• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

ملکوت خداوند و دولت عدل الهی بر روی زمین

AnsarAllah313

اخراجی

بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین
وصلی الله علی محمد وآل محمد الائـمة والمهدیین وسلم تسلیما کثیرا
ملکوت خداوند و دولت عدل الهی بر روی زمینملکوت خداوند در زمین و برپایی دولت عدل الهی امری است که پیامبران الهی به آن بشارت داده و هر کدام به نحوی در برپایی این ملکوت در آخر الزمان زمینه سازی کرده اند


این وعده در زبور و توسط حضرت داوود (ع) داده شده است

زیرا كه‌ شریران‌ منقطع‌ خواهند شد. و اما منتظران‌ خداوند وارث‌ زمین‌ خواهند بود
مزامیر : باب 37 آیه 9


حضرت اشعیا (ع) به ملکوت خداوند و دولت عدل الهی بشارت می دهد و آن را توصیف می کند

و نهالی‌ از تنه‌ یسی‌ بیرون‌ آمده‌، شاخه‌ ای‌ از ریشه‌ هایش‌ خواهد شكفت‌ * و روح‌ خداوند بر او قرار خواهد گرفت‌، یعنی‌ روح‌ حكمت‌ و فهم‌ و روح‌ مشورت‌ و قوت‌ و روح‌ معرفت‌ و ترس‌ خداوند * و خوشی‌ او در ترس‌ خداوند خواهد بود و موافق‌ رویت‌ چشم‌ خود داوری‌ نخواهد كرد و بر وفق‌ سمع‌ گوشهای‌ خویش‌ تنبیه‌ نخواهد نمود * بلكه‌ مسكینان‌ را به‌ عدالت‌ داوری‌ خواهد كرد و به‌ جهت‌ مظلومان زمین‌ براستی‌ حكم‌ خواهد نمود. و جهان‌ را به‌ عصای‌ دهان‌ خویش‌ زده‌، شریران‌ را به‌ نفخه‌ لبهای‌ خود خواهد كشت‌ * و كمربند كمرش‌ عدالت‌ خواهد بود و كمربند میانش‌ امانت‌ * و گرگ‌ با بره‌ سكونت‌ خواهد داشت‌ و پلنگ‌ با بزغاله‌ خواهد خوابید و گوساله‌ و شیر و پرواری‌ با هم‌، و طفل‌ كوچك‌ آنها را خواهد راند * و گاو با خرس‌ خواهد چرید و بچه‌ های‌ آنها با هم‌ خواهند خوابید و شیر مثل‌ گاو كاه‌ خواهد خورد * و طفل‌ شیرخواره‌ بر سوراخ‌ مار بازی‌ خواهد كرد و طفل از شیر باز داشته‌ شده‌ دست‌ خود را بر خانه‌ افعی‌ خواهد گذاشت‌ * و در تمامی‌ كوه‌ مقدس‌ من‌ ضرر و فسادی‌ نخواهند كرد زیرا كه‌ جهان‌ از معرفت‌ خداوند پر خواهد بود مثل‌ آبهایی‌ كه‌ دریا را می‌ پوشاند * و در آن‌ روز واقع‌ خواهد شد كه‌ ریشه‌ یسی‌ به‌ جهت‌ علم قوم ‌ها برپا خواهد شد و امت‌ ها آن‌ را خواهند طلبید و سلامتی‌ او با جلال‌ خواهد بود
اشعیا : باب 11 آیه 1 تا 10

