• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

نامه هدایت

پیام حقیقت

مدیر بخش
#سید_احمد_الحسن
به آنچه از ملکوت آسمان ها می‌شنوید و آنچه در ملکوت آسمان ها می‌بینید گواهی دهید،

مردم را با حق آشنا کنید، آنان را به حق دعوت کنید و همگان را به سفره ای که از آسمان فرود آمده است دعوت کنید،

چه بسا بسیاری از کسانی که به ظاهر نماز‌ و دعا را طولانی می‌کنند بر این سفره حاضر نشوند، اما زناکاران، شراب خواران و خطاکارانبر این سفره حاضر شوند و به سوی خدا بازگردند.

_____
@ZamineSaze_Noor
 
کانال تلگرام

بالا