&amp]نهید ،[/FONT][FONT=&amp] خداوند [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] درگاه [/FONT][FONT=&amp]خود[/FONT][FONT=&amp] نراند [/FONT][FONT=&amp]جز [/FONT][FONT=&amp]آن[/FONT][FONT=&amp] كس [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] كه [/FONT][FONT=&amp]تسليم [/FONT][FONT=&amp]حق [/FONT][FONT=&amp]نباشد [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]ظلم [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]ستم[/FONT][FONT=&amp] پيشه[/FONT][FONT=&amp] كند [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] آنچه [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] كه[/FONT][FONT=&amp] حق [/FONT][FONT=&amp]او[/FONT][FONT=&amp] نيست[/FONT][FONT=&amp] برگيرد[/FONT][FONT=&amp]. "[/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]کسانی[/FONT][FONT=&amp]که [/FONT][FONT=&amp]ظلم[/FONT][FONT=&amp] کردند [/FONT][FONT=&amp]بزودی[/FONT][FONT=&amp] خواهند [/FONT][FONT=&amp]دانست[/FONT][FONT=&amp] که[/FONT][FONT=&amp] به[/FONT][FONT=&amp] کدام [/FONT][FONT=&amp]بازگشتگاه[/FONT][FONT=&amp] خواهند[/FONT][FONT=&amp] برگشت[/FONT][FONT=&amp]."»[/FONT][FONT=&amp]. البحار[/FONT][FONT=&amp]:[/FONT][FONT=&amp] ج۵ ۱/ ۱ ۱ ۱- ۱ ۱ ۲. [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] عقيدة[/FONT][FONT=&amp] المسلمين[/FONT][FONT=&amp] في[/FONT][FONT=&amp] المهدي[/FONT][FONT=&amp] ج[/FONT][FONT=&amp] ۱[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۳[/FONT][FONT=&amp]۰۴[/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]روضة[/FONT][FONT=&amp] الكافي [/FONT][FONT=&amp]ح[/FONT][FONT=&amp] ۲ ۲[/FONT]
[FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] علی علیه السلام فرمود[/FONT][FONT=&amp]: « [/FONT][FONT=&amp]پرچم‌هايى [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]مشرق [/FONT][FONT=&amp]زمين [/FONT][FONT=&amp]رو[/FONT][FONT=&amp] مى[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]آورند [/FONT][FONT=&amp]كه [/FONT][FONT=&amp]علامت[/FONT][FONT=&amp] ندارند،[/FONT][FONT=&amp] جنس [/FONT][FONT=&amp]اين [/FONT][FONT=&amp]پرچم‌ها [/FONT][FONT=&amp]نه[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] پنبه [/FONT][FONT=&amp]است[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]نه[/FONT][FONT=&amp] كتان[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]نه [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] حرير،[/FONT][FONT=&amp] بر[/FONT][FONT=&amp] روى [/FONT][FONT=&amp]پوشه[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]ى [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها[/FONT][FONT=&amp] نوشته[/FONT][FONT=&amp] شده [/FONT][FONT=&amp]است[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]اين [/FONT][FONT=&amp]نوشته،[/FONT][FONT=&amp] نقش [/FONT][FONT=&amp]نگين[/FONT][FONT=&amp] پيغمبر [/FONT][FONT=&amp]صلی [/FONT][FONT=&amp]الله[/FONT][FONT=&amp] عليه [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]آله[/FONT][FONT=&amp] است[/FONT][FONT=&amp].[/FONT][FONT=&amp] رهبر[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]فرمانروايشان [/FONT][FONT=&amp]مردى [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] خاندان [/FONT][FONT=&amp]پيغمبر [/FONT][FONT=&amp]است، [/FONT][FONT=&amp]اين[/FONT][FONT=&amp] پرچم‌ها [/FONT][FONT=&amp]در [/FONT][FONT=&amp]مشرق [/FONT][FONT=&amp]زمين[/FONT][FONT=&amp] پديد[/FONT][FONT=&amp] مى[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]آيد [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] بوى[/FONT][FONT=&amp] آن [/FONT][FONT=&amp]مانند [/FONT][FONT=&amp]مشك[/FONT][FONT=&amp]ی[/FONT][FONT=&amp] معطر [/FONT][FONT=&amp]([/FONT][FONT=&amp]كه[/FONT][FONT=&amp] در[/FONT][FONT=&amp] فضا [/FONT][FONT=&amp]پراكنده[/FONT][FONT=&amp] شود[/FONT][FONT=&amp]) [/FONT][FONT=&amp]به[/FONT][FONT=&amp] مغرب [/FONT][FONT=&amp]زمين[/FONT][FONT=&amp] مى[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]رسد[/FONT][FONT=&amp]([/FONT][FONT=&amp]يعنی [/FONT][FONT=&amp]سراسر [/FONT][FONT=&amp]دنيا [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]قيام [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها [/FONT][FONT=&amp]با خبر[/FONT][FONT=&amp] مى[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]شوند[/FONT][FONT=&amp])[/FONT][FONT=&amp] ترس[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] رعب [/FONT][FONT=&amp]به[/FONT][FONT=&amp] اندازه[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]ى[/FONT][FONT=&amp] مسير[/FONT][FONT=&amp]يک[/FONT][FONT=&amp] ماه[/FONT][FONT=&amp] در[/FONT][FONT=&amp]پيشاپيش [/FONT][FONT=&amp]آنان، [/FONT][FONT=&amp]يا [/FONT][FONT=&amp]پيش [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]آمدن‌ شان [/FONT][FONT=&amp]همه[/FONT][FONT=&amp] جا[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]دل‌ها[/FONT][FONT=&amp] قرار[/FONT][FONT=&amp]مى[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]گيرد[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]إلزام [/FONT][FONT=&amp]الناصب [/FONT][FONT=&amp]في[/FONT][FONT=&amp] إثبات[/FONT][FONT=&amp] الحجة [/FONT][FONT=&amp]الغائب[/FONT][FONT=&amp] ج[/FONT][FONT=&amp] ۲[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۱[/FONT][FONT=&amp]۰۳[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]مصباح [/FONT][FONT=&amp]البلاغة [/FONT][FONT=&amp]([/FONT][FONT=&amp]مستدرك [/FONT][FONT=&amp]نهج [/FONT][FONT=&amp]البلاغة[/FONT][FONT=&amp] (–[/FONT][FONT=&amp]المير[/FONT][FONT=&amp] جهاني[/FONT][FONT=&amp] – [/FONT][FONT=&amp]ج[/FONT][FONT=&amp] ۲[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۱۵۸[/FONT]
[FONT=&amp]در روایت اول امیرالمومنین علیه السلام از طالع مشرقی سخن می‎گویند که به روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم راهنمایی می‌کند.[/FONT] [FONT=&amp]و روایت دوم به شعار سپاهیان مشرقی اشاره دارد که رهبر آن‌ها مردی از خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که از مشرق قیام می‌کند.[/FONT] [FONT=&amp]حال این طالع مشرقی و رهبر سپاهیان مشرقی کیست؟ [/FONT] [FONT=&amp]
عن [/FONT][FONT=&amp]الباقر[/FONT][FONT=&amp] علیه السلام: «[/FONT][FONT=&amp]إن[/FONT][FONT=&amp] لله[/FONT][FONT=&amp] تعالى[/FONT][FONT=&amp] كنزاً [/FONT][FONT=&amp]بالطالقان[/FONT][FONT=&amp] ليس [/FONT][FONT=&amp]بذهب[/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]لا [/FONT][FONT=&amp]فضة، [/FONT][FONT=&amp]اثنا[/FONT][FONT=&amp] عشر[/FONT][FONT=&amp] ألفا[/FONT][FONT=&amp] بخراسان [/FONT][FONT=&amp]شعارهم[/FONT][FONT=&amp] "[/FONT][FONT=&amp]أحمد[/FONT][FONT=&amp]أحمد[/FONT][FONT=&amp]"[/FONT][FONT=&amp] يقودهم [/FONT][FONT=&amp]شاب[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]بني[/FONT][FONT=&amp] هاشم [/FONT][FONT=&amp]على [/FONT][FONT=&amp]بغلة [/FONT][FONT=&amp]شهباء، [/FONT][FONT=&amp]عليه[/FONT][FONT=&amp] عصابة[/FONT][FONT=&amp] حمراء، [/FONT][FONT=&amp]كأني [/FONT][FONT=&amp]أنظر [/FONT][FONT=&amp]إليه [/FONT][FONT=&amp]عابر [/FONT][FONT=&amp]الفرات[/FONT][FONT=&amp].[/FONT][FONT=&amp] فإذا [/FONT][FONT=&amp]سمعتم[/FONT][FONT=&amp] بذلك[/FONT][FONT=&amp] فسارعوا [/FONT][FONT=&amp]إليه[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]لو[/FONT][FONT=&amp]حبواً[/FONT][FONT=&amp] على[/FONT][FONT=&amp] الثلج[/FONT][FONT=&amp]».[/FONT]