اين حوادث در گذشته اتفاق نيفتاده است و جز در دولت عدالت الهی اتفاق نمی افتد

اینک بنده‌ ی من‌ كه‌ او را دستگیری‌ نمودم ‌و برگزیده‌ ی من‌ كه‌ جانم‌ از او خشنود است‌، من‌ روح‌ خود را بر او می نهم‌ تا انصاف‌ را برای‌ امت‌ ها صادر سازد * او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن‌ را در كوچه‌ ها نخواهد شنوانید * نی‌ خرد شده‌ را نخواهد شكست‌ و فتیله‌ ی ضعیف‌ را خاموش‌ نخواهد ساخت‌ تا عدالت‌ را به‌ راستی‌ صادر گرداند * او ضعیف‌ نخواهد گردید و منكسر نخواهد شد تا انصاف‌ را بر زمین‌ قرار دهد و جزیره‌ ها منتظر شریعت‌ او باشند * خدا یهوه‌ كه‌ آسمانها را آفرید و آنها را پهن‌ كرد و زمین‌ و نتایج‌ آن‌ را گسترانید و نفس‌ را به‌ قومی‌ كه‌ در آن‌ باشند و روح‌ را بر آنانی‌ كه‌ در آن‌ سالكند می‌دهد، چنین‌ می‌گوید * من‌ كه‌ یهوه‌ هستم‌ تو را به‌ عدالت‌ خوانده‌ ام‌ و دست‌ تو را گرفته‌، تو را نگاه‌ خواهم‌ داشت‌ و تو را عهد قوم‌ و نور امت‌ ها خواهم‌ گردانید * تا چشمان‌ كوران‌ را بگشایی‌ و اسیران‌ را از زندان‌ و نشینندگان‌ در ظلمت‌ را از محبس‌ بیرون‌ آوری‌ * من‌ یهوه‌ هستم‌ و اسم‌ من‌ همین‌ است‌. و جلال‌ خود را به‌ كسی‌ دیگر و ستایش‌ خویش‌ را به‌ بتهای‌ تراشیده‌ نخواهم‌ داد * اینک وقایع‌ نخستین‌ واقع‌ شد و من‌ از چیزهای‌ نو اعلام‌ می‌ كنم‌ و قبل‌ از آنكه‌ بوجود آید شما را از آنها خبر می‌ دهم‌
اشعیا : باب 42 آیه 1 تا 9


و همچنین حضرت دانیال (ع) این بشارت را داده اند

و در رویای‌ شب‌ نگریستم‌ و اینك‌ مثل‌ پسر انسان‌ با ابرهای‌ آسمان‌ آمد و نزد قدیم ‌الایام‌ رسید و او را به‌ حضور وی‌ آوردند * و سلطنت‌ و جلال‌ و ملكوت‌ به‌ او داده‌ شد تا جمیع‌ قوم‌ ها و امت ‌ها و زبانها او را خدمت‌ نمایند. سلطنت‌ او سلطنت‌ جاودانی‌ و بی‌ زوال‌ است‌ و ملكوت‌ او زایل‌ نخواهد شد
دانیال : باب 7 آیه 13 و 14

اما مقدسان‌ حضرت‌ اعلی‌ سلطنت‌ را خواهند یافت‌ و مملكت‌ را تا به‌ ابد و تا ابد الآباد متصرف‌ خواهند بود
دانیال : باب 7 آیه 18

تا حینی‌ كه‌ قدیم ‌الایام‌ آمد و داوری‌ به‌ مقدسان‌ حضرت‌ اعلی‌ تسلیم‌ شد و زمانی‌ رسید كه‌ مقدسان‌ ملكوت‌ را به‌ تصرف‌ آوردند
دانیال : باب 7 آیه 22

و ملكوت‌ و سلطنت‌ و حشمت‌ مملكتی‌ كه‌ زیر تمامی‌ آسمانهاست‌ به‌ قوم‌ مقدسان‌ حضرت‌ اعلی‌ داده‌ خواهد شد كه‌ ملكوت‌ او ملكوت‌ جاودانی‌ است‌ و جمیع‌ ممالك‌ او را عبادت‌ و اطاعت‌ خواهند نمود
دانیال : باب 7 آیه 27


خود حضرت عیسی (ع) نیز این بشارت را داده اند تا حدی که فرمودند برای دادن این بشارت از جانب خداوند متعال فرستاده شده اند

به ایشان گفت : مرا لازم‌ است‌ که‌ به‌ شهرهای‌ دیگر نیز به‌ ملکوت‌ خدا بشارت‌ دهم‌، زیرا که‌ برای‌ همین‌ کار فرستاده‌ شده‌ ام
لوقا : باب 4 آیه 43

و بعد از گرفتاری‌ یحیی‌، عیسی‌ به‌ جلیل‌ آمده‌، به‌ بشارت‌ ملکوت‌ خدا موعظه‌ می کرد
مرقس : باب 1 آیه 14

و بعد از آن‌ واقع‌ شد که‌ او در هر شهری‌ و دهی‌ گشته‌، موعظه‌ می‌ نمود و به‌ ملکوت‌ خدا بشارت‌ می ‌داد و آن‌ دوازده‌ با وی‌ می ‌بودند
لوقا : باب 8 آیه 1


