• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

نشانه‌های قيامت صغری (همان‌طور که در دو عهد قديم و جديد ذکر شدند).

معلم موسی

مدیر بخش
بسم الله الرحمن الرحيم , اللهم صلي علي محمد وال محمد الائمة المهديين وسلم تسليما كثيرا

نشانه‌های قيامت صغری (همان‌طور که در دو عهد قديم و جديد ذکر شدند).

بشارت‌ها، ذکر کردند که تمام نشانه‌های قيامت صغری در مشرق و به ويژه در سرزمين عراق يا بنا به تسميه‌اش در کتاب مقدس، بابل حاصل می‌گردد و ويرانی و خرابی بابل يا بغداد که پايتخت عراق امروزی بوده نشانه‌ای نيست جز دالِ بر قيامت کبری.

(۲۲ فأقوم عليهم يقول رب الجنود واقطع من بابل اسما وبقية ونسل وذرية يقول الرب * وأجعلها ميراثا للقنفذ واجام مياه واكنسها بمكنسة الهلك يقول رب الجنود * ۵ قد حلف رب الجنود قايل أنهكما قصدت يصير وكما نويت يثبت وقد تم قضاء الله وحلفه وخربت بغداد (بابل) على يد الأمريكان)، (۲۲ و يهوه‌ صبايوت‌ می‌گويد: «من‌ به‌ ضدّايشان‌ خواهم‌ برخاست‌.» و خداوند می‌گويد: «اسـم‌ و بقيـه‌ را و نسـل‌ و ذريـت‌ را از بابـل‌ منقطـع‌ خواهـم‌ ساخت‌. ۲۳ و آن‌ را نصيب‌ خارپشتها و خَلابهـای‌ آب‌ خواهـم‌ گردانيـد و آن‌ را با جاروب‌ هلاكت‌ خواهم‌ رُفت‌.» يهوه‌ صبايوت‌ می‌گويد).[SUP]([1])[/SUP] و قضای الهی چنين اراده کرد و بغداد (بابل)، به دست امريکا ويران گشت.