[FONT=&amp]امام[/FONT][FONT=&amp] باقر [/FONT][FONT=&amp]علیه السلام [/FONT][FONT=&amp]فرمود[/FONT][FONT=&amp]: «[/FONT][FONT=&amp] براى[/FONT][FONT=&amp] خداى [/FONT][FONT=&amp]تعالى[/FONT][FONT=&amp] گنجى[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]طالقان[/FONT][FONT=&amp] است [/FONT][FONT=&amp]نه [/FONT][FONT=&amp]طلاست[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]نه [/FONT][FONT=&amp]نقره[/FONT][FONT=&amp] بلکه[/FONT][FONT=&amp] دوازده [/FONT][FONT=&amp]هزار [/FONT][FONT=&amp]نفر[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]خراسان[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]اند [/FONT][FONT=&amp]که[/FONT][FONT=&amp] شعارشان[/FONT][FONT=&amp]"[/FONT][FONT=&amp]احمد[/FONT][FONT=&amp] احمد[/FONT][FONT=&amp]"[/FONT][FONT=&amp] است [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] رهبر [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها[/FONT][FONT=&amp] جوانى[/FONT][FONT=&amp] از [/FONT][FONT=&amp]بنى[/FONT][FONT=&amp] هاشم [/FONT][FONT=&amp]سوار [/FONT][FONT=&amp]بر[/FONT][FONT=&amp] قاطرى[/FONT][FONT=&amp] سپيد[/FONT][FONT=&amp] رنگ[/FONT][FONT=&amp] است [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]پيشانى[/FONT][FONT=&amp] بندی[/FONT][FONT=&amp] قرمز [/FONT][FONT=&amp]رنگ [/FONT][FONT=&amp]بر [/FONT][FONT=&amp]سر [/FONT][FONT=&amp]بسته [/FONT][FONT=&amp]است، [/FONT][FONT=&amp]گويی[/FONT][FONT=&amp] به[/FONT][FONT=&amp] او[/FONT][FONT=&amp] مى[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]نگرم[/FONT][FONT=&amp] که [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] رود [/FONT][FONT=&amp]فرات[/FONT][FONT=&amp] هم [/FONT][FONT=&amp]مى[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]گذرد[/FONT][FONT=&amp] اگر[/FONT][FONT=&amp] دعوت [/FONT][FONT=&amp]او [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] شنيديد [/FONT][FONT=&amp]بسوى[/FONT][FONT=&amp] او [/FONT][FONT=&amp]بشتابيد[/FONT][FONT=&amp] حتى[/FONT][FONT=&amp] اگر [/FONT][FONT=&amp]مجبور [/FONT][FONT=&amp]باشيد [/FONT][FONT=&amp]سينه [/FONT][FONT=&amp]خيز [/FONT][FONT=&amp]بر [/FONT][FONT=&amp]روی[/FONT][FONT=&amp] يخ‌ها [/FONT][FONT=&amp]حرکت[/FONT][FONT=&amp] کنيد[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]منتخب[/FONT][FONT=&amp] الأنوار[/FONT][FONT=&amp] المضيئه[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۳۴۳[/FONT]
[FONT=&amp]آری در روایت بیان شده که رهبر سپاهیان خراسان جوانی‌ست از بنی‌هاشم و شعار آن‌ها احمد احمد است؛ لازم بذکر است که شعار هر گروهی نام رهبر آن است و هم چنین هدف آن سپاه را مشخص می[/FONT][FONT=&amp]‎[/FONT][FONT=&amp]کند؛ بنابراین آن شاب بنی‌هاشمی ‌و رهبر سپاهیان مشرقی(خراسان) همان احمد است که نام وی در وصیت شب وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعنوان مهدی اول (احمد، مهدی، عبدلله) ذکر شده است.[/FONT] [FONT=&amp]همان‌طور که از روایت فوق معلوم است ما نسبت به این فرد علیه السلام، امر به بیعت داریم.
[/FONT] [FONT=&amp]4) [/FONT][FONT=&amp]هشت ماه شمشیر بر دوش می‎کشد:[/FONT] [FONT=&amp]
از دیگر کُد واژه‎هایی که می‌توان با استفاده از آن طالع مشرقی را اثبات کرد قرینه‎ی "هشت ماه شمیشر" است.[/FONT]
[FONT=&amp]عن[/FONT][FONT=&amp] أمير [/FONT][FONT=&amp]المؤمنين[/FONT][FONT=&amp] ع[/FONT][FONT=&amp]لیه السلام: « ... [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp]يخرج [/FONT][FONT=&amp]قبله[/FONT][FONT=&amp] – [/FONT][FONT=&amp]أي[/FONT][FONT=&amp] الإمام [/FONT][FONT=&amp]المهدي[/FONT][FONT=&amp] – [/FONT][FONT=&amp]رجل[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]أهل[/FONT][FONT=&amp]بيته،[/FONT][FONT=&amp] بأهل[/FONT][FONT=&amp]المشرق،[/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp]يحمل[/FONT][FONT=&amp] السيف[/FONT][FONT=&amp] على [/FONT][FONT=&amp]عاتقه [/FONT][FONT=&amp]ثمانية [/FONT][FONT=&amp]أشهر[/FONT][FONT=&amp]».
[/FONT] [FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp]حضرت [/FONT][FONT=&amp]على [/FONT][FONT=&amp]عليه [/FONT][FONT=&amp]السلام[/FONT][FONT=&amp] فرمود[/FONT][FONT=&amp]: «[/FONT][FONT=&amp]مردى[/FONT][FONT=&amp] از [/FONT][FONT=&amp]اهل[/FONT][FONT=&amp] بيت[/FONT][FONT=&amp] آن[/FONT][FONT=&amp] حضرت[/FONT][FONT=&amp] به[/FONT][FONT=&amp] اهل[/FONT][FONT=&amp] شرق [/FONT][FONT=&amp]خروج[/FONT][FONT=&amp] كرده[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] مدت[/FONT][FONT=&amp] هشت [/FONT][FONT=&amp]ماه [/FONT][FONT=&amp]شمشير [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] بر[/FONT][FONT=&amp] دوش [/FONT][FONT=&amp]خود [/FONT][FONT=&amp]حمل [/FONT][FONT=&amp]مى[/FONT][FONT=&amp] كند[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]الملاحم [/FONT][FONT=&amp]ابن[/FONT][FONT=&amp] طاووس [/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp] ۶۶[/FONT][FONT=&amp]باب[/FONT][FONT=&amp]۱۳۳[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]الفتن [/FONT][FONT=&amp]ابن[/FONT][FONT=&amp] حماد[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۹۶[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]عقد [/FONT][FONT=&amp]الدرر [/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۱ ۲۹[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]جمع [/FONT][FONT=&amp]الجوامع[/FONT][FONT=&amp] ج[/FONT][FONT=&amp] ۲[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۱[/FONT][FONT=&amp]۰۳[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]برهان [/FONT][FONT=&amp]المتقي[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۱[/FONT][FONT=&amp]۰۳[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]كنز[/FONT][FONT=&amp]العمال[/FONT][FONT=&amp] ج[/FONT][FONT=&amp]۱۴[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۵۸۹[/FONT]