و حتی شاگردانش را که به مناطق دیگر می فرستاد را امر به دادن این بشارت می فرمود

و چون‌ می ‌روید، موعظه‌ كرده‌، گویید كه‌ ملكوت‌ آسمان‌ نزدیک است‌
متی : باب 10 آیه 7

و نیز در جایی هفتاد نفر را برای بشارت به ملکوت و نزدیکی آن فرستاد

و مریضان‌ آنجا را شفا دهید و بدیشان‌ گویید ملکوت‌ خدا به‌ شما نزدیک‌ شده‌ است‌
لوقا : باب 10 آیه 9


و حتی شاگردانش و امتش را به دعا کردن در تعجیل در برپایی این حکومت عدل الهی و ملکوت خداوند بر روی زمین امر فرموده است

پس شما به اینطور دعا کنید: ای‌ پدر ما که‌ در آسمانی‌، نام‌ تو مقدس‌ باد * ملکوت‌ تو بیاید. اراده‌ تو چنانکه‌ در آسمان‌ است‌، در زمین‌ نیز کرده‌ شود
متی : باب 6 آیه 9 و 10 . لوقا : باب 11 آیه 2


اما این ملکوت به امتی دیگر عطا خواهد شد

از این‌ جهت‌ شما را می‌ گویم‌ که‌ ملکوت‌ خدا از شما گرفته‌ شده‌، به‌ امتی‌ که‌ میوه‌ اش‌ را بیاورند، عطا خواهد شد
متی : باب 21 آیه 43

و می‌ گویم‌ آیا اسرائیل‌ ندانسته‌ اند؟ اول‌ موسی‌ می‌ گوید: من‌ شما را به‌ غیرت‌ می‌ آورم‌ به‌ آن‌ که‌ امتی‌ نیست‌ و بر قوم‌ بی‌ فهم‌ شما را خشمگین‌ خواهم‌ ساخت‌. * و اشعیا نیز جرأت‌ کرده‌، می‌ گوید: آنانی‌ که‌ طالب‌ من‌ نبودند مرا یافتند و به‌ کسانی‌ که‌ مرا نطلبیدند ظاهر گردیدم‌. * اما در حق اسرائیل‌ می‌ گوید: تمام‌ روز دستهای‌ خود را دراز کردم‌ به‌ سوی‌ قومی‌ نامطیع‌ و مخالف
رومیان : باب 10 آیه 19 تا 21

چون‌ یهوه‌ این‌ را دید ایشان‌ را مكروه‌ داشت‌. چون كه‌ پسران‌ و دخترانش‌ خشم‌ او را به‌ هیجان‌ آوردند. * پس‌ گفت‌ روی‌ خود را از ایشان‌ خواهم‌ پوشید تا ببینم‌ كه‌ عاقبت‌ ایشان‌ چه‌ خواهد بود. زیرا طبقه ی بسیار گردن‌ كشند و فرزندانی‌ كه‌ امانتی‌ در ایشان‌ نیست‌
تثنیه : باب 32 آیه 19 و 20


و انتقال ملکوت با تغییر قبله همراه خواهد بود

زن‌ بدو گفت‌: ای‌ آقا می‌ بینم‌ که‌ تو نبی‌ هستی‌ * پدران‌ ما در این‌ کوه‌ پرستش‌ می‌ کردند و شما می‌ گویید که‌ در اورشلیم‌ جایی‌ است‌ که‌ در آن‌ عبادت‌ باید نمود * عیسی‌ بدو گفت‌: ای‌ زن‌ مرا تصدیق‌ کن‌ که‌ ساعتی‌ می‌ آید که‌ نه‌ در این‌ کوه‌ و نه‌ در اورشلیم‌ پدر را پرستش‌ خواهید کرد
یوحنا : باب 4 آیه 19 تا 21


و همچنین خداوند با زبانی دیگر سخن خواهد گفت

در تورات‌ مکتوب‌ است‌ که‌ خداوند می گوید : به‌ زبانهای بیگانه‌ و لبهای غیر به‌ این‌ قوم‌ سخن‌ خواهم‌ گفت‌ و با این‌ همه‌ مرا نخواهند شنید
اول قرنتیان : باب 14 آیه 21


حال بایستی ببینیم که انتقال ملکوت از فرزندان اسرائیل (حضرت یعقوب) (ع) یا فرزندان حضرت اسحاق (ع) به چه کسی و در فرزندان چه کسی خواهد بود . زیرا که عهد خداوند و ارسال فرستادگان تا به ابد خواهد بود

