• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

نمازجمعه

سلام

New Member
باسلام وخسته نباشید خدمت برادران عزیز.امیدوارم پاسخ سوال را دریافت بکنم.بنده به نماز جمعه میروم وهروقت ارنواز جمعه برمی‌گردم تاهفته آینده حال درست حسابی ندارم.چون درجمع از احترام ومنطق کلام و برادری و انسانیت وجود ندارد.شوخیهای بی جا.مسخره کردن که نگو.انسان ضعیفتر خودشان را راه میکنندتاجای که حال آدم ازخودش به هم میخوره.وبنده فکرمی‌کنم جایی بین آنها ندارم چون هم سطح آنها نیستم .انهاوضع دنیوی بسیار خوبی دارند وبنده بین آنها ناپیدا و احساس حقارت میکنم.ودیگردوست ندارم باانهابرای نمازخواندن بروم...ازشماخواستارم که نظرمکتب رادراین باره برای بنده بیان کنید که آیا جای دیگری وبابرادان دیگری بروم وباانها نباشم دیگر.لطفن جواب به خاطر خدا جوابی از زبان سیدیامسولین مکتب که خیالم راحت بشه.تشکر
 
کانال تلگرام

بالا