[FONT=&amp]ابی [/FONT][FONT=&amp]بصیر[/FONT][FONT=&amp] گف[/FONT][FONT=&amp]ت: [/FONT][FONT=&amp]ابی[/FONT][FONT=&amp] عبدالله علیه السلام فرمود[/FONT][FONT=&amp]: « ... [/FONT][FONT=&amp]و سیفه[/FONT][FONT=&amp] سیف[/FONT][FONT=&amp] رسول[/FONT][FONT=&amp] الله[/FONT][FONT=&amp] صلی[/FONT][FONT=&amp] الله [/FONT][FONT=&amp]علیه[/FONT][FONT=&amp] و آله[/FONT][FONT=&amp] و سلم [/FONT][FONT=&amp]ذو[/FONT][FONT=&amp] الفقار[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]یجرد[/FONT][FONT=&amp] السیف [/FONT][FONT=&amp]علی[/FONT][FONT=&amp] عاتقه [/FONT][FONT=&amp]ثمانیه[/FONT][FONT=&amp] اشهر[/FONT][FONT=&amp] یقتل[/FONT][FONT=&amp] هرجا[/FONT][FONT=&amp]... [/FONT][FONT=&amp]و لا[/FONT][FONT=&amp] یخرج[/FONT][FONT=&amp] القائم علیه السلام حتی[/FONT][FONT=&amp] یقرأ[/FONT][FONT=&amp] کتابان[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] کتاب [/FONT][FONT=&amp]بالبصره[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] وکتاب[/FONT][FONT=&amp] بالکوفه[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] بالبراءه[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]علی علیه السلام[/FONT][FONT=&amp]».[/FONT] [FONT=&amp]«[/FONT][FONT=&amp]شمشیرش [/FONT][FONT=&amp]ذوالفقار [/FONT][FONT=&amp]شمشیر[/FONT][FONT=&amp] رسول[/FONT][FONT=&amp] خدا[/FONT][FONT=&amp] صلی الله علیه و آله و سلم است[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] شمشیرش[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] می‌کشد[/FONT][FONT=&amp] و به[/FONT][FONT=&amp] مدت[/FONT][FONT=&amp] هشت [/FONT][FONT=&amp]ماه[/FONT][FONT=&amp] بر [/FONT][FONT=&amp]دوش [/FONT][FONT=&amp]می‌گذارد [/FONT][FONT=&amp]و بدون [/FONT][FONT=&amp]اضطراب[/FONT][FONT=&amp] می‌کُشد[/FONT][FONT=&amp]... [/FONT][FONT=&amp]قائم علیه السلام خروج [/FONT][FONT=&amp]نمی‌کند [/FONT][FONT=&amp]تا [/FONT][FONT=&amp]اینکه [/FONT][FONT=&amp]دو [/FONT][FONT=&amp]کتاب[/FONT][FONT=&amp] در[/FONT][FONT=&amp] برائت[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] علی علیه السلام یکی [/FONT][FONT=&amp]در [/FONT][FONT=&amp]بصره [/FONT][FONT=&amp]و دیگری[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]کوفه [/FONT][FONT=&amp]خوانده[/FONT][FONT=&amp] شود[/FONT][FONT=&amp]».[/FONT][FONT=&amp] الغیبه[/FONT][FONT=&amp] للنعمانی[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۳[/FONT][FONT=&amp]۲[/FONT][FONT=&amp]۰[/FONT][FONT=&amp]-[/FONT][FONT=&amp]۳[/FONT][FONT=&amp]۲[/FONT][FONT=&amp]۱[/FONT] [FONT=&amp]
در روایت اول مردی از اهل بیت علیهم السلام، در روایت دوم حامل سلاح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قائم و در روایت سوم صاحب الأمر هر چهار مورد این اسامی ‌و تعاریف به یک نفر بر می‎گردد که بمدت هشت ماه شمشیر بر دوش خود قرار می‌دهد.[/FONT]
[FONT=&amp]عیسی[/FONT][FONT=&amp] خشاب[/FONT][FONT=&amp] می‌گوید[/FONT][FONT=&amp]:[/FONT][FONT=&amp]به[/FONT][FONT=&amp] حسین[/FONT][FONT=&amp] بن[/FONT][FONT=&amp] علی علیه السلام گفتم[/FONT][FONT=&amp]: « [/FONT][FONT=&amp]انت[/FONT][FONT=&amp] صاحب[/FONT][FONT=&amp] هذا [/FONT][FONT=&amp]الامر؟[/FONT][FONT=&amp] قال[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]لا[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] ولکن[/FONT][FONT=&amp] صاحب[/FONT][FONT=&amp] الامر [/FONT][FONT=&amp]الطرید [/FONT][FONT=&amp]الشرید[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] الموتور [/FONT][FONT=&amp]بابیه[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]المکنی[/FONT][FONT=&amp] بعمه[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] یضع [/FONT][FONT=&amp]سیفه[/FONT][FONT=&amp] علی [/FONT][FONT=&amp]عاتقه [/FONT][FONT=&amp]ثمانیه [/FONT][FONT=&amp]اشهر[/FONT][FONT=&amp].»
[/FONT] [FONT=&amp]شما[/FONT][FONT=&amp] صاحب[/FONT][FONT=&amp] این[/FONT][FONT=&amp] امر[/FONT][FONT=&amp] هستید[/FONT][FONT=&amp]؟ [/FONT][FONT=&amp]فرمودند[/FONT][FONT=&amp]: « [/FONT][FONT=&amp]خیر[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] اما[/FONT][FONT=&amp] صاحب[/FONT][FONT=&amp] این [/FONT][FONT=&amp]امر [/FONT][FONT=&amp]تحت [/FONT][FONT=&amp]تعقیب[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]فراری [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] خون[/FONT][FONT=&amp]خواه[/FONT][FONT=&amp] پدرش [/FONT][FONT=&amp]و کنیه[/FONT][FONT=&amp] دار [/FONT][FONT=&amp]نام [/FONT][FONT=&amp]عمویش [/FONT][FONT=&amp]است[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]و به[/FONT][FONT=&amp] مدت[/FONT][FONT=&amp] هشت [/FONT][FONT=&amp]ماه [/FONT][FONT=&amp]شمشیر [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] بر [/FONT][FONT=&amp]دوش[/FONT][FONT=&amp] می‌گذارد[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]الامام ه[/FONT][FONT=&amp]و التبصره [/FONT][FONT=&amp]لابن[/FONT][FONT=&amp] بابویه [/FONT][FONT=&amp]القمی‌ص[/FONT][FONT=&amp]۱ ۱۵[/FONT]
[FONT=&amp]این روایت هم به این موضوع اشاره دارد که صاحب الأمر همان منتقم و فرمانده‏‎ی سپاه رایات سود مشرق است.
[/FONT] [FONT=&amp]ابی [/FONT][FONT=&amp]بصیر[/FONT][FONT=&amp] گفت[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] ابا[/FONT][FONT=&amp] جعفر [/FONT][FONT=&amp]علیه السلام شنیدم[/FONT][FONT=&amp] که[/FONT][FONT=&amp] می‌فرماید[/FONT][FONT=&amp]: «[/FONT][FONT=&amp]في[/FONT][FONT=&amp] صاحب [/FONT][FONT=&amp]هذا[/FONT][FONT=&amp] الامر [/FONT][FONT=&amp]سنة[/FONT][FONT=&amp] من[/FONT][FONT=&amp] موسی[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] و سنة [/FONT][FONT=&amp]من [/FONT][FONT=&amp]عیسی[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]و سنة [/FONT][FONT=&amp]من [/FONT][FONT=&amp]یوسف[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] و سنة[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]محمد [/FONT][FONT=&amp]صلی[/FONT][FONT=&amp] الله[/FONT][FONT=&amp] علیه[/FONT][FONT=&amp] و آله[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]فاما[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]موسی [/FONT][FONT=&amp]فخائف[/FONT][FONT=&amp] یترقب[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] و اما[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]عیسی [/FONT][FONT=&amp]فیقال[/FONT][FONT=&amp] فیه[/FONT][FONT=&amp] ما[/FONT][FONT=&amp]([/FONT][FONT=&amp]قد[/FONT][FONT=&amp])[/FONT][FONT=&amp] قیل[/FONT][FONT=&amp] في[/FONT][FONT=&amp] عیسی[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] و اما [/FONT][FONT=&amp]من [/FONT][FONT=&amp]یوسف[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]فالسجن[/FONT][FONT=&amp] و الغیبة[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]و اما [/FONT][FONT=&amp]من[/FONT][FONT=&amp] محمد [/FONT][FONT=&amp]صلی [/FONT][FONT=&amp]الله[/FONT][FONT=&amp] علیه[/FONT][FONT=&amp] و آله[/FONT][FONT=&amp] فالقیام [/FONT][FONT=&amp]بسیرته [/FONT][FONT=&amp]و تبیین[/FONT][FONT=&amp] آثاره[/FONT][FONT=&amp] ثم [/FONT][FONT=&amp]یضع [/FONT][FONT=&amp]سیفه[/FONT][FONT=&amp] علی [/FONT][FONT=&amp]عاتقه[/FONT][FONT=&amp] ثمانیه[/FONT][FONT=&amp] اشهر [/FONT][FONT=&amp]فلا یزال [/FONT][FONT=&amp]یقتل[/FONT][FONT=&amp] اعدا[/FONT][FONT=&amp]ء [/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]حتی [/FONT][FONT=&amp]یرضی [/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]عز وجل[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] قلت[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]وکیف[/FONT][FONT=&amp] یعلم [/FONT][FONT=&amp]ان [/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]تعالی [/FONT][FONT=&amp]قد[/FONT][FONT=&amp] رضی؟ [/FONT][FONT=&amp]قال[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]یلقی [/FONT][FONT=&amp]الله[/FONT][FONT=&amp] عز وجل[/FONT][FONT=&amp] فی[/FONT][FONT=&amp] قلبه[/FONT][FONT=&amp] الرحم[/FONT][FONT=&amp]ه».[/FONT] [FONT=&amp]