- (۱ بعد از آن‌ ديدم‌ فرشته‌ای‌ ديگر از آسمان‌ نازل‌ شد که‌ قدرت‌ عظيم‌ داشت‌ و زمين‌ به‌ جلال‌ او منور شد. ۲ و به‌ آواز زورآور ندا کرده‌، گفت‌: “منهدم‌ شد، منهدم‌ شد بابل عظيم‌! و او مسکن‌ ديوها و ملاذ هر روح‌ خبيث‌ و ملاذ هر مرغ‌ ناپاک‌ و مکروه‌ گرديده‌ است‌! ۳ زيرا که‌ از خمر غضب‌آلود زنای‌ او همه‌ امت‌ها نوشيده‌اند و پادشاهان‌ جهان‌ با وی‌ زنا کرده‌اند و تجار جهان‌ از کثرت‌ عياشی‌ او دولتمند گرديده‌اند!” ۴ و صدائی‌ ديگر از آسمان‌ شنيدم‌ که‌ می‌گفت‌: “اي‌ قوم‌ من‌ از ميان‌ او بيرون‌ آييد، مبادا در گناهانش‌ شريک‌ شده‌، از بلاهايش‌ بهره‌مند شويد. ۵ زيرا گناهانش‌ تا به‌ فلک‌ رسيده‌ و خدا ظلمهايش‌ را به‌ ياد آورده‌ است‌. ۶ بدو رد کنيد آنچه‌ را که‌ او داده‌ است‌ و بحسب‌ کارهايش‌ دو چندان‌ بدو جزا دهيد و در پياله‌ای‌ که‌ او آميخته‌ است‌، او را دو چندان‌ بياميزيد. ۷ به‌ اندازه‌ای‌ که‌ خويشتن‌ را تمجيد کرد و عياشی‌ نمود، به‌ آنقدر عذاب‌ و ماتم‌ بدو دهيد، زيرا که‌ در دل‌ خود می‌گويد: به‌ مقام‌ ملکه‌ نشسته‌ام‌ و بيوه‌ نيستم‌ و ماتم‌ هرگز نخواهم‌ ديد. ۸ لهذا بلايای‌ او از مرگ‌ و ماتم‌ و قحط‌ در يک‌ روز خواهد آمد و به‌ آتش‌ سوخته‌ خواهد شد، زيرا که‌ زورآور است‌، خداوند خدايی‌ که‌ بر او داوری‌ می‌کند. ۹ آنگاه‌ پادشاهان‌ دنيا که‌ با او زنا و عياشی‌ نمودند، چون‌ دود سوختن او را بينند، گريه‌ و ماتم‌ خواهند کرد، ۱۰ و از خوف‌ عذابش‌ دور ايستاده‌، خواهند گفت‌: وای‌ وای‌، اي‌ شهر عظيم‌، ای‌ بابل‌، بلده‌ زورآور زيرا که‌ در يک‌ ساعت‌ عقوبت‌ تو آمد! ۱۱ ”و تجار جهان‌ براي‌ او گريه‌ و ماتم‌ خواهند نمود، زيرا که‌ از اين‌ پس‌ بضاعت‌ ايشان‌ را کسی نمی‌خرد. ۱۲ بضاعت طلا و نقره‌ و جواهر و مرواريد و کتان‌ نازک‌ و ارغوانی‌ و ابريشم‌ و قرمز و عود قماری‌ و هر ظرف‌ عاج‌ و ظروف‌ چوب‌ گرانبها و مس‌ و آهن‌ و مرمر، ۱۳ و دارچيني‌ و حماما و خوشبوي‌ها و مر و کندر و شراب‌ و روغن‌ و آرد ميده‌ و گندم‌ و رمه‌ها و گله‌ها و اسبان‌ و ارابه‌ها و اجساد و نفوس‌ مردم‌. ۱۴ و حاصل‌ شهوت نفس‌ تو از تو گم‌ شد و هر چيز فربه‌ و روشن‌ از تو نابود گرديد و ديگر آنها را نخواهی يافت‌. ۱۵ و تاجران‌ اين‌ چيزها که‌ از وی‌ دولتمند شده‌اند، از ترس عذابش‌ دور ايستاده‌، گريان‌ و ماتم‌کنان‌ ۱۶ خواهند گفت‌: وای‌، وای‌، ای‌ شهر عظيم‌ که‌ به‌ کتان‌ و ارغوانی‌ و قرمز ملبس‌ می‌بودی‌ و به‌ طلا و جواهر و مرواريد مزين‌، زيرا در يک‌ ساعت‌ اينقدر دولت عظيم‌ خراب‌ شد. ۱۷ و هر ناخدا و کل جماعتی‌ که‌ بر کشتيها می‌باشند و ملاحان‌ و هر که‌ شغل‌ دريا می‌کند دور ايستاده‌، ۱۸ چون‌ دود سوختن‌ آن‌ را ديدند، فريادکنان‌ گفتند: کدام‌ شهر است‌ مثل‌ اين‌ شهر بزرگ‌! ۱۹ و خاک‌ بر سر خود ريخته‌، گريان‌ و ماتم‌کنان‌ فرياد برآورده‌، می‌گفتند: وای‌، وای‌ بر آن‌ شهر عظيـم‌ که‌ از آن‌ هـر که‌ در دريا صاحب‌ کشتی‌ بود، از نفايس‌ او دولتمند گرديد که‌ در يک‌ ساعت‌ ويـران‌ گشت‌. ۲۰ ”پس‌ ای‌ آسمان‌ و مقدسان‌ و رسولان‌ و انبيا شادی‌ کنيد؛ زيرا خدا انتقام‌ شما را از او کشيده‌ است‌.” ۲۱ و يک‌ فرشته‌ زورآور سنگی چون‌ سنگ‌ آسيای بزرگ‌ گرفته‌، به‌ دريا انداخت‌ و گفت‌: “چنين‌ به‌ يک‌ صدمه‌، شهر بابل‌ بزرگ‌ منهدم‌ خواهد گرديد و ديگر هرگز يافت‌ نخواهد شد. ۲۲ و صوت‌ بربط ‌زنان‌ و مغنيان‌ و نی‌زنان‌ و کرنانوازان‌ بعد از اين‌ در تو شنيده‌ نخواهد شد و هيچ‌ صنعتگر از هر صناعتی در تو ديگر پيدا نخواهد شد و باز صدای‌ آسيا در تو شنيده‌ نخواهد گرديد، ۲۳ و نور چراغ‌ در تو ديگر نخواهد تابيد و آواز عروس‌ و داماد باز در تو شنيده‌ نخواهد گشت‌ زيرا که‌ تجار تو اکابر جهان‌بودند و از جادوگري‌ تو جميع‌ امت‌ها گمراه‌ شدند. ۲۴ و در آن‌، خون‌ انبيا و مقدسين‌ و تمام مقتولان‌ روی‌ زمين‌ يافت‌ شد).[SUP]([2])[/SUP]
و بابل به عراق اشاره دارد؛ زيرا بابل پايتخت عراق در آن زمان بوده و تمام فتنه‌ها و فجايع در عراق و بر سرزمين عراق جريان می‌يابد، هنگامه‌ای که در آن ويرانی بغداد شکل می‌گيرد، نشانه‌ و دلالتی‌ست بر قيامت صغری در شرق، و سرزمين ديگر در آتش جنگ‌ها قرار خواهد گرفت و اُمت بر اُمت ديگر بر می‌خيزد، جنگ در عراق، جنگ در يمن، سودان، کره، سومالی، فلسطين، لبنان، افغانستان، ليبی، تونس، مصر، سوريه و اين جنگ‌ها، نهايت همه‌چيز نيستند بلکه تنها نقطه‌ی آغاز است.