و خداوند این عهد را در فرزندان حضرت ابراهیم قرار داده است

و عهد خویش‌ را در میان‌ خود و تو، و ذریتت‌ بعد از تو، استوار گردانم‌ كه‌ نسلاً بعد نسل‌ عهد جاودانی‌ باشد، تا تو را و بعد از تو ذریت‌ تو را خدا باشم
پیدایش : باب 17 آیه 7


که این عهد بعد از حضرت ابراهیم (ع) در حضرت اسحاق (ع) قرار گرفت تا به حضرت عیسی (ع) رسید

حال این سوال پیش می آید که اگر ملکوت از فرزندان حضرت اسحاق (ع) و یا حضرت یعقوب (ع) یعنی بنی اسرائیل گرفته شود ، این عهد جاودان در کجا ادامه خواهد یافت ؟

همانطور که می دانیم ، خداوند در فرزندان حضرت اسماعیل نیز فرستادگانی قرار داده است و وعده هایی که برای حضرت اسحاق (ع) آمد ، برای حضرت اسماعیل نیز آمده است . ولیکن نبوت در ابتدا از حضرت اسحاق (ع) ادامه یافت ، و طبیعتا انتقال ملکوت از فرزندان حضرت اسحاق (ع) به امتی دیگر ، جز در فرزندان حضرت اسماعیل (ع) نخواهد بود . چرا که عهد ابدی برای فرزندان حضرت ابراهیم (ع) خواهد بود

و خدا به‌ ابراهیم‌ گفت‌: اما زوجه ی تو سارای‌، نام‌ او را سارای‌ مخوان‌، بلكه‌ نام‌ او ساره‌ باشد. * و او را بركت‌ خواهم‌ داد و پسری‌ نیز از وی‌ به‌ تو خواهم‌ بخشید. او را بركت‌ خواهم‌ داد و امتها از وی‌ به‌ وجود خواهند آمد، و ملوك‌ امتها از وی‌ پدید خواهند شد. * آنگاه‌ ابراهیم‌ به‌ روی‌ در افتاده‌، بخندید و در دل‌ خود گفت‌: آیا برای‌ مرد صد ساله‌ پسری‌ متولد شود و ساره‌ در نود سالگی‌ بزاید؟ * و ابراهیم‌ به‌ خدا گفت‌: كاش‌ كه‌ اسماعیل‌ در حضور تو زیست‌ كند. * خدا گفت‌: به‌ تحقیق‌ زوجه‌ ات‌ ساره‌ برای‌ تو پسری‌ خواهد زایید، و او را اسحاق‌ نام‌ بنه‌، و عهد خود را با وی‌ استوار خواهم‌ داشت‌، تا با ذریت‌ او بعد از او عهد ابدی‌ باشد. * و اما در خصوص‌ اسماعیل‌، تو را اجابت‌ فرمودم‌. اینك‌ او را بركت‌ داده‌، بارور گردانم‌، و او را بسیار كثیر گردانم‌. دوازده‌ رئیس‌ از وی‌ پدید آیند، و امتی‌ عظیم‌ از وی‌ بوجود آورم‌. * لكن‌ عهد خود را با اسحاق‌ استوار خواهم‌ ساخت‌، كه‌ ساره‌ او را بدین‌ وقت‌ در سال‌ آینده‌ برای‌ تو خواهد زایید. * و چون‌ خدا از سخن‌ گفتن‌ با وی‌ فارغ‌ شد، از نزد ابراهیم‌ صعود فرمود
پیدایش : باب 17 آیه 15 تا 22


و این وعده را خداوند متعال قبل از هجرت حضرت ابراهیم (ع) نیز داده بود که از حضرت اسماعیل (ع) ، امت عظیم و با برکتی ، برای تمام جهان ، عطا خواهد فرمود

و خداوند به‌ ابرام‌ گفت‌: از ولایت‌ خود، و از مولد خویش‌ و از خانه پدر خود بسوی‌ زمینی‌ كه‌ به‌ تو نشان‌ دهم‌ بیرون‌ شو * و از تو امتی‌ عظیم‌ پیدا كنم‌ و تو را بركت‌ دهم‌، و نام‌ تو را بزرگ‌ سازم‌، و تو بركت‌ خواهی‌ بود. * و بركت‌ دهم‌ به‌ آنانی‌ كه‌ تو را مبارك‌ خوانند، و لعنت‌ كنم‌ به‌ آنكه‌ تو را ملعون‌ خواند. و از تو جمیع‌ قبایل‌ جهان‌ بركت‌ خواهند یافت‌
پیدایش : باب 12 آیه 1 تا 3