«[/FONT][FONT=&amp]در[/FONT][FONT=&amp]صاحب[/FONT][FONT=&amp] این [/FONT][FONT=&amp]امر[/FONT][FONT=&amp] سنت[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]هایی[/FONT][FONT=&amp] از [/FONT][FONT=&amp]پیغمبران[/FONT][FONT=&amp] است، [/FONT][FONT=&amp]سنتی[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] حضرت[/FONT][FONT=&amp] موسی[/FONT][FONT=&amp] بن [/FONT][FONT=&amp]عمران علیه السلام، و سنتی [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] حضرت[/FONT][FONT=&amp] عیسی علیه السلام، و[/FONT][FONT=&amp]سنتی[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] حضرت[/FONT][FONT=&amp] یوسف علیه السلام، و[/FONT][FONT=&amp] سنتی[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] حضرت[/FONT][FONT=&amp] محمد [/FONT][FONT=&amp]صلی الله علیه السلام، [/FONT][FONT=&amp]اما[/FONT][FONT=&amp] سنت[/FONT][FONT=&amp] حضرت[/FONT][FONT=&amp] موسی علیه السلام ترسان[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] منتظر [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]اما [/FONT][FONT=&amp]سنت[/FONT][FONT=&amp] حضرت[/FONT][FONT=&amp] عیسی (ع) درباره [/FONT][FONT=&amp]وی[/FONT][FONT=&amp] همان [/FONT][FONT=&amp]گویند [/FONT][FONT=&amp]که [/FONT][FONT=&amp]درباره[/FONT][FONT=&amp] حضرت[/FONT][FONT=&amp] عیسی (ع)[/FONT][FONT=&amp]گفتند [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp]اما[/FONT][FONT=&amp] سنت[/FONT][FONT=&amp] حضرت[/FONT][FONT=&amp] یوسف (ع) زندان [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp]غیبت[/FONT][FONT=&amp] است[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp]اما [/FONT][FONT=&amp]سنت[/FONT][FONT=&amp] حضرت [/FONT][FONT=&amp]محمد [/FONT][FONT=&amp]صلی علیه و آله و سلم به [/FONT][FONT=&amp]راهنمائی [/FONT][FONT=&amp]او[/FONT][FONT=&amp] راهنمائی [/FONT][FONT=&amp]کند [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]به سیره[/FONT][FONT=&amp] او[/FONT][FONT=&amp] عمل [/FONT][FONT=&amp]کند[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]و سپس [/FONT][FONT=&amp]به [/FONT][FONT=&amp]مدت[/FONT][FONT=&amp] هشت [/FONT][FONT=&amp]ماه [/FONT][FONT=&amp]شمشیر[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] بر دوش[/FONT][FONT=&amp] می‌گذارد[/FONT][FONT=&amp] و همچنان[/FONT][FONT=&amp] دشمنان[/FONT][FONT=&amp] خدا[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] بین[/FONT][FONT=&amp] می‌برد[/FONT][FONT=&amp] تا [/FONT][FONT=&amp]خداوند [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] راضی [/FONT][FONT=&amp]نماید[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]عرض کردم[/FONT][FONT=&amp]:[/FONT][FONT=&amp] چگونه[/FONT][FONT=&amp] می‌فهمد [/FONT][FONT=&amp]که[/FONT][FONT=&amp] خداوند[/FONT][FONT=&amp] راضی[/FONT][FONT=&amp] شده [/FONT][FONT=&amp]است[/FONT][FONT=&amp]؟[/FONT][FONT=&amp] فرمود[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]خداوند[/FONT][FONT=&amp] رحمت[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]قلبش [/FONT][FONT=&amp]القاء[/FONT][FONT=&amp] می‌کند). کمال [/FONT][FONT=&amp]الدین[/FONT][FONT=&amp] و تمام [/FONT][FONT=&amp]النعمه[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp].[/FONT][FONT=&amp]۳[/FONT][FONT=&amp]۲۹[/FONT]
[FONT=&amp]این روایت برای صاحب الأمر ویژگی‌هایی را بیان می‌کند که سنت‌های پیامبران پیشین علیهم السلام هستند. او همان شخصیتی است که هشت ماه شمشیر به دوش می‎کشد و جنگ می‎کند.[/FONT]
[FONT=&amp]قال[/FONT][FONT=&amp]:[/FONT][FONT=&amp] فما[/FONT][FONT=&amp] یکون[/FONT][FONT=&amp] بعد [/FONT][FONT=&amp]ذلک [/FONT][FONT=&amp]یا [/FONT][FONT=&amp]امیر[/FONT][FONT=&amp]المومنین؟[/FONT][FONT=&amp] قال[/FONT][FONT=&amp] علیه [/FONT][FONT=&amp]السلام[/FONT][FONT=&amp]: «[/FONT][FONT=&amp] یفرج [/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]البلا[/FONT][FONT=&amp]ء [/FONT][FONT=&amp]برجل [/FONT][FONT=&amp]من[/FONT][FONT=&amp] بیتي[/FONT][FONT=&amp] کانفراج [/FONT][FONT=&amp]الادیم[/FONT][FONT=&amp] من[/FONT][FONT=&amp] بیته[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp]ثم [/FONT][FONT=&amp]یرفعون [/FONT][FONT=&amp]الی[/FONT][FONT=&amp] من[/FONT][FONT=&amp] یسومهم[/FONT][FONT=&amp] خسفا [/FONT][FONT=&amp]و یسقیهم [/FONT][FONT=&amp]بکاس [/FONT][FONT=&amp]مصبره[/FONT][FONT=&amp] و لا[/FONT][FONT=&amp]یعطیهم [/FONT][FONT=&amp]ولا[/FONT][FONT=&amp] یقبل[/FONT][FONT=&amp] منهم [/FONT][FONT=&amp]الا[/FONT][FONT=&amp] السیف[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] هرجا[/FONT][FONT=&amp] هرجا[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]یحمل[/FONT][FONT=&amp] السیف[/FONT][FONT=&amp] علی[/FONT][FONT=&amp] عاتقه[/FONT][FONT=&amp] ثمانیه[/FONT][FONT=&amp] اشهر[/FONT][FONT=&amp] حتی[/FONT][FONT=&amp] تود [/FONT][FONT=&amp]قریش[/FONT][FONT=&amp] ما [/FONT][FONT=&amp]یرد [/FONT][FONT=&amp]علیهم [/FONT][FONT=&amp]حتی[/FONT][FONT=&amp] یقولوا[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]ما[/FONT][FONT=&amp] هذا[/FONT][FONT=&amp] من[/FONT][FONT=&amp] قریش[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] لو[/FONT][FONT=&amp] کان [/FONT][FONT=&amp]هذا[/FONT][FONT=&amp] من [/FONT][FONT=&amp]قریش[/FONT][FONT=&amp] و من[/FONT][FONT=&amp] ولد [/FONT][FONT=&amp]فاطمه [/FONT][FONT=&amp]لرحمنا[/FONT][FONT=&amp]"[/FONT][FONT=&amp] یغریه [/FONT][FONT=&amp]الله[/FONT][FONT=&amp] ببن[/FONT][FONT=&amp]ي [/FONT][FONT=&amp]امیه [/FONT][FONT=&amp]فیجعلهم [/FONT][FONT=&amp]تحت[/FONT][FONT=&amp] قدمیه [/FONT][FONT=&amp]و یطحنهم[/FONT][FONT=&amp] طحن[/FONT][FONT=&amp] الرحی "مَّلْعُونِينَ [/FONT][FONT=&amp]أَيْنَما[/FONT][FONT=&amp] ثُقِفُوا [/FONT][FONT=&amp]أُخِذُوا[/FONT][FONT=&amp] وَ قُتِّلُوا [/FONT][FONT=&amp]تَقْتِيلا سُنَّةَ [/FONT][FONT=&amp]اللهِ[/FONT][FONT=&amp] فِى[/FONT][FONT=&amp] الَّذِينَ [/FONT][FONT=&amp]خَلَوْا [/FONT][FONT=&amp]مِن [/FONT][FONT=&amp]قَبْلُ[/FONT][FONT=&amp] وَ لَن[/FONT][FONT=&amp] تَجِدَ [/FONT][FONT=&amp]لِسُنَّةِ [/FONT][FONT=&amp]اللهِ[/FONT][FONT=&amp] تَبْدِيلا).[/FONT] [FONT=&amp]