اما زلزله‌ها، غير قابل شمارشند تا جائی‌که سازمان ناسا اعلام کرده که سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶، سال‌های انواع بلاهای طبيعی در اين قرن بوده، و زمين شاهد انواع زلزله‌ها و سيل‌های بسياری بود و زلزله‌ها و سونامی‌ها در دسامبر ۲۰۰۴ بارزترين وقايع بود که به دنبال آن رويداد بيش از ۲۵۰ ميليون انسان جان باختند.[SUP]([3])[/SUP] و زلزله‌های چين و فرانسه، حتی عراق که خارج از دايره زلازل بوده نيز دچار آسيب بسيار شد از جمله، سه پس لرزه خفيف که حدودش به منقطه‌ی کوت رسيد.[SUP]([4])[/SUP]


(و صدا به‌ كرانهای‌ زمين‌ خواهد رسيد زيرا خداوند را با امّت‌ها دعوی‌ است‌ و او بر هر ذی‌جسد داوری‌ خواهد نمود و شريران‌ را به‌ شمشير تسليم‌ خواهد كرد.» قول‌ خداوند اين‌ است‌. ۳۲ يهوه‌ صبايوت‌ چنين‌ گفت‌: «اينك‌ بلا از امّت‌ به‌ امّت‌ سرايت‌ می‌كند و باد شديد عظيمی‌ از كرانهای‌ زمين‌ برانگيخته‌ خواهد شد. ۳۳).[SUP]([5])[/SUP]

و امريکا، دشمنی است که خورد و تمام سرزمين‌های شرق اوسط اين زمين و به ويژه در عراق را ويران و لگد کوب کرد و عدد کشت و کشتار در عراق واقعاً به حدّ بزرگی رسيد.

پس‌ عيسی‌ از هيکل‌ بيرون‌ شده‌، برفت‌. و شاگردانش‌ پيش‌ آمدند تا عمارتهای‌ هيکل‌ را بدو نشان‌ دهند. ۲ عيسی‌ ايشان‌ را گفت‌: «آيا همه‌ اين‌ چيزها را نمی‌بينيد؟ هرآينه‌ به‌ شما می‌گويم‌ در اينجا سنگی‌ بر سنگی‌ گذارده‌ نخواهد شد که‌ به‌ زير افکنده‌ نشود «! ۳ و چون‌ به‌ کوه‌ زيتون‌ نشسته‌ بود، شاگردانش‌ در خلوت‌ نزد وی‌ آمـده‌، گفتند: «به‌ ما بگـو که‌ اين‌ امـور کي‌ واقـع‌ مي‌شود و نشان‌ آمدن‌ تو و انقضاي‌ عالم‌ چيست‌. «۴ عيسی‌ در جواب‌ ايشان‌ گفت‌: «زنهار کسی‌ شما را گمراه‌ نکند! ۵ زآنرو که‌ بسا به‌ نام‌ من‌ آمده‌ خواهند گفت‌ که‌ من‌ مسيح‌ هستم‌ و بسياری‌ راگمراه‌ خواهند کرد. ۶ و جنگها و اخبار جنگها را خواهيد شنيد. زنهار مضطرب‌ مشويد زيرا که‌ وقوع‌ اين‌ همه‌ لازم‌ است‌، ليکن‌ انتها هنوز نيست‌. ۷ زيرا قومی‌ با قومی‌ و مملکتی با مملکتی‌ مقاومت‌ خواهند نمود و قحطيها و وباها و زلزله‌ها در جايها پديد آيد. ۸ اما همه‌ اينها آغاز دردهای‌ زه‌ است‌. ۹ آنگاه‌ شما را به‌ مصيبت‌ سپرده‌، خواهند کشت‌ و جميع‌ امت‌ها بجهت‌ اسم‌ من‌ از شما نفرت‌ کنند).[SUP]([6])[/SUP]