او گفت‌: ای‌ برادران‌ و پدران‌، گوش‌ دهید. خدای‌ ذوالجلال‌ بر پدر ما ابراهیم‌ ظاهر شد وقتی‌ که‌ در جزیره‌ بود قبل‌ از توقفش‌ در حران‌. * و بدو گفت‌: از وطن‌ خود و خویشانت‌ بیرون‌ شده‌، به‌ زمینی‌ که‌ تو را نشان‌ دهم‌ برو. * پس‌ از دیار کلدانیان‌ روانه‌ شده‌، در حران‌ درنگ‌ نمود؛ و بعد از وفات‌ پدرش‌، او را کوچ‌ داد به‌ سوی‌ این‌ زمین‌ که‌ شما الان‌ در آن‌ ساکن‌ می‌ باشید * و او را در این‌ زمین‌ میراثی‌، حتی‌ بقدر جای‌ پای‌ خود نداد، لیکن‌ وعده‌ داد که‌ آن‌ را به‌ وی‌ و بعد از او به‌ ذریتش‌ به‌ ملکیت‌ دهد، هنگامی‌ که‌ هنوز اولادی‌ نداشت
اعمال رسولان : باب 7 آیه 2 تا 5


و برپایی ملکوت خداوند بر روی زمین و برپایی دولت عدل الهی در آخر الزمان و به ارث رسیدن زمین به بندگان صالح خداوند ، زمانی به حضرت ابراهیم (ع) داده شد که خداوند وعده ی ولادت حضرت اسماعیل (ع) را به ایشان داد

بعد از این‌ وقایع‌، كلام‌ خداوند در رویا، به‌ ابرام‌ رسیده‌، گفت‌: ای‌ ابرام‌ مترس‌، من‌ سپر تو هستم‌، و اجر بسیار عظیم‌ تو. * ابرام‌ گفت‌: ای‌ خداوند یهوه‌، مرا چه‌ خواهی‌ داد، و من‌ بی‌ اولاد می‌ روم‌، و مختار خانه‌ام‌، این‌ العاذار دمشقی‌ است‌؟ * و ابرام‌ گفت‌: اینك‌ مرا نسلی‌ ندادی‌، و خانه‌ زادم‌ وارث‌ من‌ است‌. * در ساعت‌، كلام‌ خداوند به‌ وی‌ در رسیده‌، گفت‌: این‌ وارث‌ تو نخواهد بود، بلكه‌ كسی‌ كه‌ از صلب‌ تو در آید، وارث‌ تو خواهد بود. * و او را بیرون‌ آورده‌، گفت‌: اكنون‌ بسوی‌ آسمان‌ بنگر و ستارگان‌ را بشمار، هرگاه‌ آنها را توانی‌ شمرد. پس‌ به‌ وی‌ گفت‌: ذریت‌ تو چنین‌ خواهد بود. * و به‌ خداوند ایمان‌ آورد، و او، این‌ را برای‌ وی‌ عدالت‌ محسوب‌ كرد. * پس‌ وی‌ را گفت‌: من‌ هستم‌ یهوه‌ كه‌ تو را از اور كلدانیان‌ بیرون‌ آوردم‌، تا این‌ زمین‌ را به‌ ارثیت‌، به‌ توبخشم
پیدایش : باب 15 آیه 1 تا 7


و همانطور که می دانیم حضرت اسماعیل (ع) و فرزندان ایشان در فاران یعنی مکه ساکن شدند

و خدا آواز پسر را بشنید و فرشته خدا از آسمان‌، هاجر را ندا كرده‌، وی‌ را گفت‌: ای‌ هاجر، تو را چه‌ شد؟ ترسان‌ مباش‌، زیرا خدا آواز پسر را در آنجایی‌ كه‌ اوست‌، شنیده‌ است‌. * برخیز و پسر را برداشته‌، او را به‌ دست‌ خود بگیر، زیرا كه‌ از او امتی‌ عظیم‌ بوجود خواهم‌ آورد. * و خدا چشمان‌ او را باز كرد تا چاه‌ آبی‌ دید. پس‌ رفته‌، مشك‌ را از آب‌ پر كرد و پسر را نوشانید. * و خدا با آن‌ پسر می‌ بود. و او نمو كرده‌، ساكن‌ صحرا شد، و در تیراندازی‌ بزرگ‌ گردید. * و در صحرای‌ فاران‌، ساكن‌ شد. و مادرش‌ زنی‌ از زمین‌ مصر برایش‌ گرفت
پیدایش : باب 21 آیه 17 تا 21