«عرض کرد[/FONT][FONT=&amp] ای[/FONT][FONT=&amp] امیر[/FONT][FONT=&amp]المؤمنین [/FONT][FONT=&amp]بعد [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] آن[/FONT][FONT=&amp] چه[/FONT][FONT=&amp] خواهد[/FONT][FONT=&amp]بود؟[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] فرمودند[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]خداوند [/FONT][FONT=&amp]بلا [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] بوسیله [/FONT][FONT=&amp]مردی[/FONT][FONT=&amp] از [/FONT][FONT=&amp]اهل[/FONT][FONT=&amp] بیتم[/FONT][FONT=&amp] بر طرف[/FONT][FONT=&amp] می‌کند [/FONT][FONT=&amp]همان‌طور [/FONT][FONT=&amp]که [/FONT][FONT=&amp]ادیم [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]خانه[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]اش[/FONT][FONT=&amp] جدا[/FONT][FONT=&amp] کنند[/FONT][FONT=&amp] و جامی‌ تلخ [/FONT][FONT=&amp]به [/FONT][FONT=&amp]خورد [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها[/FONT][FONT=&amp] می‌دهد [/FONT][FONT=&amp]و چیزی[/FONT][FONT=&amp] جز [/FONT][FONT=&amp]شمشیر[/FONT][FONT=&amp] بی [/FONT][FONT=&amp]مهابا[/FONT][FONT=&amp] به [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها[/FONT][FONT=&amp] نمی‌دهد [/FONT][FONT=&amp]و قبول[/FONT][FONT=&amp] نمی‌کند[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] می‌گذارد [/FONT][FONT=&amp]تا [/FONT][FONT=&amp]اینکه [/FONT][FONT=&amp]قریش[/FONT][FONT=&amp] خوش [/FONT][FONT=&amp]نیاید [/FONT][FONT=&amp]به [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها [/FONT][FONT=&amp]باز[/FONT][FONT=&amp]گردد [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] بگویند[/FONT][FONT=&amp]"[/FONT][FONT=&amp]این [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] قریش [/FONT][FONT=&amp]نیست[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] اگر [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]قریش [/FONT][FONT=&amp]و از[/FONT][FONT=&amp] فرزندان [/FONT][FONT=&amp]فاطمه[/FONT][FONT=&amp] بود [/FONT][FONT=&amp]به[/FONT][FONT=&amp] ما [/FONT][FONT=&amp]رحم[/FONT][FONT=&amp] می‌کرد[/FONT][FONT=&amp]" [/FONT][FONT=&amp]بر بنی [/FONT][FONT=&amp]امیه [/FONT][FONT=&amp]حمله [/FONT][FONT=&amp]می‌کند[/FONT][FONT=&amp] و آن‌ها [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] زیر[/FONT][FONT=&amp]پای[/FONT][FONT=&amp] خود[/FONT][FONT=&amp] قرار می‌دهد [/FONT][FONT=&amp]و آن‌ها [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] مانند [/FONT][FONT=&amp]آسیاب [/FONT][FONT=&amp]کننده [/FONT][FONT=&amp]آسیاب[/FONT][FONT=&amp] می‌کند [/FONT][FONT=&amp]شمشیر [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] بمدت[/FONT][FONT=&amp] هشت[/FONT][FONT=&amp] ماه[/FONT][FONT=&amp] بر دوش[/FONT][FONT=&amp] کند [/FONT][FONT=&amp]"[/FONT][FONT=&amp]اینان [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]رحمت[/FONT][FONT=&amp] خدا[/FONT][FONT=&amp] طرد[/FONT][FONT=&amp] شدند[/FONT][FONT=&amp] هر جا [/FONT][FONT=&amp]یافت [/FONT][FONT=&amp]شوند [/FONT][FONT=&amp]باید[/FONT][FONT=&amp] دست‌ گیر[/FONT][FONT=&amp] و به[/FONT][FONT=&amp] سختی[/FONT][FONT=&amp] کشته[/FONT][FONT=&amp] شوند،[/FONT][FONT=&amp] خدا[/FONT][FONT=&amp] شیوه [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] روش [/FONT][FONT=&amp]خود [/FONT][FONT=&amp]را [/FONT][FONT=&amp]درباره[/FONT][FONT=&amp] کسانی[/FONT][FONT=&amp]که [/FONT][FONT=&amp]پیشتر[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]گذشتند[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]این[/FONT][FONT=&amp]گونه [/FONT][FONT=&amp]قرار[/FONT][FONT=&amp]داده [/FONT][FONT=&amp]است[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp]و برای[/FONT][FONT=&amp] شیوه [/FONT][FONT=&amp]و روش[/FONT][FONT=&amp] خدا[/FONT][FONT=&amp] هرگز [/FONT][FONT=&amp]تغییر[/FONT][FONT=&amp] و دگرگونی [/FONT][FONT=&amp]نخواهی [/FONT][FONT=&amp]یافت[/FONT][FONT=&amp]" [/FONT][FONT=&amp]و اما [/FONT][FONT=&amp]بعد[/FONT][FONT=&amp] آسیابی [/FONT][FONT=&amp]باید [/FONT][FONT=&amp]وجود [/FONT][FONT=&amp]داشته[/FONT][FONT=&amp] باشد[/FONT][FONT=&amp] که [/FONT][FONT=&amp]ضلالت[/FONT][FONT=&amp] و گمراهی[/FONT][FONT=&amp] را [/FONT][FONT=&amp]آسیاب [/FONT][FONT=&amp]کند،[/FONT][FONT=&amp] و هر گاه [/FONT][FONT=&amp]آسیاب[/FONT][FONT=&amp] نمود [/FONT][FONT=&amp]پا[/FONT][FONT=&amp] بر[/FONT][FONT=&amp]جا خواهد[/FONT][FONT=&amp] شد[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]همانا[/FONT][FONT=&amp] که [/FONT][FONT=&amp]برای [/FONT][FONT=&amp]آسیاب[/FONT][FONT=&amp] کردنش [/FONT][FONT=&amp]صافی[/FONT][FONT=&amp] است[/FONT][FONT=&amp] و برای [/FONT][FONT=&amp]صافی[/FONT][FONT=&amp] حدی[/FONT][FONT=&amp] است[/FONT][FONT=&amp]...». سلیم [/FONT][FONT=&amp]بن[/FONT][FONT=&amp] قیس [/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۲۵۸.[/FONT] [FONT=&amp]
از[/FONT][FONT=&amp]ابی[/FONT][FONT=&amp] عبدالله علیه السلام فرمودند[/FONT][FONT=&amp]: «[/FONT][FONT=&amp]قائم [/FONT][FONT=&amp]قبل[/FONT][FONT=&amp] از [/FONT][FONT=&amp]کامل[/FONT][FONT=&amp] شدن[/FONT][FONT=&amp] حلقه[/FONT][FONT=&amp] خروج [/FONT][FONT=&amp]نمی‌کند،[/FONT][FONT=&amp] عرض کردم[/FONT][FONT=&amp]:[/FONT][FONT=&amp] کامل [/FONT][FONT=&amp]شدن[/FONT][FONT=&amp] حلقه [/FONT][FONT=&amp]چگونه[/FONT][FONT=&amp] است؟[/FONT][FONT=&amp]... [/FONT][FONT=&amp]فرمود[/FONT][FONT=&amp]: [/FONT][FONT=&amp]ای[/FONT][FONT=&amp] ابا[/FONT][FONT=&amp] محمد [/FONT][FONT=&amp]او[/FONT][FONT=&amp] ب ا[/FONT][FONT=&amp]حالت[/FONT][FONT=&amp] ناراحتی [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]خشمگین [/FONT][FONT=&amp]تحت [/FONT][FONT=&amp]تأثیر[/FONT][FONT=&amp] غضب[/FONT][FONT=&amp] خدا[/FONT][FONT=&amp] بیرون[/FONT][FONT=&amp] می‌آید[/FONT][FONT=&amp]... [/FONT][FONT=&amp]هشت[/FONT][FONT=&amp] ماه[/FONT][FONT=&amp] شمشیر [/FONT][FONT=&amp]بر [/FONT][FONT=&amp]دوش [/FONT][FONT=&amp]خود[/FONT][FONT=&amp] حمل[/FONT][FONT=&amp] کرده [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]به [/FONT][FONT=&amp]صورت[/FONT][FONT=&amp] هرج[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] مرج [/FONT][FONT=&amp]می‌کشد[/FONT][FONT=&amp]...». [/FONT][FONT=&amp]غیبت [/FONT][FONT=&amp]نعمانی[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۳[/FONT][FONT=&amp]۰۷[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp]۳[/FONT][FONT=&amp]۰۸ .[/FONT] [FONT=&amp]
این دو روایت بر شخصی اشاره دارد که به مدت هشت ماه می‌جنگد. در روایت اول برای وی سنت[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]هایی از دیگر پیامبران علیهم السلام در نظر می‌گیرد و روایت دوم اشاره به جیش غضب دارد[/FONT][FONT=&amp].[/FONT] [FONT=&amp]همه‌ی این ویژگی‌ها با استفاده از قرائن موجود در روایات به همان شاب بنی‌هاشمی ‌و احمد در وصیت شب وفات رسوال الله صلی الله علیه و آله و سلم اشاره دارد که در آستانه‌ی ظهور بعنوان فرستاده و وصی امام مهدی علیه السلام می‌آید[/FONT][FONT=&amp].