و نشانه‌ی آمدن عيسی g همان‌طور که بدان خبر داد، ويرانی بغداد در اين زمان است و ع فرمود، آن آخر همه‌چيز يعنی روز قيامت کبری نبوده بلکه قيامت صغری و بازگشتش به اين زمين است و قبل از حضرتش، رسولش تسلّی‌دهنده را می‌فرستد.

و از نشانه‌های ديگری که تحقق يافته، وباها و حساسيّت‌های بسياری ا‌ست که در اين زمان منتشر شده از جمله؛ انفولانزای پرندگان و خوک، جون گاوی و ايدز و سرطان.


- (۹ و چون‌ اخبار جنگها و فسادها را بشنويد، مضطرب‌ مشويد؛ زيرا که‌ وقوع‌ اين‌ امور اول‌ ضرور است‌ ليکن‌ انتهادر ساعت‌ نيست‌.” ۱۰ پس‌ به‌ ايشان‌ گفت‌: “قومی‌ با قومی‌ و مملکتی‌ با مملکتی‌ مقاومت‌ خواهند کرد. ۱۱ و زلزله‌های‌ عظيم‌ در جايها و قحطيها و وباها پديد و چيزهای هولناک‌ و علامات‌ بزرگ‌ از آسمان‌ ظاهر خواهد شد).[SUP]([7])[/SUP]
(و فورا بعد از مصيبت‌ آن‌ ايام‌، آفتاب‌ تاريک‌ گردد و ماه‌ نور خود را ندهد و ستارگان‌ از آسمان‌ فرو ريزند و قوّتهای افلاک‌ متزلزل‌ گردد. ۳۰ آنگاه‌ علامت‌ پسر انسان‌ در آسمان‌ پديد گردد و در آن‌ وقت‌، جميع‌ طوايف‌ زمين‌ سينه‌زنی‌ کنند و پسر انسان‌ را بينند که‌ بر ابرهای‌ آسمان‌، با قوّت‌ و جلال‌ عظيم‌ می‌آيد).[SUP]([8])[/SUP]

و از نشانه‌هائی که در آسمان آشکار گشته و گويای نزديکی بازگشت پسر انسان يسوع مسيح ع بوده، ظهور توده‌ای از ستارگان به شکل يک کف دست در آسمان می‌باشد که سازمان فضائی ناسا[SUP]([9])[/SUP] آن را رصد کرده و تصوير دست بعد از عکس‌برداری آنها را مدهوش ساخته و هم‌چنين ظهور ستاره‌ی دنباله‌دار،[SUP]([10])[/SUP] که چون به زمين نزديک گردد، نزد بسياری از مردم، يک نشانه‌ی آشوب‌گر محسوب می‌شود.
(۲۵ “و در آفتاب‌ و ماه‌ و ستارگان‌ علامات‌ خواهد بود و بر زمين‌ تنگی‌ و حيرت‌ از برای‌ امت‌ها روی‌ خواهد نمود به‌سبب‌ شوريدن‌ دريا و امواجش‌. ۲۶ و دلهای‌ مردم‌ ضعف‌ خواهد کرد از خوف‌ و انتظار آن‌ وقايعی‌ که‌ برربع‌ مسکون‌ ظاهر می‌شود، زيرا قوات‌ آسمان‌ متزلزل‌ خواهد شد. ۲۷ و آنگاه‌ پسر انسان‌ را خواهند ديد که‌ بر ابری‌ سوار شده‌ با قوت‌ و جلال‌ عظيم‌ می‌آيد. ۲۸ “و چون‌ ابتدای‌ اين‌ چيزها بشود، راست‌ شده‌، سرهای‌ خود را بلند کنيد از آن‌ جهت‌ که‌ خلاصی‌ شما نزديک‌ است‌.” ۲۹ و برای‌ ايشان‌ مثلی‌ گفت‌ که‌ “درخت‌ انجير و ساير درختان‌ را ملاحظه‌ نماييد).[SUP]([11])[/SUP]

سرهايتان را بالا ببريد و هُشيار باشيد که رويدادهای بعدی بزرگ‌ترند، هنگامی که امواج دريا همانند کوه‌ها در جزيره‌ی سومطره و يابان بالا رفته و هر آن‌چه در پيش رويش بود را از بين بُرده، حتی بلندترين و محکم‌ترين بنّاها نيز از نيرو و قدرتش فرو ريختند و تمام اين نشانه‌ها، مختص ظهور تسلّی‌دهنده، احمد الحسن ع، .