و وعده ی خداوند متعال از زبان حضرت موسی (ع) به دو پیامبر بزرگی که بعد از ایشان می آیند یکی در سعیر ، و آن که رسول بسیار عظیم در فاران خواهد بود . آن پیامبری که با شریعتی نوین خواهد آمد

و این‌ است‌ بركتی‌ كه‌ موسی‌، مرد خدا، قبل‌ از وفاتش‌ به‌ بنی‌اسرائیل‌ بركت‌ داده‌، * گفت‌: یهوه‌ از سینا آمد، و از سعیر بر ایشان‌ طلوع‌ نمود و از جبل‌ فاران‌ درخشان‌ گردید و با كرورهای‌ مقدسین‌ آمد، و از دست‌ راست‌ او برای‌ ایشان‌ شریعت‌ آتشین‌ پدید آمد
تثنیه : باب 33 آیه 1 و 2


و این رسول خداوند دارای بیست و چهار وصی خواهد بود . و وعده ی آن توسط حضرت یوحنا (ع) ، در مکاشفه ای که خداوند در آن از اخبار آینده به ایشان خبر داد ، بشارت داده شده است

بعد از این‌ دیدم‌ که‌ ناگاه‌ دروازه‌ ای‌ در آسمان‌ باز شده‌ است‌ و آن‌ آواز اول‌ را که‌ شنیده‌ بودم‌ که‌ چون‌ کرنا با من‌ سخن‌ می‌گفت‌، دیگر باره‌ می‌گوید: به‌ اینجا صعود نما تا اموری‌ را که‌ بعد از این‌ باید واقع‌ شود به‌ تو بنمایم‌. * فی‌ الفور در روح‌ شدم‌ و دیدم‌ که‌ تختی‌ در آسمان‌ قائم‌ است‌ و بر آن‌ تخت‌ نشیننده‌ ای‌. * و آن‌ نشیننده‌، در صورت‌، مانند سنگ‌ یشم‌ و عقیق‌ است‌ و قوس‌ قزحی‌ در گرد تخت‌ که‌ به‌ منظر شباهت‌ به‌ زمرد دارد * و گرداگرد تخت‌، بیست‌ و چهار تخت‌ است‌؛ و بر آن‌ تختها بیست‌ و چهار پیر که‌ جامه‌ ای‌ سفید در بر دارند نشسته‌ دیدم‌ و بر سر ایشان‌ تاجهای‌ زرین
مکاشفه یوحنا : باب 4 آیه 1 تا 4


پس کیست آن رسول اعظم ، که از فاران یا مکه آمده است ، و همراه ایشان شریعتی نوین و آتشین پدید آمد ، و از فرزندان اسماعیل (ع) است ، و در زمان ایشان قبله تغییر کرد ، و خداوند با زبانی غیر یعنی به زبان عربی سخن گفت ، و دارای بیست و چهار وصی است ، بغیر از حضرت محمد (ص) و اوصیای او یعنی دوازده امام (ع) و دوازده مهدی (ع) یعنی بیست و چهار نفر ؟

همان پیامبری (ص) که فرمود : مهدی (ع) از فرزندان و اوصیای من است که زمین را پر از عدل و داد می کند ، در حالی که پر از ظلم و ستم شده است


و درباره ی این وصی (ع) که به دست او دولت شریران منقطع ، و زمین به ارثیت صالحان می رسد ، و ملکوت خداوند در زمین اقامه می شود ، و دنیا پر از عدل و داد می شود ، در مطالب بعدی مبسوط سخن خواهیم گفتوالحمد لله وحده وحده وحده
وصلی الله علی محمد وآل محمد الائمة والمهدیین وسلم تسلیما کثیرا
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
 
ارسال کننده موضوعات مشابه انجمن پاسخ ها تاریخ ارسال
يهود و مسيحيان 1

کانال تلگرام

بالا