[/FONT] [FONT=&amp]5) شعیب بن صالح فرمانده‌ی سپاه قائم علیه السلام: [/FONT] [FONT=&amp]
از [/FONT][FONT=&amp]ابن [/FONT][FONT=&amp]زرین[/FONT][FONT=&amp] گف[/FONT][FONT=&amp]ت: «[/FONT][FONT=&amp]اگر [/FONT][FONT=&amp]سفیانی[/FONT][FONT=&amp] وارد[/FONT][FONT=&amp] کوفه[/FONT][FONT=&amp] شد[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]اعوان [/FONT][FONT=&amp]آل[/FONT][FONT=&amp] محمد[/FONT][FONT=&amp] صلی الله علیه و آله و سلم را[/FONT][FONT=&amp] کشت [/FONT][FONT=&amp]مهدی[/FONT][FONT=&amp] در[/FONT][FONT=&amp] حالی[/FONT][FONT=&amp] که[/FONT][FONT=&amp] شعیب [/FONT][FONT=&amp]بن[/FONT][FONT=&amp] صالح [/FONT][FONT=&amp]با[/FONT][FONT=&amp] اوست[/FONT][FONT=&amp] بیرون[/FONT][FONT=&amp] می‌آید[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]مهدی[/FONT][FONT=&amp] موعود [/FONT][FONT=&amp]منتظر [/FONT][FONT=&amp]باب[/FONT][FONT=&amp]۳[/FONT][FONT=&amp]۰[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۳۷۸[/FONT] [FONT=&amp]
جابر [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]ابی[/FONT][FONT=&amp] جعفر علیه السلام [/FONT][FONT=&amp]روایت[/FONT][FONT=&amp] می‌کند [/FONT][FONT=&amp]که [/FONT][FONT=&amp]امام [/FONT][FONT=&amp]می‌فرماید[/FONT][FONT=&amp]: «[/FONT][FONT=&amp]يخرج [/FONT][FONT=&amp]شاب[/FONT][FONT=&amp] من[/FONT][FONT=&amp] بني[/FONT][FONT=&amp] هاشم [/FONT][FONT=&amp]ب[/FONT][FONT=&amp]کفه {[/FONT][FONT=&amp]اليمن[/FONT][FONT=&amp]ی}[/FONT][FONT=&amp] خال[/FONT][FONT=&amp] من[/FONT][FONT=&amp] خراسان [/FONT][FONT=&amp]برايات [/FONT][FONT=&amp]سود[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] بين[/FONT][FONT=&amp] يديه [/FONT][FONT=&amp]شعيب[/FONT][FONT=&amp] بن[/FONT][FONT=&amp] صالح[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp]يقاتل [/FONT][FONT=&amp]أصحاب[/FONT][FONT=&amp] السفياني [/FONT][FONT=&amp]فيهزمهم[/FONT][FONT=&amp]».[/FONT] [FONT=&amp]
«[/FONT][FONT=&amp]جوانی[/FONT][FONT=&amp] از [/FONT][FONT=&amp]بنی[/FONT][FONT=&amp] هاشم [/FONT][FONT=&amp]که[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]کف [/FONT][FONT=&amp]دست {[/FONT][FONT=&amp]راست[/FONT][FONT=&amp]ش}[/FONT][FONT=&amp] خالی[/FONT][FONT=&amp] وجود[/FONT][FONT=&amp] دارد[/FONT][FONT=&amp] با [/FONT][FONT=&amp]پرچم‌های[/FONT][FONT=&amp] سیاه[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] خراسان [/FONT][FONT=&amp]خروج [/FONT][FONT=&amp]می‌کند[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]بین[/FONT][FONT=&amp] دستانش[/FONT][FONT=&amp] – [/FONT][FONT=&amp]مقدمه [/FONT][FONT=&amp]لشکرش[/FONT][FONT=&amp] – [/FONT][FONT=&amp]شعیب[/FONT][FONT=&amp] بن [/FONT][FONT=&amp]صالح[/FONT][FONT=&amp] قرار[/FONT][FONT=&amp]دارد[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] با [/FONT][FONT=&amp]یاران[/FONT][FONT=&amp] سفیانی [/FONT][FONT=&amp]نبرد[/FONT][FONT=&amp] می‌کند[/FONT][FONT=&amp] و آن‌ها [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] شکست[/FONT][FONT=&amp] می‌دهد[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]الملاحم [/FONT][FONT=&amp]و الفتن [/FONT][FONT=&amp]باب[/FONT][FONT=&amp]۹۸[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۱ ۲[/FONT][FONT=&amp]۰[/FONT][FONT=&amp] / [/FONT][FONT=&amp]کتاب[/FONT][FONT=&amp] الفتن [/FONT][FONT=&amp]لنعیم[/FONT][FONT=&amp] بن[/FONT][FONT=&amp] حماد[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۱۸۹[/FONT][FONT=&amp] /[/FONT][FONT=&amp]معجم[/FONT][FONT=&amp] احادیث [/FONT][FONT=&amp]الامام[/FONT][FONT=&amp] مهدی (ع) ج[/FONT][FONT=&amp]۳[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۳۹۷[/FONT][FONT=&amp]/ [/FONT][FONT=&amp]شرح[/FONT][FONT=&amp] احقاق [/FONT][FONT=&amp]الحق [/FONT][FONT=&amp]للسید [/FONT][FONT=&amp]المرعشی[/FONT][FONT=&amp] ج[/FONT][FONT=&amp] ۲۹[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۴[/FONT][FONT=&amp]۱ ۱.[/FONT] [FONT=&amp]
امیر[/FONT][FONT=&amp]المومنین علیه السلام می‌فرماید: «تَخْرُجُ [/FONT][FONT=&amp]رَايَاتٌ[/FONT][FONT=&amp] سُودٌ [/FONT][FONT=&amp]تُقَاتِلُ[/FONT][FONT=&amp] السُّفْيَانيَّ،[/FONT][FONT=&amp] فِيهِمْ [/FONT][FONT=&amp]شَابٌ [/FONT][FONT=&amp]مِنْ[/FONT][FONT=&amp] بَنْي[/FONT][FONT=&amp] هَاشِمٍ، [/FONT][FONT=&amp]فِي[/FONT][FONT=&amp] كَتفِهِ[/FONT][FONT=&amp] {[/FONT][FONT=&amp]کف[/FONT][FONT=&amp]ه[/FONT][FONT=&amp]} [/FONT][FONT=&amp]اليُسْرَى[/FONT][FONT=&amp] خَالٌ،[/FONT][FONT=&amp] وَعَلَى [/FONT][FONT=&amp]مُقدِّمَتِهِ [/FONT][FONT=&amp]رَجُلٌ[/FONT][FONT=&amp] مِنْ [/FONT][FONT=&amp]بَني[/FONT][FONT=&amp] تَمِيمٍ، [/FONT][FONT=&amp]يُدْعى [/FONT][FONT=&amp]شُعَيْبُ[/FONT][FONT=&amp] بن[/FONT][FONT=&amp] صالحٍ[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] فَيَهْزِمُ [/FONT][FONT=&amp]أصْحَابَهُ[/FONT][FONT=&amp]».[/FONT] [FONT=&amp]«[/FONT][FONT=&amp]پرچم‌های [/FONT][FONT=&amp]سیاهی[/FONT][FONT=&amp] خارج[/FONT][FONT=&amp] می‌شوند[/FONT][FONT=&amp] که[/FONT][FONT=&amp] با[/FONT][FONT=&amp] سفیانی[/FONT][FONT=&amp] مبارزه [/FONT][FONT=&amp]می‌کنند[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]میان [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها[/FONT][FONT=&amp] جوانی[/FONT][FONT=&amp] از [/FONT][FONT=&amp]بنی[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]هاشم[/FONT][FONT=&amp] که [/FONT][FONT=&amp]در[/FONT][FONT=&amp]کتف [/FONT][FONT=&amp]راستش [/FONT][FONT=&amp]خالی [/FONT][FONT=&amp]دارد[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] بر مقدمه [/FONT][FONT=&amp]ای [/FONT][FONT=&amp]پرچم‌ها[/FONT][FONT=&amp] مردی[/FONT][FONT=&amp] از [/FONT][FONT=&amp]بنی [/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]تمیم[/FONT][FONT=&amp] که[/FONT][FONT=&amp] شعیب[/FONT][FONT=&amp] بن[/FONT][FONT=&amp] صالح [/FONT][FONT=&amp]نامیده [/FONT][FONT=&amp]می‌شود [/FONT][FONT=&amp]قرار[/FONT][FONT=&amp]گرفته[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] که [/FONT][FONT=&amp]اصحاب[/FONT][FONT=&amp] سفیانی[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] شکست[/FONT][FONT=&amp] می‌دهد[/FONT][FONT=&amp]».[/FONT]
[FONT=&amp]در روایت اول به مهدی علیه السلام اشاره دارد و در روایات دوم و سوم نیز به شاب بنی‌هاشم که هر دوی آن‌ها بنابر گفته‎های قبلی همان یمانی علیه السلام هستند. [/FONT] [FONT=&amp]با توجه به روایت فوق مشخص می‌شود که شعیب بن صالح فرمانده‌ی سپاه قائم(مهدی) است. و با استفاده از قرائن مشخص است که در این روایات منظور از پرچم‌های سیاه از خراسان پرچم یمانی است که مبدأ حرکت او ار جانب خراسان می‌باشد[/FONT][FONT=&amp].