(۲۶ و دلهای‌ مردم‌ ضعف‌ خواهد کرد از خوف‌ و انتظار آن‌ وقايعی‌ که‌ بر ربع‌ مسکون‌ ظاهر می‌شود، زيرا قوات‌ آسمان‌ متزلزل‌ خواهد شد).[SUP]([12])[/SUP]

ای نصاری و يهود، آن‌چه پروردگار اشعيا و ارميا و عيسی ع وعده داد، اتفاق افتاده. هُشيار باشيد و دل‌مشغولی به دنيا شما را از خدمت و نصرت فرستاده‌اش، تسلّی‌دهنده، احمد الحسن ع باز ندارد که به سوی شما آمده تا شما را رهائی بخشيده و پاک سازد.

(۳۱ و همچنين‌ شما نيز چون‌ بينيد که‌ اين‌ امور واقع‌ می‌شود، بدانيد که‌ ملکوت‌ خدا نزديک‌ شده‌ است‌. ۳۲ هرآينه‌ به‌ شما می‌گويم‌ که‌ تا جميع‌ اين‌ امور واقع‌ نشود، اين‌ فرقه‌ نخواهد گذشت‌. ۳۳ آسمان‌ و زمين‌ زايل‌ می‌شود ليکن‌ سخنان‌ من‌ زايل‌ نخواهد شد. انتظار برای بازگشت مسيح ۳۴ “پس‌ خود را حفظ‌ کنيد مبادا دلهای‌ شما از پرخوری‌ و مستی‌ و انديشه‌های‌ دنيوی‌، سنگين‌ گردد و آن‌ روز ناگهان‌ بر شما آيد. ۳۵ زيرا که‌ مثل‌ دامی‌ بر جميع‌ سکنه‌ تمام‌ روی‌ زمين‌ خواهد آمد. ۳۶ پس‌ در هر وقت‌ دعا کرده‌، بيدار باشيد تا شايسته‌ آن‌ شويد که‌ از جميع‌ اين‌ چيزهايی‌ که‌ به‌ وقوع‌ خواهد پيوست‌ نجات‌ يابيد و در حضور پسر انسان‌ بايستيد).[SUP]([13])[/SUP]

[HR][/HR][1]. إشعيا: الأصحاح: ۱۴.

[2]. يوحنا: ۱۸.

[3]. برگرفته از خبرگذاری سايت‌های جهانی، رويترز، فرانسه پاريس، موتکارلو و اين گفته‌ی ايشان به همراه لينک سايت‌هايشان است: (و زلزله‌ها به قدرت ۱۵/۹ درجه و مرکز آن در فاصله‌ی ۶۰۰ کيلومتر شمال غربی بادانج باعث ايجاد امواج مد (تسونامی)، در سال ۲۰۰۴ تأثير گذاشته و باعث بر جای گذاردن ۲۳۲ هزار نفر کُشته در مناطق مختلف اندونسی، تايلند، سريلانکا، هند و ديگر کشورهای اطراف هند شده، خبرگذاری رويترز از سايت رويترز و مونتکارلو: www.france۲۴.com

[4]. اين برگرفته از منبع روزنامه‌ی صبح عراق، روزنامه‌ی رسمی است و اين سايتش می‌باشد: www.alsabaah.com


[5]. أرميا: الأصحاح ۲۵.

[6]. متی: الأصحاح ۲۴.

[7]. لوقا: ۲۱.

[8]. متی: الأصحاح ۲۴.

[9]. اين خبر برگرفته از سازمان فضائی ناسا می‌باشد و اين لينک يوتيوب خبر است: http://www.youtube.com/watch?v=imaoaVWr۸ZY&feature=related


[10]. و اين لينک خبر: http://science.nasa.gov/science-news.science-at-pnasa/۲۰۰۹/۰۴feb-greencomet/

[11]. لوقا: الأصحاح ۲۱.

[12]. لوقا: الإصحاح ۲۱.

[13]. لوقا: الإصحاح ۲۱.
 
ارسال کننده موضوعات مشابه انجمن پاسخ ها تاریخ ارسال
يهود و مسيحيان 0

کانال تلگرام

بالا