[/FONT] [FONT=&amp]6) امر بیعت با یمانی علیه السلام حتی در سخت‌ترین شرایط:[/FONT]
[FONT=&amp]امام [/FONT][FONT=&amp]صادق علیه السلام: «اگر[/FONT][FONT=&amp] دیدید[/FONT][FONT=&amp] که[/FONT][FONT=&amp] پرچم‌های [/FONT][FONT=&amp]سیاه [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] خراسان [/FONT][FONT=&amp]خروج [/FONT][FONT=&amp]کردند [/FONT][FONT=&amp]خودتان [/FONT][FONT=&amp]را [/FONT][FONT=&amp]به [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها[/FONT][FONT=&amp] رسانید [/FONT][FONT=&amp]حتی [/FONT][FONT=&amp]اگر [/FONT][FONT=&amp]سینه[/FONT][FONT=&amp] خیز [/FONT][FONT=&amp]بر [/FONT][FONT=&amp]روی[/FONT][FONT=&amp] یخ‌ها [/FONT][FONT=&amp]باشد[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]زیرا[/FONT][FONT=&amp] حاملان[/FONT][FONT=&amp] آن [/FONT][FONT=&amp]حق [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp]طلب[/FONT][FONT=&amp] می‌کنند[/FONT][FONT=&amp] ولی [/FONT][FONT=&amp]به [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها[/FONT][FONT=&amp] داده[/FONT][FONT=&amp] نمی‌شود[/FONT][FONT=&amp].[/FONT][FONT=&amp] پس [/FONT][FONT=&amp]می‌جنگند [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] پیروز[/FONT][FONT=&amp] می‌شوند[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]پس [/FONT][FONT=&amp]به [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها[/FONT][FONT=&amp] آن[/FONT][FONT=&amp]چه [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] که[/FONT][FONT=&amp] طلب [/FONT][FONT=&amp]کرده [/FONT][FONT=&amp]بودند[/FONT][FONT=&amp] داده[/FONT][FONT=&amp] می‌شود [/FONT][FONT=&amp]اما [/FONT][FONT=&amp]قبول[/FONT][FONT=&amp] نمی‌کنند[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]گویی [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها [/FONT][FONT=&amp]را [/FONT][FONT=&amp]می‌بینم[/FONT][FONT=&amp] که[/FONT][FONT=&amp] شمشیرهایشان [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] بر[/FONT][FONT=&amp] دوش [/FONT][FONT=&amp]خود[/FONT][FONT=&amp] قرار[/FONT][FONT=&amp]داده[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]اند [/FONT][FONT=&amp]تا[/FONT][FONT=&amp] آن‌ که[/FONT][FONT=&amp] پرچم‌هایشان [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] به[/FONT][FONT=&amp] قائم [/FONT][FONT=&amp]مهدی[/FONT][FONT=&amp] برسانند[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]بدانید[/FONT][FONT=&amp] که [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها [/FONT][FONT=&amp]انصار [/FONT][FONT=&amp]مهدی [/FONT][FONT=&amp]هستند [/FONT][FONT=&amp]که[/FONT][FONT=&amp] حکومت[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] برایش [/FONT][FONT=&amp]مهیا[/FONT][FONT=&amp]ء [/FONT][FONT=&amp]می‌کنند،[/FONT][FONT=&amp] قلب[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]های [/FONT][FONT=&amp]آنان [/FONT][FONT=&amp]مانند[/FONT][FONT=&amp] پاره[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]های[/FONT][FONT=&amp] آهن[/FONT][FONT=&amp] است[/FONT][FONT=&amp].[/FONT][FONT=&amp] پس[/FONT][FONT=&amp] اگر[/FONT][FONT=&amp] دیدید [/FONT][FONT=&amp]که [/FONT][FONT=&amp]پرچم‌های [/FONT][FONT=&amp]سیاه [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] طرف[/FONT][FONT=&amp] مشرق[/FONT][FONT=&amp] می‌آیند [/FONT][FONT=&amp]پارسیان[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] گرامی ‌بدارید [/FONT][FONT=&amp]زیرا [/FONT][FONT=&amp]که [/FONT][FONT=&amp]دولت[/FONT][FONT=&amp] ما[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها[/FONT][FONT=&amp] است[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]کنز[/FONT][FONT=&amp] العمال[/FONT][FONT=&amp] ج[/FONT][FONT=&amp]۷[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp].[/FONT][FONT=&amp] ۲۶[/FONT][FONT=&amp]۱[/FONT]
[FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]رسول [/FONT][FONT=&amp]خدا[/FONT][FONT=&amp] علیه السلام فرمودند[/FONT][FONT=&amp]:[/FONT][FONT=&amp] «... [/FONT][FONT=&amp]تا [/FONT][FONT=&amp]آن[/FONT][FONT=&amp]که [/FONT][FONT=&amp]پرچم‌های [/FONT][FONT=&amp]سیاه[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]مشرق [/FONT][FONT=&amp]سر[/FONT][FONT=&amp]بلند[/FONT][FONT=&amp]کنند[/FONT][FONT=&amp].[/FONT][FONT=&amp] حق [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] طلبند[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]بدیشان [/FONT][FONT=&amp]ندهند،[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]برهه[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]ای [/FONT][FONT=&amp]دیگر[/FONT][FONT=&amp] حق[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] طلب[/FONT][FONT=&amp] کنند[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]بدیشان [/FONT][FONT=&amp]ندهند،[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]باز[/FONT][FONT=&amp] نیز [/FONT][FONT=&amp]چنین[/FONT][FONT=&amp] شود، [/FONT][FONT=&amp]پس [/FONT][FONT=&amp]آن گاه [/FONT][FONT=&amp]نبرد[/FONT][FONT=&amp] کنند[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] پیروز[/FONT][FONT=&amp] شوند[/FONT][FONT=&amp].[/FONT][FONT=&amp] سپس[/FONT][FONT=&amp] فرمود: هر[/FONT][FONT=&amp]که[/FONT][FONT=&amp] از [/FONT][FONT=&amp]شما[/FONT][FONT=&amp] یا[/FONT][FONT=&amp] فرزندا[/FONT][FONT=&amp]ن‌[/FONT][FONT=&amp]تان [/FONT][FONT=&amp]چنین[/FONT][FONT=&amp] شود،[/FONT][FONT=&amp] پس [/FONT][FONT=&amp]آن‌گاه[/FONT][FONT=&amp] نبرد [/FONT][FONT=&amp]کنند [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]پیروز [/FONT][FONT=&amp]شوند[/FONT][FONT=&amp]. [/FONT][FONT=&amp]سپس[/FONT][FONT=&amp] فرمود:[/FONT][FONT=&amp] هر[/FONT][FONT=&amp]که[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] شما[/FONT][FONT=&amp] یا[/FONT][FONT=&amp] فرزندان[/FONT][FONT=&amp]‌[/FONT][FONT=&amp]تان[/FONT][FONT=&amp] چنین [/FONT][FONT=&amp]روزی[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] درک [/FONT][FONT=&amp]کرد [/FONT][FONT=&amp]نزد [/FONT][FONT=&amp]امامی‌ که [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] خاندانم[/FONT][FONT=&amp] می‌باشد[/FONT][FONT=&amp]حاضر[/FONT][FONT=&amp]شود[/FONT][FONT=&amp]- [/FONT][FONT=&amp]اگر [/FONT][FONT=&amp]چه [/FONT][FONT=&amp]بر [/FONT][FONT=&amp]برف[/FONT][FONT=&amp] گام [/FONT][FONT=&amp]نهد[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp]زیرا[/FONT][FONT=&amp] این [/FONT][FONT=&amp]پرچم‌های[/FONT][FONT=&amp] هدایتند[/FONT][FONT=&amp] که [/FONT][FONT=&amp]آن‌ها [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp]به[/FONT][FONT=&amp] مردی [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]خاندانم [/FONT][FONT=&amp]تقدیم[/FONT][FONT=&amp] کنند، [/FONT][FONT=&amp]نام [/FONT][FONT=&amp]او [/FONT][FONT=&amp]همانند[/FONT][FONT=&amp] اسم [/FONT][FONT=&amp]من [/FONT][FONT=&amp]است [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]اسم[/FONT][FONT=&amp] پدرش[/FONT][FONT=&amp] همانند [/FONT][FONT=&amp]پدر[/FONT][FONT=&amp] من[/FONT][FONT=&amp] است [/FONT][FONT=&amp]پس[/FONT][FONT=&amp] زمین [/FONT][FONT=&amp]را [/FONT][FONT=&amp]حاکم [/FONT][FONT=&amp]می‌شود [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] آن[/FONT][FONT=&amp] را [/FONT][FONT=&amp]پر [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] عدل[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] داد[/FONT][FONT=&amp] می‌کند[/FONT][FONT=&amp] بعد [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]آن‌که [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]ظلم [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]ستم [/FONT][FONT=&amp]پر[/FONT][FONT=&amp] شود[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]معجم [/FONT][FONT=&amp]احادیث [/FONT][FONT=&amp]امام[/FONT][FONT=&amp] مهدی ع[/FONT][FONT=&amp]لیه السلام [/FONT][FONT=&amp]ج[/FONT][FONT=&amp]۱[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp].[/FONT][FONT=&amp]۳۸[/FONT][FONT=&amp]۲[/FONT]
[FONT=&amp]پیوستن به مردی از خاندان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که از جانب مشرق می‎آید و دولت آل محمد علیهم السلام در او علیه السلام ست.[/FONT]
[FONT=&amp]رسول[/FONT][FONT=&amp] خدا[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]لی الله علیه و آله و سلم فرمودند:[/FONT][FONT=&amp]« [/FONT][FONT=&amp]قیامت [/FONT][FONT=&amp]بر [/FONT][FONT=&amp]پا[/FONT][FONT=&amp] نخواهد [/FONT][FONT=&amp]شد [/FONT][FONT=&amp]تا[/FONT][FONT=&amp] اینکه [/FONT][FONT=&amp]قائم[/FONT][FONT=&amp] حق [/FONT][FONT=&amp]قیام [/FONT][FONT=&amp]کند،[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] آن [/FONT][FONT=&amp]هنگامی ‌است[/FONT][FONT=&amp] که[/FONT][FONT=&amp] خداوند [/FONT][FONT=&amp]عز و جل [/FONT][FONT=&amp]به[/FONT][FONT=&amp] ایشان[/FONT][FONT=&amp] اذن [/FONT][FONT=&amp]و [/FONT][FONT=&amp]اجازه [/FONT][FONT=&amp]دهد،[/FONT][FONT=&amp] پس [/FONT][FONT=&amp]هر[/FONT][FONT=&amp]کس [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] او [/FONT][FONT=&amp]پیروی[/FONT][FONT=&amp] کند [/FONT][FONT=&amp]نجات[/FONT][FONT=&amp] یافته[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] هر [/FONT][FONT=&amp]کس [/FONT][FONT=&amp]از [/FONT][FONT=&amp]ایشان [/FONT][FONT=&amp]تخلف[/FONT][FONT=&amp] کند [/FONT][FONT=&amp]به [/FONT][FONT=&amp]هلاکت [/FONT][FONT=&amp]می‌رسد، [/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]الله [/FONT][FONT=&amp]بندگان[/FONT][FONT=&amp] خدا [/FONT][FONT=&amp]را ،[/FONT][FONT=&amp]پس [/FONT][FONT=&amp]به[/FONT][FONT=&amp] سوی[/FONT][FONT=&amp] او [/FONT][FONT=&amp]بشتابید[/FONT][FONT=&amp]حتی [/FONT][FONT=&amp]اگر [/FONT][FONT=&amp]با[/FONT][FONT=&amp] دست[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]پا[/FONT][FONT=&amp] روی[/FONT][FONT=&amp] برف[/FONT][FONT=&amp] باشد[/FONT][FONT=&amp]،[/FONT][FONT=&amp] زیرا[/FONT][FONT=&amp] ایشان[/FONT][FONT=&amp] خلیفه [/FONT][FONT=&amp]خداوند[/FONT][FONT=&amp] عز و جل[/FONT][FONT=&amp] مهدی[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] خلیفه [/FONT][FONT=&amp]من[/FONT][FONT=&amp] اس[/FONT][FONT=&amp]ت). [/FONT][FONT=&amp]بحار الأنوار[/FONT][FONT=&amp]ج[/FONT][FONT=&amp]۵[/FONT][FONT=&amp]۱[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۶۵[/FONT]
[FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] ثوبان[/FONT][FONT=&amp] از[/FONT][FONT=&amp] پ[/FONT][FONT=&amp]یامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «اگر [/FONT][FONT=&amp]پرچم‌های[/FONT][FONT=&amp] سیاه [/FONT][FONT=&amp]را [/FONT][FONT=&amp]از[/FONT][FONT=&amp] سمت[/FONT][FONT=&amp] خراسان[/FONT][FONT=&amp] دیدید[/FONT][FONT=&amp] پس [/FONT][FONT=&amp]به[/FONT][FONT=&amp] سوی [/FONT][FONT=&amp]آن[/FONT][FONT=&amp] بشتابید[/FONT][FONT=&amp] حتی[/FONT][FONT=&amp] اگر [/FONT][FONT=&amp]خود [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] روی [/FONT][FONT=&amp]برف [/FONT][FONT=&amp]بکشید[/FONT][FONT=&amp] چون [/FONT][FONT=&amp]در [/FONT][FONT=&amp]آن[/FONT][FONT=&amp] خلیفه [/FONT][FONT=&amp]خدا[/FONT][FONT=&amp] مهدی[/FONT][FONT=&amp] است[/FONT][FONT=&amp]). [/FONT][FONT=&amp]مهدی[/FONT][FONT=&amp] موعود[/FONT][FONT=&amp] منتظر[/FONT][FONT=&amp]باب[/FONT][FONT=&amp]۲۴[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۶۷ [/FONT][FONT=&amp]الزام [/FONT][FONT=&amp]الناصب [/FONT][FONT=&amp]ج[/FONT][FONT=&amp] ۱[/FONT][FONT=&amp] ص[/FONT][FONT=&amp]۳[/FONT][FONT=&amp]۰۶ [/FONT][FONT=&amp]ملاحم[/FONT][FONT=&amp] و[/FONT][FONT=&amp] الفتن [/FONT][FONT=&amp]باب[/FONT][FONT=&amp]۹۴.[/FONT]
[FONT=&amp]در روایت اول از قیام قائمی‌سخن به میان می‎آید که خلیفه‎ی امام مهدی علیه السلام است و در روایت دوم او را همان پرچمی‌ می‌داند که از جانب مشرق می[/FONT][FONT=&amp]‎[/FONT][FONT=&amp]آید. [/FONT] [FONT=&amp]در این روایت تأکید بر پیوستن به فرستاده‎ی امام مهدی در سخت‌ترین شرایط شده ‎است.[/FONT] [FONT=&amp]همان‌طور که در دیگر روایات اهمیت پیوست به ایشان علیه السلام را می‏‎بینیم:[/FONT] [FONT=&amp]
امير[/FONT][FONT=&amp]المؤمنين[/FONT][FONT=&amp] ع[/FONT][FONT=&amp]لیه السلام فرمود: «[/FONT][FONT=&amp]يا[/FONT][FONT=&amp] عامر[/FONT][FONT=&amp]إ ذا [/FONT][FONT=&amp]سمعت[/FONT][FONT=&amp] الرايات[/FONT][FONT=&amp] السود[/FONT][FONT=&amp] مقبلة، [/FONT][FONT=&amp]فاكسر [/FONT][FONT=&amp]ذلك[/FONT][FONT=&amp] القفل [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] ذلك [/FONT][FONT=&amp]الصندوق[/FONT][FONT=&amp]، [/FONT][FONT=&amp]حتى[/FONT][FONT=&amp] تُقتَل[/FONT][FONT=&amp] تحتها،[/FONT][FONT=&amp]فإن[/FONT][FONT=&amp] لم[/FONT][FONT=&amp] تسطع [/FONT][FONT=&amp]فتدحرج [/FONT][FONT=&amp]حتى[/FONT][FONT=&amp] تقتل [/FONT][FONT=&amp]تحتها[/FONT][FONT=&amp]».[/FONT] [FONT=&amp]
امیر[/FONT][FONT=&amp]مؤمنان[/FONT][FONT=&amp] علی علیه السلام فرمود[/FONT][FONT=&amp]:[/FONT][FONT=&amp]« هنگامى[/FONT][FONT=&amp] كه[/FONT][FONT=&amp] شنيدى[/FONT][FONT=&amp] پرچم‌هاى[/FONT][FONT=&amp] سياه [/FONT][FONT=&amp]روى [/FONT][FONT=&amp]آورده [/FONT][FONT=&amp]و[/FONT][FONT=&amp] تو[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]صندوقى[/FONT][FONT=&amp] در [/FONT][FONT=&amp]بسته[/FONT][FONT=&amp] قرار[/FONT][FONT=&amp] داشتى،[/FONT][FONT=&amp] به[/FONT][FONT=&amp] هر[/FONT][FONT=&amp] صورت[/FONT][FONT=&amp] ممكن،[/FONT][FONT=&amp] آن[/FONT][FONT=&amp] را[/FONT][FONT=&amp] بگشا[/FONT][FONT=&amp] تا[/FONT][FONT=&amp] تحت [/FONT][FONT=&amp]آن[/FONT][FONT=&amp] پرچم‌ها [/FONT][FONT=&amp]قرار [/FONT][FONT=&amp]گيرى[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]اگر [/FONT][FONT=&amp]نتوانستى[/FONT][FONT=&amp] در[/FONT][FONT=&amp] صندوق [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] بگشايى[/FONT][FONT=&amp] و [/FONT][FONT=&amp]روى[/FONT][FONT=&amp] پاى[/FONT][FONT=&amp] خود[/FONT][FONT=&amp] بروى،[/FONT][FONT=&amp] همان گونه[/FONT][FONT=&amp] خود [/FONT][FONT=&amp]را[/FONT][FONT=&amp] بغلطان [/FONT][FONT=&amp]تا[/FONT][FONT=&amp] به [/FONT][FONT=&amp]هدف [/FONT][FONT=&amp]برسى[/FONT][FONT=&amp]». [/FONT][FONT=&amp]معجم [/FONT][FONT=&amp]أحاديث [/FONT][FONT=&amp]الإمام [/FONT][FONT=&amp]المهدي علیه السلام الشيخ [/FONT][FONT=&amp]الكوراني[/FONT][FONT=&amp] ج[/FONT][FONT=&amp] ۳[/FONT][FONT=&amp]ص[/FONT][FONT=&amp]۷۹.[/FONT] [FONT=&amp]
نتیجه‌گیری:[/FONT]
[FONT=&amp]در روایاتی که بررسی کردیم شاب بنی‌هاشمی ‌و مردی از اهل بیت علیهم السلام که با پرچم‌های سیاه از سمت مشرق یا خراسان می‎آید همان احمد در وصیت علیه السلام و همان یمانی موعود است که بر همه واجب است با ایشان بیعت کنند.[/FONT] [FONT=&amp]
و الحمدلله وحده[/FONT]
 

يـوسف الأنصار

Guest
پاسخ : پرچم خراسانی بین حقیقت و تفسیر به رأی

خدا خیرتان دهد خواهر گرامی
 

ضامن هو

Moderator
عضو کادر مدیریت
پاسخ : پرچم خراسانی بین حقیقت و تفسیر به رأی

احسنتم

بسیار عالی


سلام و صلوات خدا بر یمانی آل محمد پرچمدار آل محمد (ع)
 

کانال تلگرام

بالا